A A A A A
Bible Book List

Římanům 10Slovo na cestu (SNC)

10 Bratři, denně prosím Boha za Izraelity, aby si uvědomili svůj omyl.

Musí se jim přiznat, že o Boží přízeň horlivě usilují, ale mají klapky na očích.

Nepochopili ospravedlnění v tom způsobu, jak je nabízí Bůh, a proto je odmítají a chtějí si je vydobýt sami.

Zákon je měl přece přivést ke Kristu, který je vrcholem a dává bezúhonnost tomu, kdo věří.

Mojžíš řekl, že člověk získá život plněním zákona; říkejme tomu ospravedlnění cestou zákona.

Ospravedlnění cestou víry je však něco jiného. Klíč k životu není třeba hledat v nadpozemských výšinách,

ani pracně dobývat z hlubin země. Vše potřebné již za nás udělal Kristus.

Každý člověk má ten klíč na dosah, má ho ve svém srdci: je to víra, kterou hlásáme.

Jestliže tedy Krista vyznáváš jako Pána a opravdu věříš, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, jsi zachráněn.

10 Kdo věří, ten je před Bohem spravedlivý, a jako takový, hlásí-li se k tomu veřejně, je u něho v milosti.

11 Bible přece říká: Kdo mu uvěří, nebude zklamán.

12 A v tom není rozdíl mezi židem a jinověrcem. Všichni mají jednoho a téhož Pána, a ten je stejně štědrý ke všem, kdo se k němu obracejí.

13 Je přece psáno, že každý, kdo ho bude vzývat, bude zachráněn. Každý!

14 Vzývat ho může ovšem jen ten, kdo v něj uvěřil: uvěřil jen ten, kdo o něm slyšel; slyší jen tehdy, když bude někdo mluvit;

15 a mluvit o něm - k tomu právě Bůh posílá nás. Vždyť víte, co je psáno v Písmu: "Vždy vítán je, kdo dobrou zprávu nese!"

16 Skutečnost je ovšem taková, že ne všichni tu zprávu uvítali. Vždyť už Izaiáš si stěžuje: "Pane, kdo uvěřil tomu, co jsme hlásali?"

17 Věříme-li my, je to proto, že jsme Kristovo poselství přijali.

18 Pokládám však otázku: Což snad Izraelité neslyšeli stejné poselství? Zajisté slyšeli.

19 Nepochopili je snad? ptám se dál. Už Mojžíš říkal: "Budete jednou žárlit na ty, kterými pohrdáte, a hněvat se na ně, národe nechápavý!"

20 A Izaiášovými ústy říká Bůh: "Dal jsem se nalézt těm, kdo mne nehledali a poznat jsem se dal těm, kdo se o mne nestarali."

21 O Izraelitech však mluví jako o lidu neposlušném a vzpurném.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes