Add parallel Print Page Options

Попис повратника

Ово су имена људи оне области који су дошли из ропства у које су изгнани, они које је Навуходоносор, цар Вавилона, одвео у изгнанство, а сада су се вратили у Јерусалим и Јуду, сваки у своје место; они који су дошли са Зоровавељом и са Исусом, Немијом, Сорајом, Релајом, Мардохејем, Вилсаном, Миспаром, Вигвајом, Реумом и Ваном.

Ово је попис људи из Израиља:

Фаросових потомака: две хиљаде стотину седамдесет два;

Сефатијевих потомака: три стотине седамдесет два;

Арахових потомака: седам стотина седамдесет пет;

Фат-Моавових потомака, синова Исусових и Јоавових: две хиљаде осам стотина дванаест;

Еламових потомака: хиљаду две стотине педесет четири;

Затујевих потомака: девет стотина четрдесет пет;

Захајевих потомака: седам стотина шездесет;

10 Ванијевих потомака: шест стотина четрдесет два;

11 Вивајевих потомака: шест стотина двадесет три;

12 Азгадових потомака: хиљаду две стотине двадесет два;

13 Адоникамових потомака: шест стотина шездесет шест.

14 Вигвајевих потомака: две хиљаде педесет шест;

15 Адинових потомака: четири стотине педесет четири;

16 Атирових потомака: од Језекије деведесет осам;

17 Висајевих потомака: три стотине двадесет три;

18 Јориних потомака: стотину дванаест;

19 Асумових потомака: две стотине двадесет три;

20 Гиварових потомака: деведесет пет;

21 Витлејемових потомака: стотину двадесет три;

22 Људи из Нетофата: педесет шест;

23 Људи из Анатота: стотину двадесет осам;

24 Азмаветових потомака: четрдесет два;

25 Киријат-Јаримових, Кефириних, Виротових потомака: седам стотина четрдесет три;

26 Раминих и Гавајиних потомака: шест стотина двадесет један;

27 Људи из Михмаса: стотину двадесет два;

28 Људи из Ветиља и Гаја: две стотине двадесет три;

29 Нававских потомака: педесет два;

30 Магвисових потомака: стотину педесет шест;

31 Елама другог потомака: хиљаду две стотине педесет четири;

32 Харимових потомака: три стотине двадесет.

33 Лодових, Адидових, Онанових потомака: седам стотина двадесет пет;

34 Људи из Јерихона: три стотине четрдесет пет.

35 Људи из Сенаје: три хиљаде шест стотина тридесет.

36 Свештеници:

Једајиних потомака из Исусовог дома: деветсто седамдесет три;

37 Имирових потомака: хиљаду педесет два;

38 Пасхорових потомака: хиљаду две стотине четрдесет седам;

39 Харимових потомака: хиљаду седамнаест.

40 Левити:

Исусових и Кадмилових потомака, међу синовима Одавијених, седамдесет четири.

41 Певачи:

Асафових потомака стотину двадесет осам.

42 Вратари: Салумових потомака, Атирових потомака, Талмонових потомака, Акувових потомака, Атитиних потомака и Совајевих потомака укупно стотину тридесет девет.

43 Храмске слуге:

Сишови потомци, Асуфови потомци, Таваотови потомци;

44 Киросови потомци, Сијини потомци, Фадонови потомци;

45 Леванови потомци, Агавини потомци, Акувови потомци;

46 Агавови потомци, Салмејеви потомци, Ананови потомци;

47 Гидилови потомци, Гарови потомци, Реајини потомци;

48 Ресини потомци, Некодини потомци, Газамови потомци;

49 Узини потомци, Фесејеви потомци, Висајеви потомци;

50 Асенинови потомци, Меунимови потомци, Нефусимови потомци;

51 Ваквукови потомци, Акуфови потомци, Арурови потомци;

52 Васлитови потомци, Меидинихови потомци, Арсинихови потомци;

53 Варкосови потомци, Сисерини потомци, Тамини потомци;

54 Несијини потомци, Атифини потомци.

55 Потомци Соломонових слугу:

Сотајеви потомци, Соферетови потомци, Ферудини потомци;

56 Јалини потомци, Дарконови потомци, Гидилови потомци;

57 Сефатијини потомци, Атилови потомци, потомци Фохерета од Севојима, Амијеви потомци;

58 храмских слуга и Соломонових слуга укупно три стотине деведесет два.

59 Ово су они који су дошли из Тел-Мелеха, Тел-Арисе, Херува, Адона и Имира, а нису могли да потврде из којег очинског дома су и они и њихови потомци, и да ли су Израиљци:

60 Далајини потомци, Товијини потомци, Некодини потомци, њих шест стотина педесет два.

61 Потомци свештеника:

Авајини потомци, Акосови потомци, потомци Варзелаја који се оженио једном од ћерки Варзелаја Галађанина и назвао се њиховим именом;

62 они су тражили своје родословне записе, али нису могли да се пронађу. Зато су као нечисти били одстрањени из свештенства. 63 Тирсата[a] им је рекао да не једу од Светиње над светињама док не служи свештеник са Уримом и Тумимом.

64 Цела заједница је укупно бројила четрдесет две хиљаде три стотине шездесет, 65 не рачунајући слуге и слушкиње, њих седам хиљада три стотине тридесет седам, и с њима две стотине певача и певачица. 66 Имали су седам стотина тридесет шест коња, две стотине четрдесет пет мазги; 67 четири стотине тридесет пет камила, шест хиљада седам стотина двадесет магараца.

68 Неки су главари отачких домова, дошавши до Дома Господњег у Јерусалиму, давали драговољно да се Дом Божији подигне на свом месту. 69 Према својим могућностима су дали у ризницу за послове: шездесет једну хиљаду златних драхми, пет хиљада сребрних мина[b] и стотину одора за свештенике.

70 Тако су се настанили свештеници и Левити, неки од народа, певачи, вратари и храмске слуге у својим градовима, и сав Израиљ у својим градовима.

Footnotes

  1. 2,63 Персијска титула намесника покрајине.
  2. 2,69 Око 3 t.