A A A A A
Bible Book List

ЈОВАН 15 Serbian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-SR)

Чокот и лоза

15 »Ја сам прави чокот, а мој Отац је виноградар. Он одсеца сваку лозу на мени која не доноси род и сваку која доноси род обрезује [a], да више рода донесе. Ви сте већ чисти због Речи коју сам вам говорио. Останите у мени, и ја ћу у вама. Као што лоза не може да донесе род сама од себе ако не остане на чокоту, не можете ни ви ако не останете у мени. Ја сам чокот, а ви лозе. Ко остаје у мени, и ја у њему, много рода доноси, јер без мене не можете ништа. Ако неко не остане у мени, избацује се напоље као лоза и осуши се. Њу скупе, баце у ватру и спале. Ако останете у мени и моје речи остану у вама, замолите што год хоћете, и биће вам. Овим се прославља мој Отац: да много рода донесете и да будете моји ученици.

»Као што је Отац волео мене, тако сам и ја волео вас. Останите у мојој љубави. 10 Ако се држите мојих заповести, остаћете у мојој љубави, као што сам се и ја држао заповести свога Оца, па остајем у његовој љубави.

11 »Ово сам вам рекао да моја радост буде у вама и да ваша радост буде потпуна. 12 Ово је моја заповест: да волите један другога као што сам ја волео вас. 13 Нема веће љубави него свој живот положити за пријатеље. 14 Ви сте моји пријатељи ако чините оно што вам заповедам. 15 Више вас не зовем слугама, јер слуга не зна шта чини његов господар. Назвао сам вас пријатељима, јер сам вам обзнанио све што сам чуо од свога Оца. 16 Нисте ви изабрали мене, него сам ја изабрао вас и одредио вас да идете и доносите род, и да ваш род остане, па да вам Отац дâ све што замолите у моје име. 17 Ово вам заповедам: волите један другога.«

Свет мрзи ученике

18 »Ако вас свет мрзи, знајте да је мене мрзео пре вас. 19 Да сте од света, свет би вас волео као своје. Али, пошто нисте од света, него сам вас ја изабрао из света, због тога вас свет мрзи. 20 Сетите се изреке коју сам вам казао: ‚Слуга није већи од свога господара.‘ [b] Ако су прогонили мене, прогониће и вас. Ако су се моје Речи држали, држаће се и ваше. 21 А све ће то чинити против вас због мене, јер не познају Онога који ме је послао. 22 Да нисам дошао и говорио им, не би имали греха. Али сада немају изговора за свој грех. 23 Ко мрзи мене, мрзи и мога Оца. 24 Да нисам међу њима учинио дела каква нико други није учинио, не би имали греха. А сада су видели, а ипак замрзеше и мене и мога Оца. 25 Али, треба да се испуни оно што је записано у њиховом закону: ‚Замрзеше ме без разлога.‘ [c]

26 »А када дође Помагач [d], кога ћу вам послати од Оца — Дух истине који излази од Оца — он ће за мене сведочити. 27 А сведочићете и ви, јер сте од почетка са мном.«

Footnotes:

  1. ЈОВАН 15:2 обрезује Или: чисти.
  2. ЈОВАН 15:20 Види Јован 13,16.
  3. ЈОВАН 15:25 Псалми 35,19; 69,4.
  4. ЈОВАН 15:26 Помагач Или: Тешитељ; исто и у 16,7.
Serbian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-SR)

Copyright © 2003 by World Bible Translation Center

John 15 New International Version (NIV)

The Vine and the Branches

15 “I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes[a] so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me.

“I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers; such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.

“As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. 10 If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commands and remain in his love. 11 I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. 12 My command is this: Love each other as I have loved you. 13 Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends. 14 You are my friends if you do what I command. 15 I no longer call you servants, because a servant does not know his master’s business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. 16 You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last—and so that whatever you ask in my name the Father will give you. 17 This is my command: Love each other.

The World Hates the Disciples

18 “If the world hates you, keep in mind that it hated me first. 19 If you belonged to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. 20 Remember what I told you: ‘A servant is not greater than his master.’[b] If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. 21 They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. 22 If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin; but now they have no excuse for their sin. 23 Whoever hates me hates my Father as well. 24 If I had not done among them the works no one else did, they would not be guilty of sin. As it is, they have seen, and yet they have hated both me and my Father. 25 But this is to fulfill what is written in their Law: ‘They hated me without reason.’[c]

The Work of the Holy Spirit

26 “When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father—the Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me. 27 And you also must testify, for you have been with me from the beginning.

Footnotes:

  1. John 15:2 The Greek for he prunes also means he cleans.
  2. John 15:20 John 13:16
  3. John 15:25 Psalms 35:19; 69:4
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes