A A A A A
Bible Book List

Římanům 9Slovo na cestu (SNC)

1-2 Ach Izraeli! Ach můj národe! Kéž bys i ty našel cestu ke Kristu! Trápím se a naříkám pro tebe dnem i nocí.

Život bych za tebe dal, kdyby tě to mohlo zachránit. Kristus ví, že nepřeháním, Božímu Duchu nelze nic předstírat. Tolik jsi toho od Boha dostal, a přesto nechceš poslouchat!

Za vlastní děti vás přijal, slavně vás vedl dějinami k ještě slavnější budoucnosti, dal vám své zákony, abyste v životě nemuseli tápat, naučil vás, jak ho máte uctívat, dal vám úžasné sliby,

slavné vůdce jste měli mezi praotci a nejslavnější - Kristus, věčný Bůh a Vládce - se jako člověk také narodil z vaší krve. A toho jste se zřekli!

6-9 sou Božími dětmi, ale jenom ti, kteří se narodili na základě Božího slibu.

10 Také o synech, které měl Izák se svou ženou Rebekou,

11 odně,

12-13 bez ohledu na jejich záslužné skutky. Proto mohl také říci, jak stojí jinde v bibli: "Dal jsem přednost Jákobovi před Ezauem."

14 Můžeme z toho usuzovat, že je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne!

15 Mojžíšovi přece řekl: "Projevím svou přízeň komu chci a slituji se nad kým chci."

16-18 z pouhé Boží milosti jsou lidé to, co jsou.

19 Možná někdo namítne: Proč nám tedy Bůh ještě pořád něco vytýká, když se nic nemůže dít proti jeho vůli?

20 Ale člověče, kdo ty vlastně jsi, že si troufáš přít se s Bohem? Říká snad výrobek svému tvůrci: Proč jsi mne udělal zrovna takhle?

21 Copak se hrnčíř ptá hlíny, zda z ní má udělat vázu nebo mísu?

22 Nemohl i Bůh ukázat nejen svou pravomoc trestat, ale i svou shovívavost s lidmi zralými k potrestání?

23 Nemá právo projevit svou dobrotu k lidem, které zahrnul milosrdenstvím a určil pro věčnou slávu?

24 Podobně povolal i nás, a to nejen židy nebo členy církve, ale i jiné,

25 jak naznačuje prorok Ozeáš: "Nazvu svým lidem ty, k nimž jsem se nechtěl znát, vyhnané zase zavolám nazpět.

26 Kdo předtím slyšeli mé slovo odsouzení, budou ujištěni, že je přijímám za své syny."

27 O Izraeli říká Izaiáš: "Kdyby jich bylo jak mořského písku, jen hrstka se jich zachrání.

28 Bez odkladu a do písmene splní Bůh své slovo na zemi."

29 A už dříve předvídá: "Kdyby nebyl nebeský vládce ten zbytek lidu nezachoval, byli bychom jak Sodoma zpustli a Gomoře se podobali."

30 Co tu vidíme? Že ti, kdo k izraelskému náboženství nepatřili a o bezúhonnost před Bohem nijak neusilovali, ti ji dosáhli na základě víry.

31 A ti, kdo spoléhali na svou příslušnost k vyvoleným a na plnění náboženských předpisů, vyšli naprázdno.

32 Proč to? Protože se domnívali, že si Boha nakloní okázalou zbožností místo upřímnou vírou. Na tom ztroskotali,

33 zcela podle slov Izaiášových: "Hle, na Sion kladu kámen úrazu, o něj se mnohý z vás rozbije. Kdo se mne však vírou uchopí, ten žádnou škodu neutrpí."

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes