Add parallel Print Page Options

19 А другий жеребок вийшов Симеонові, племені Симеонових синів за їхніми родами. І був їхній спадок серед спадку Юдиних синів.

І був їм у спадку: Беер-Шева, і Молада,

і Хацар-Шуал, і Бала, і Ецем,

і Елтолад, і Бетул, і Хорма,

і Ціклаґ, і Бет-Гаммаркавот, і Хацар-Суса,

і Бет-Леваот, і Шарухен, тринадцять міст та їхні оселі.

Аїн, Ріммон, і Етер, і Ашан, чотири місті та їхні оселі.

А всі оселі, що навколо тих міст аж до Баалат-Беер-Рамат-Неґеву, це спадок племени Симеонових синів за їхніми родами.

З наділу Юдиних синів спадок синів Симеонових, бо наділ Юдиних синів був численніший від них. І посіли Симеонові сини в середині їхнього спадку.

10 А третій жеребок вийшов Завулоновим синам за їхніми родами, і була границя їхнього спадку аж до Саріду.

11 І підіймається їхня границя до Яму та Мар'али, і стикається з Даббешетом, і стикається з потоком, що навпроти Йокнеаму,

12 і вертається з Саріду на схід, до сходу сонця, на границю Кіслот-Фавору, і виходить до Доврату, і підіймається до Яфія.

13 А звідти переходить на схід, на схід до Ґат-Хеферу, Ет-Каціну, до Ріммон-Гамметоару, до Неї.

14 І повертається його границя з півночі Ханнатону, і закінчується при Ґе-Їфтах-Елі.

15 І Каттат, і Нагалал, і Шімрон, і Їд'ала, і Віфлеєм, дванадцять міст та їхні оселі.

16 Це спадок Завулонових синів за їхніми родами, оці міста та їхні оселі.

17 Четвертий жеребок вийшов Іссахарові, Іссахаровим синам за їхніми родами.

18 І була їхня границя: їзреел, і Кесуллот, і Шунем,

19 і Хафараїм, і Шіон, і Анахарат,

20 і Раббіт, і Кішйон, Евес,

21 і Ремет, і Ен-Ґаннім, і Ен-Хадда, і Бет-Паццец.

22 І дотикається та границя до Фавору, і Шахаціми, і Бет-Шемету, і їхня границя закінчується при Йордані, шістнадцять міст та їхні оселі.

23 Оце спадок племени Іссахарових синів за їхніми родами, міста та їхні оселі.

24 А п'ятий жеребок вийшов племені Асирових синів за їхніми родами.

25 І була їхня границя: Хелкат, і Халі, і Бетен, і Ахшат,

26 і Алламмелех, і Ам'ад, і Міш'ал, і дотикається Кармелю на захід та Шіхор-Лівнату,

27 і вертається на схід сонця до Бет-Даґону, і дотикається Завулона та Ґе-Їфтах-Елу, на північ Бет-Гаемеку та Ніелу, і виходить до Кавулу зліва.

28 І Еврон, і Рехов, і Хаммон, і Кана аж до Сидону Великого.

29 І вертається та границя до Рами та аж до міста Мівцар-Цору, і вертається границя до Хоси, і закінчується при заході від околиці Ахзіву,

30 і Умма, і Афек, і Рехов, двадцять і двоє міст та їхні оселі.

31 Оце спадок племени Асирових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі.

32 Синам Нефталимовим вийшов шостий жеребок, для синів Нефталимових за їхніми родами.

33 І була їхня границя: від Хелефу, від Елону при Цаананнімі, і Адамі Ганнекев, і Явнеїл аж до Лаккуму, і кінчалася вона при Йордані.

34 І повертається та границя на захід до Ашнот-Фавору, і виходить звідти до Хуккоку та дотикається Завулона з полудня, а Асира дотикається з заходу, а Юди при Йордані на схід сонця.

35 А міста твердинні: Ціддім, Цер, і Хаммат, Раккат і Кіннерет,

36 і Адама, і Рама, І Хацор,

37 і Кедеш, і Едреї, і Ен-Хасор,

38 і Їр'он, і Міґдал-Ел, Хорем, і Бет-Анат, і Бет-Шамеш, дев'ятнадцять міст та їхні оселі.

39 Оце спадок племени синів Нефталимових за їхніми родами, міста та їхні оселі.

40 А племені Данових синів за їхніми родами вийшов сьомий жеребок.

41 І була границя їхнього насліддя: Цор'а, і Ештаол, і Ір-Шемеш,

42 і Шаалаббін, і Айялон, і Їтла,

43 і Елон, і Тімната, і Екрон,

44 і Елтеке, і Ґіббетон, і Баалат,

45 і Єгуд, і Бене-Берак, і Ґат-Ріммон,

46 і Ме-Яркон, і Раккон із границею навпроти Яфи.

47 І вийшла границя Данових синів від них. А Данові сини пішли й воювали з Лешемом, і здобули його, і побили вістрям меча, і посіли його, та й осілися в ньому. І вони назвали Лешему ім'я: Дан, як ім'я їхнього батька Дана.

48 Оце спадок племени Данових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі.

49 І скінчили вони посідати Край згідно з його границями. І дали Ізраїлеві сини спадок Ісусові, синові Навиновому, посеред себе.

50 На Господній наказ дали йому те місто, яке він жадав: Тімнат-Серах на Єфремовій горі. І збудував він місто, та й осівся в ньому.

51 Оце той спадок, що священик Елеазар і Ісус, син Навинів, та голови домів батьків давали племенам Ізраїлевих синів жеребком у Шіло перед Господнім лицем при вході до скинії заповіту. І покінчили вони ділити Край.