A A A A A
Bible Book List

Žalmy 107 Bible 21 (B21)

Pátá kniha

I.

107 Oslavujte Hospodina – je tak dobrý!
Jeho láska trvá navěky!

Hospodinovi vykoupení ať o tom vyprávějí,
že je z nepřátelské moci vykoupil,
že je shromáždil z cizích zemí,
z východu i ze západu, ze severu i zámoří!

Bloudili pouští po cestách opuštěných,
nemohli najít město k bydlení.
Hladoví byli a trpěli žízní,
až umdlévali slabostí.

Volali k Hospodinu tehdy v té tísni,
a on je vysvobodil z jejich úzkostí.
Vedl je po cestě nejpřímější,
aby dosáhli města k bydlení.

Sláva Hospodinu za jeho lásku,
za divy, které dělá pro lidi!
On přece uspokojí duši lačnou,
bohatě nasytí toho, kdo hladoví!

II.

10 Žili v temnotě, ve stínu smrti,
ve svém neštěstí sevřeni železy,
11 neboť se vzpírali výrokům Božím,
záměry Nejvyššího pohrdli.
12 Proto jim zkrušil srdce útrapami,
klesali a nebylo pomoci.

13 Volali k Hospodinu tehdy v té tísni,
a on je zachránil z jejich úzkostí.
14 Ze tmy je vyvedl, ze stínu smrti,
roztrhal jejich řetězy.

15 Sláva Hospodinu za jeho lásku,
za divy, které dělá pro lidi!
16 On přece rozbíjí brány z bronzu,
láme železné závory!

III.

17 Blázni se vydali cestou zvrácenosti
a za své viny trpěli.
18 Veškerý pokrm si ošklivili,
až k branám smrti dospěli.

19 Volali k Hospodinu tehdy v té tísni,
a on je zachránil z jejich úzkostí.
20 Poslal své slovo a byli uzdraveni,
zachránil je od záhuby.

21 Sláva Hospodinu za jeho lásku,
za divy, které dělá pro lidi!
22 Jako oběť ať mu přinášejí chválu,
o tom, co učinil, ať zpívají!

IV.

23 Ti, kdo se vydali na moře v lodích,
na mocné vody za svým řemeslem,
24 takoví viděli skutky Hospodinovy,
jeho zázraky na hlubině.

25 Na jeho slovo se strhla bouře,
vítr vysoko vlny pozvedal.
26 Stoupali k nebi, padali do hloubek,
hrůzou se rozplynula jejich odvaha.
27 Jak vratký opilec potáceli se,
veškerá zkušenost byla ta tam.

28 Volali k Hospodinu tehdy v té tísni,
a on je vyvedl z jejich úzkostí.
29 Proměnil onu bouři v šepot,
mořské [a] vlny se zklidnily.
30 Radovali se, když nastalo ticho,
dovedl je k přístavu, po němž toužili.

31 Sláva Hospodinu za jeho lásku,
za divy, které dělá pro lidi!
32 Ať je vyvyšován ve shromáždění lidu,
v radě starců ať jej oslaví!

V.

33 Mohutné řeky obrací v pouště,
vodní prameny v suchopár,
34 úrodnou zemi v solné pláně
pro špatnost těch, kdo žili tam.

35 Pouště zas obrací na jezera,
vyprahlou zemi ve vodní prameny.
36 Usazuje tam ty, kteří hladověli,
aby založili město k bydlení.

37 Oseli pole, vinice vysadili,
které pak vydaly hojný užitek.
38 Žehnal jim tak, že se velmi rozmnožili,
před úbytkem chránil jejich dobytek.

39 Ubývalo jich, když byli poníženi
ukrutnou bídou a trápením.
40 I přední muže vystavil hanbě,
nechal je bloudit v pustotě bez cíle. [b]

41 Z trápení ale vyzvedl ubožáky,
jejich rodinu jak ovce rozmnožil.
42 Poctiví radují se, když to vidí,
ústa musejí zavřít všichni zlosyni!

43 Kdo je moudrý, ať se tohoto drží,
o Hospodinově lásce ať přemýšlí!

Footnotes:

  1. Žalmy 107:29 podle Kum (MT: jejich)
  2. Žalmy 107:40 Job 12:21, 24
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes