A A A A A
Bible Book List

Žalmy 144 Bible 21 (B21)

144 Žalm Davidův.

Požehnán buď Hospodin, skála má!
On učí mé ruce bojovat,
mé prsty chystá na zápas.

On je má láska, můj pevný hrad,
mé útočiště, má záchrana.
On je můj štít, na něj spoléhám,
i národy [a] mi poddává.

Co je, Hospodine, člověk, že o něm víš,
co je lidský tvor, že o něm přemýšlíš? [b]
Člověk je páře podobný,
jeho dny míjejí jako stín.

Sestup, Hospodine, své nebe rozetni,
dotkni se hor, ať dýmají!
Zasáhni bleskem, nepřátele rozptyl,
vyšli své šípy, abys je rozdrtil!

Vztáhni svou ruku z výšiny,
z mohutných vod mě vyprosti,
z ruky cizáků mě vytrhni!
Ti mají ústa plná lži,
křivě přísahají svou pravicí!

Novou píseň ti pak, Bože, zazpívám,
na desetistrunné loutně zahraju ti žalm.
10 Ty umíš vítězství králům darovat,
vyprostíš svého služebníka Davida!

Od krutého meče 11 mě vyprosti,
z ruky cizáků mě vytrhni!
Ti mají ústa plná lži,
křivě přísahají svou pravicí!

12 Naši synové ať jsou ve svém mládí
jak sazenice zdárně rostoucí;
naše dcery ať jsou jako sloupy
stavbu paláce zdobící.

13 Naše spižírny ať plné jsou,
ať oplývají veškerou potravou;
naše ovce ať rodí tisíce mladých,
desítky tisíc na naše pastviny.

14 Náš dobytek ať je obtěžkaný,
ať nejsou vpády ani vyhnanství,
ať není nářek v našich ulicích.

15 Blaze lidu, jenž toto zakouší,
blaze lidu, jehož Bůh je Hospodin!

Footnotes:

  1. Žalmy 144:2 podle řady hebr. rukopisů, Kum, Syr (MT: můj národ)
  2. Žalmy 144:3 Žalm 8:5
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes