A A A A A
Bible Book List

Битие 36 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Родословие на Исав

36 Това е родословието на Исав, който се нарича още Едом. Исав си взе за жени две ханаанки – Ада, дъщеря на хета Елон, и Оливема, дъщеря на Ана, внучка на евееца Цивеон, както и Васемата, дъщеря на Измаил, сестра на Навайот. Ада роди Елифаз на Исав, а Васемата роди Рагуил. Оливема роди Йеус, Йеглом и Корей. Това са синовете на Исав, които му се родиха в ханаанската земя. Исав събра своите жени, синове, дъщери, всички свои хора, стада, всичкия си добитък и цялото си имущество, придобито в ханаанската земя, и замина за друга страна, далече от брат си Яков. Защото имуществото им беше толкова много, че не можеха да живеят заедно, а и земята, на която се заселиха, не можеше да ги побере поради многото им стада. Така Исав, който се нарича още Едом, се засели в планинската област Сеир. Това е родословието на Исав, родоначалник на идумейците в планинската област Сеир. 10 Това са имената на Исавовите синове: Елифаз, син от Исавовата жена Ада, и Рагуил, син от Исавовата жена Васемата. 11 Синове на Елифаз: Теман, Омар, Цефо, Гатам и Кеназ. 12 А Тамна беше наложница на Исавовия син Елифаз; на Елифаз тя роди Амалик. Това са потомците на Исав от Ада. 13 Синове на Рагуил: Нахат, Зерах, Шама и Миза. Това са потомци на Исав от Васемата. 14 А синовете на Исав от Оливема, дъщеря на Цивеоновия син Ана, са: Йеус, Йеглом и Корей. 15 Тези са вождовете от родовете на Исавовите синове – синовете на Исавовия първороден Елифаз: вожд на род Теман, вожд на род Омар, вожд на род Цефо, вожд на род Кеназ, 16 вожд на род Корей, вожд на род Гатам, вожд на род Амалик. Тези са Елифазовите вождове в едомската земя. Те са синове от Ада. 17 А тези са синовете на Исавовия син Рагуил: вожд на род Нахат, вожд на род Зерах, вожд на род Шама, вожд на род Миза. Това са Рагуиловите вождове в едомската земя – те са синове от Исавовата жена Васемата. 18 Тези са синовете от Исавовата жена Оливема: вожд на род Йеус, вожд на род Йеглом, вожд на род Корей. Това са вождове от Исавовата жена Оливема, дъщеря на Ана. 19 Тези са потомците на Исав, това са и техните вождове. А той се нарича Едом. 20 Тези са синовете на хорееца Сеир, които живееха в онази земя: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, 21 Дишон, Ецер и Дишан. Това са вождове на родовете на хорейците, потомци на Сеир, живели в едомската земя. 22 А синовете на Лотан бяха Хори и Хеман, а сестрата на Лотан е Тамна. 23 Тези са синовете на Шовал: Алван, Манахат, Евал, Шефо и Онам. 24 Това са синовете на Цивеон: Айя и Ана. Ана е този, който откри горещите води в пустинята, докато пасеше ослите на баща си Цивеон. 25 Тези са децата на Ана: Дишон и Оливема, дъщеря на Ана. 26 Тези са синовете на Дишон: Хемдан, Ешбан, Итран и Херан. 27 Тези са синовете на Ецер: Билган, Зааван и Акан. 28 Тези са синовете на Дишан: Уц и Аран. 29 Тези са вождовете на родовете на хорейците: вожд на род Лотан, вожд на род Шовал, вожд на род Цивеон, вожд на род Ана, 30 вожд на род Дишон, вожд на род Ецер, вожд на род Дишан. Това са вождовете на родовете на хорейците според старшинството им в Сеирската земя. 31 Тези са царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните: 32 В Едом царува Бела, син на Веор, а името на града му беше Динхава. 33 Когато умря Бела, след него се възцари Йовав, син на Зераха, от Восора. 34 Когато умря Йовав, след него се възцари Хушам, от земята на теманците. 35 Когато умря Хушам, след него се възцари Хадад, син на Бедад, който порази мадиамците на Моавското поле, а името на града му беше Авит. 36 Когато умря Хадад, след него се възцари Самла, от Масрека. 37 Когато умря Самла, след него се възцари Саул от Реховот, който е при Ефрат. 38 Когато умря Саул, след него се възцари Баал-Ханан, син на Ахбор. 39 Когато умря Баал-Ханан, син на Ахбор, след него се възцари Хадар. Името на града му беше Пау. Името на жена му беше Мехетавеел, дъщеря на Матред, внучка на Мезахав. 40 Това са имената на вождовете от родовете на Исав според техните семейства, селища и имена: вожд на род Тимна, вожд на род Алва, вожд на род Йетет, 41 вожд на род Оливема, вожд на род Ела, вожд на род Пинон, 42 вожд на род Кеназ, вожд на род Теман, вожд на род Мивцар, 43 вожд на род Магдиил, вожд на род Ирам. Това са идумейските вождове според селищата им в притежаваната от тях земя. Родоначалник на идумейците е Исав.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes