A A A A A
Bible Book List

Židům 3 Slovo na cestu (SNC)

Ježíš je srovnáván s Mojžíšem

Proto se, bratři Bohem povolaní a Bohu oddaní, snažte poznávat Ježíše, který byl Božím vyslancem na zemi a nyní je naším zástupcem u Boha. Nezpronevěřil se Bohu, který jej ustanovil. Byl věrný jako Mojžíš, který se staral o Boží lid. 3-4 Ale Ježíš převyšuje Mojžíše, jako tvůrce převyšuje své dílo. Vždyť on jako Bůh stvořil vše.

Mojžíš byl pouze svědek toho, co pověděl Bůh. Byl věrný služebník Božího lidu. Kristus však jako Boží Syn je naším Pánem a zůstane jím, jestliže si až do konce zachováme pevnou jistotu a radostnou naději.

Nyní je čas naslouchat Bohu

Proto nás Duch svatý napomíná:

„Když dnes zaslechnete jeho hlas,
    nezatvrzujte se ve vzdoru proti němu jako Izraelci při zkoušce na poušti,
kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mne pokoušeli.
10     To pokolení se mi zošklivilo a řekl jsem:
‚Nerozumí sami sobě,
    ani nechápou mé cesty.
11 Proto jsem v hněvu přísahal,
    že nedosáhnou odpočinku,
který jsem jim připravil.‘ “

12 Dejte si tedy pozor, bratři, aby se ve vás neuhnízdilo zlo a nevěra, které by vás odváděly od živého Boha. 13 Zkoumejte se každý den, dokud je k tomu příhodná chvíle, aby se někdo z vás nezatvrdil zaslepující a mámivou svůdností hříchu. 14 Máme podíl na všem, co náleží Kristu, když setrváme do konce v počáteční důvěře. Ale vraťme se ke slovům:

15 „Když dnes zaslechnete Boží hlas,
    nezatvrzujte se vzpurně proti němu.“

16 Kdo se to vlastně vzbouřil, když zaslechl Boží hlas? Ti, které Mojžíš vyvedl z Egypta. 17 A koho měl Bůh v ošklivosti po čtyřicet let? Ty neposlušné, kteří pak zahynuli na poušti. 18-19 Přísahal jim, že nedosáhnou odpočinku, který jim připravil. Nemohli ho dosáhnout pro nevěru.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes