A A A A A
Bible Book List

Агей 2 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Великолепието на храма

На двадесет и първия ден от седмия месец[a] беше възвестено слово на Господа чрез пророк Агей: „Говори на Зоровавел, син на Салатиил, управител на Юдея, и на първосвещеника Иисус, син на Йоседек, и на оцелелия народ следното: ‘Между вас останал ли е такъв, който е видял този храм в предишната му слава? А сега какъв го виждате? Не е ли той във вашите очи, като да е нищо? Но ти се ободри сега, Зоровавел, гласи словото на Господа, ободри се ти, първосвещеник Иисус, син на Йоседек! Ободрете се всички обитатели на тази земя, гласи словото на Господа на силите, и се захванете за работа, защото Аз съм с вас, гласи словото на Господ на силите. Съюзът, който Аз сключих с вас, когато излязохте от Египет, и Моят Дух са с вас. Не бойте се!’ Защото така говори Господ на силите: ‘Още малко време има – тогава ще разтърся небе и земя, море и суша; ще разтърся всички народи – и ще дойде Този, Който е желан от всички народи; ще изпълня този Дом със слава, казва Господ на силите. Мое е всичкото сребро, Мое е всичкото злато, гласи словото на Господ на силите. Великолепието на този нов храм ще бъде по-голямо, отколкото на предишния, казва Господ на силите: това място Аз ще обдаря с благополучие’, гласи словото на Господа на силите.“

Питане към свещениците

10 В двадесет и четвъртия ден от деветия месец, през втората година от управлението на Дарий, беше възвестено словото на Господа чрез пророк Агей: 11 „Така говори Господ на силите: ‘Попитай сега свещениците за наставление при следното: 12 ако някой носи осветено жертвено месо в полата на дрехата си и с пола допре хляб или нещо варено, или вино, или елей, или каквото и да било ястие, ще стане ли това свещено’?“ Свещениците отговориха: „Не.“ 13 Тогава Агей каза: „Ако се допре до всичко това някой, който се е осквернил от допиране до мъртвец, ще стане ли това нечисто?“ Свещениците отговориха: „Ще стане нечисто.“ 14 Тогава Агей отговори: „Такъв е този народ, такова е това племе пред Мене, гласи словото на Господа, и такова е всичко, което вършат! Каквито и жертви да принасят там, всичко е нечисто.“

Обещание за плодородие и благословение за Зоровавел

15 „А сега насочете вниманието си към миналото до днес, преди да е положен камък върху камък в Господния храм. 16 Случвало се е да идват при житен купен, който може да има двадесет снопа, а се оказваха само десет, идваха при гроздовия лин, за да нагребат петдесет мери от него, а се оказваха само двадесет. 17 Наказвах ви със сух вятър, с порази по житата и с градушка по всичко, произведено от вас, но вие не се обърнахте към Мене, казва Господ. 18 Насочете вниманието си към миналото до днес, от двадесет и четвъртия ден на деветия месец, от деня, когато бяха положени основите на Господния храм, насочете вниманието си: 19 нима зърното за посев е още в житниците? Досега не са родили плод нито лоза, нито смокиня, нито нар, нито маслина. Но от този ден нататък Аз ще ги обдаря с благословение.“

20 Словото на Господа беше възвестено за втори път към Агей в двадесет и четвъртия ден от месеца с думите: 21 „Обяви на Зоровавел, управител на Юдея: ‘Аз ще разтърся небе и земя; 22 ще съборя царските престоли и ще поразя мощта на царствата на народите, ще преобърна колесници и седящите на тях, и конете и конниците им ще бъдат повалени, всеки от меча на брат си. 23 В онзи ден, гласи словото на Господа на силите, ще взема тебе, Зоровавел, син на Салатиил, тебе, който си Мой служител, гласи словото на Господа, и ще те превърна в пръстен с печат, защото те избрах’, гласи словото на Господа на силите.“

Footnotes:

  1. 2:1 Т.е. м. октомври 520 г.пр.Р.Хр.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes