Add parallel Print Page Options

Исус е осуден на смрт

(Матеј 27:15-31; Марко 15:6-20; Лука 23:13-25) 19 Тогаш Пилат нареди Исус да биде камшикуван. Војниците исплетоа венец од трње, Му го ставија на главата и Му облекоа пурпурна наметка. Потоа одеа околу Него и викаа: „Здраво, царе на Евреите!“ и Го удираа со тупаници.

Пилат повторно излезе надвор, па им рече на Евреите: „Еве, ќе ви Го изнесам надвор, но да знаете дека не најдов никаква вина кај Него!“ Тогаш Го изведоа Исуса со трнов венец на главата и со пурпурната наметка. Пилат им рече: „Еве Го човекот!“

Кога Го видоа свештеничките поглавари и гардистите на храмот почнаа да викаат: „Распни Го! Распни Го!“ Пилат им рече: „Земете Го, и самите распнете Го, зашто јас не најдов никаква вина кај Него!“

Евреите му одговорија: „Тој тврдеше дека е Божјиот Син! Според нашиот верски Закон Тој мора да биде осуден на смрт!“

Кога го слушна тоа, Пилат уште повеќе се исплаши, па влезе повторно во палатата и Му рече на Исус: „Од каде си Ти?“ Но Исус не му одговори. 10 „Зар одбиваш да зборуваш со мене!?“ - му рече тогаш Пилат. „Зар не знаеш дека јас имам власт да те пуштам или да те распнам!?“

11 Исус му одговори: „Да не ти беше дадена од Бога, ти немаше да имаш никаква власт над Мене. Затоа, оној што Ме предаде е виновен за поголем грев.“

12 Кога го слушна ова, Пилат сакаше да Го ослободи, но Евреите упорно викаа: „Ако го пуштиш овој човек - не си му пријател на римскиот цар[a]! Секој што себеси се прогласува за цар, се бунтува против римскиот цар!“

13 Кога Пилат го слушна тоа, Го изведе Исуса надвор и седна на судскиот престол, на местото наречено Плочник (на хебрејски: Габата). 14 Беше околу пладне, ден пред празникот Пасха[b].

15 Тогаш тие се развикаа: „Убиј го! Убиј го! Распни го!“ Пилат им рече: „Зар вашиот цар да Го распнам!?“

„Ние немаме друг цар освен римскиот цар!“ - му одговорија свештеничките поглавари.

Распнувањето на Исус

(Матеј 27:32-44; Марко 15:21-32; Лука 23:26-43) 16 Тогаш Пилат им Го предаде, за да Го распнат. Тие Го одведоа Исуса.

17 Носејќи го сам крстот, Исус дојде до местото наречено Череп, кое на арамејски јазик се вика Голгота[c]. 18 Таму Го распнаа, заедно со уште други двајца: едниот од едната, другиот од другата страна на Исус.

19 Пилат нареди на дрвена плоча да се напише обвинението и да се прицврсти на крстот. Текстот гласеше: „Исус од Назарет, цар на Евреите.“ 20 Многумина од Евреите го прочитаа овој натпис, зашто местото каде што Го распнаа Исуса беше близу до градот. Текстот беше напишан на арамејски[d], на латински и на грчки јазик. 21 Свештеничките поглавари му рекоа на Пилат: „Зошто си напишал ,Цар на Евреите‘? Требаше да напишеш: ‚Самопрогласен цар на Евреите!‘“

22 „Што напишав - напишав!“ - им одговори Пилат.

23 Откако Го распнаа Исуса, војниците Му ги зедоа алиштата и ги разделија на четири дела - по еден дел за секој војник. Но туниката на Исус беше без раб, исткаена од еден дел. 24 Затоа тие си рекоа еден на друг: „Да не ја кинеме, туку ајде да фрлиме жрепка за неа, па да видиме кој од нас ќе ја добие!“

Така се исполни Светото Писмо, кое претскажа:

„Моите алишта си ги разделија, а за туниката фрлија жрепка[e].“

25 Веднаш до Исусовиот крст стоеја Неговата мајка, нејзината сестра, чие име беше Марија, која му беше сопруга на Клопас, и Марија Магдалена. 26 Кога Исус ги виде Својата мајка и Својот милен ученик крај неа, Тој и рече на мајка си: „Жено, сега тој ќе ти биде син!“ 27 Потоа му рече на ученикот: „Отсега таа нека ти биде мајка!“ Од тој ден, тој ја зеде Исусовата мајка кај себе.

Смртта на Исус

(Матеј 27:45-56; Марко 15:33-41; Лука 23:44-49) 28 Потоа, знаејќи дека целокупното Негово дело е завршено, а за да се исполни Светото Писмо, Исус рече: „Жеден сум[f]!“ 29 Таму имаше еден сад полн со вински оцет[g]. Откако закачија сунѓер натопен во винскиот оцет на една прачка од хисоп[h], Му го принесоа до устата. 30 Штом вкуси од винскиот оцет, Исус рече: „Се сврши!“ Потоа ја наведна главата и умре[i].

Прободувањето на Исус

31 Тој ден, петок, беше денот на подготовка[j] за утрешниот празник Пасха, кој за Евреите претставува особено значаен празник. Затоа тие побараа од Пилат да им ги прекрши нозете[k] на распнатите и да ги симне, за да не останат да висат телата распнати на крстовите и во саботата. 32 Така, војниците дојдоа и најпрво им ги прекршија нозете на другите двајца кои беа распнати со Исус. 33 А кога дојдоа до Исус видоа дека веќе е мртов, па не Му ги скршија нозете. 34 Наместо тоа, еден од војниците со копје Го прободе под ребрата, при што потекоа крв и вода. 35 Знаеме дека сето ова е точно, затоа што го кажува човекот[l] што лично беше таму и со свои очи виде. Затоа можете да верувате и вие. 36 Ова се случи за да се исполни Светото Писмо, кое претскажа: „Ниту една Негова коска нема да биде скршена[m].“ 37 На друго место Писмото вели: „Ќе Го гледаат Оној што Го прободоа[n].“

Погребувањето на Исус

(Матеј 27:57-61; Марко 15:42-47; Лука 23:50-56) 38 Подоцна Јосиф од градот Ариматеја[o], кој беше таен Исусов следбеник, поради страв од Евреите, побара од Пилат да му го даде телото на Исус. Пилат му одобри и Јосиф отиде и го зеде телото од крстот. 39 Дојде и Никодим со околу триесет и четири килограми смеса од ароматични смоли[p]. Тоа беше оној Никодим кој порано беше дошол кај Исус ноќе. 40 Тие го зедоа Исусовото тело и го завиткаа во платно, заедно со ароматичните смоли, според еврејскиот обичај на подготвување за погреб. 41 А на местото каде што Го распнаа имаше една градина и во неа една нова гробница, во која се уште никој не беше погребуван. 42 Таму го положија телото на Исус, зашто гробот беше близу, а тие се брзаа, бидејќи беше ден на подготовка[q] за саботата и Пасхата.

Footnotes

 1. Јован 19:12 Буквално: цезар (цесар).
 2. Јован 19:14 Најважен еврејски празник, кој го одбележува Божјото избавување на еврејскиот народ од египетското ропство.
 3. Јован 19:17 Поточно: Галголта или Гулголта.
 4. Јован 19:20 Основниот говорен јазик на тогашните Евреи.
 5. Јован 19:24 Види Псалм 2.
 6. Јован 19:28 Цитат од Псалм 22:15 и 69:21.
 7. Јован 19:29 Или: кисело вино.
 8. Јован 19:29 Ботаничко име: hyssopus officinalis или пак origanum maru.
 9. Јован 19:30 Буквално: го предаде духот.
 10. Јован 19:31 Подготовка и за Пасхата и за саботниот ден.
 11. Јован 19:31 Свиреп начин да се забрза смртта на осудените. Распнатиот не може да се потпира на прекршените нозе, па смртта настапува поради задушување.
 12. Јован 19:35 Човекот е Јован, писателот на ова Eвангелие.
 13. Јован 19:36 Види 2 Мојсеева 12:46, 4 Мојсеева 9:12.
 14. Јован 19:37 Види Захарија 12:10 и Откровение 1:7.
 15. Јован 19:38 На хебрејски: Раматајим.
 16. Јован 19:39 Смеса од смола добиена од грмушката Balsamodendron myrrha и сок од дрвото Aquillaria. Смесата се употребувала за балсамирање на умрените како подготовка за погреб. Количината од 34 килограми е огромно количество достојно за царски погреб.
 17. Јован 19:42 Погребот морал да се изврши набрзина, заради настапувањето на Саботата (Шабат), во која никаква работа не била дозволена. Затоа Исус бил погребан во најблискиот гроб.