A A A A A
Bible Book List

Židům 1 Bible 21 (B21)

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.

Vznešenější než andělé

Tento Syn o tolik převyšuje anděly, oč vznešenějšího jména se mu dostalo. Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl:

„Ty jsi můj Syn,
já jsem ode dneška Otcem tvým“? [a]

A znovu:

„Já jemu budu otcem
a on mi bude Synem.“ [b]

A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká:

„Klanějte se mu všichni Boží andělé!“ [c]

O andělech sice říká:

„Ze svých poslů činí vichry,
ze svých služebníků plameny,“ [d]

ale o Synu říká:

„Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky,
žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.
Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš;
to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal
olejem radosti nad společníky tvé.“ [e]

10 A dále:

„Na počátku jsi, Pane, zemi založil,
dílem tvých rukou jsou nebesa.
11 Ona pominou, ty budeš vždy,
všechna se jako šaty obnosí.
12 Svineš je jako plášť
a jako roucho budou změněna,
ty však jsi tentýž –
tvá léta neskončí!“ [f]

13 A kterému z andělů kdy řekl:

„Seď po mé pravici,
než ti tvé nepřátele k nohám položím“? [g]

14 Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se má dostat spásy.

Footnotes:

  1. Židům 1:5 Žalm 2:7
  2. Židům 1:5 2.Sam 7:14; 1.Let 17:13
  3. Židům 1:6 Žalm 97:7
  4. Židům 1:7 Žalm 104:4
  5. Židům 1:9 Žalm 45:7–8
  6. Židům 1:12 Žalm 102:26–28
  7. Židům 1:13 Žalm 110:1
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes