A A A A A
Bible Book List

Žalmy 34 Bible 21 (B21)

34 Žalm Davidův, když před Abimelechem předstíral šílenství, [a] a když jím byl vyhnán, odešel. [b]

Velebit budu Hospodina v každém čase,
jeho chválu budu mít na rtech navěky!
Hospodinem pochlubím se z celé své duše,
ať to slyší ponížení a ať se radují!
Se mnou Hospodina oslavujte,
jeho jméno spolu vyvyšme!

Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi,
ze všech mých obav mě vytáhl.
Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit,
nebudou v hanbě skrývat tvář!
Když chudák volal, Hospodin slyšel,
ze všech úzkostí jej zachránil!
Hospodinův anděl svůj tábor klade
kolem jeho ctitelů, aby je uhájil.

Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin,
blaze člověku, jenž doufá v něj!
10 Ctěte Hospodina, jeho svatí,
vždyť jeho ctitelům nic neschází.
11 I draví lvi někdy strádají a hladovějí,
hledajícím Hospodina však žádné dobro nechybí.

12 Pojďte, synové, poslouchejte mě,
úctě k Hospodinu vás vyučím:
13 Chce někdo prožít šťastný život,
chce někdo okusit dobré dny?
14 Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem,
ve tvých rtech ať není žádná lest.
15 Odmítej zlo a konej dobro,
usiluj o pokoj a nechej se jím vést.

16 Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým,
své uši naklání k jejich volání.
17 Zločincům se však Hospodin staví tváří,
aby jejich památku ze země vymýtil.
18 Volání spravedlivých [c] Hospodin slyší,
vysvobodí je ze všech úzkostí!
19 Hospodin je blízko ztrápeným srdcím,
sklíčené v duchu zachrání!

20 Mnohá trápení zažívá spravedlivý,
Hospodin jej ale ze všech vyprostí.
21 On střeží všechny jeho kosti,
jediná z nich se nezlomí!
22 Ničema zahyne kvůli své zlosti,
nepřátelé spravedlivého budou ztrestáni.
23 Hospodin vykoupí svoje služebníky,
nebudou odsouzeni, kdo v něho doufají.

Footnotes:

  1. Žalmy 34:1 1.Sam 21:11–16
  2. Žalmy 34:1 Každý verš tohoto žalmu začíná dalším písmenem hebrejské abecedy.
  3. Žalmy 34:18 podle LXX, Syr (MT: jejich)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes