A A A A A
Bible Book List

Římanům 1Slovo na cestu (SNC)

Milí přátelé, jako Kristův služebník posílám všem křesťanům v Římě srdečný pozdrav a přeji vám Boží milost a pokoj. Jak víte, byl jsem pověřen šířením radostné zprávy o Božím Synu Ježíši Kristu,

zprávy, kterou z Božího vnuknutí předpovídali už proroci.

Tělesně je Kristus potomkem Davidovým,

ve skutečnosti je však Synem samého Boha, jak nade vší pochybnost dokázalo jeho vzkříšení z hrobu.

5-7 Nám nehodným prokázal tu přízeň, že z nás učinil své vyslance a uložil nám vybízet lidi všech národů, aby ho uposlechli a uvěřili mu. K tomu jste byli mezi všemi povoláni i vy.

Nemohu však zamlčet, jak jsem za vás vděčný Bohu, vždyť o vás a vaší víře se všude s uznáním hovoří.

Bůh dobře ví, jak na vás nepřetržitě myslím

10 a neustále ho prosím, aby mi někdy dopřál přijít k vám, bude-li chtít.

11-12 Rád bych vás osobně viděl a rozdělil se s vámi o povzbuzení a potěšení ze společné víry.

13 Už několikrát jsem se k vám chystal, ale vždycky mi do toho něco přišlo. Tak jako v jiných zemích, i u vás chci pomáhat v šíření Kristova radostného poselství.

14 Cítím totiž svůj dluh nejen vůči Řekům a vzdělancům, ale i vůči prostým lidem z jiných národů.

15 Všem chci sloužit. A tak toužím promluvit o Ježíši Kristu také u vás v Římě.

16 Za jeho poselství se rozhodně nestydím. Vždyť ono může zachránit každého, kdo mu uvěří; nejen člověka zbožného, ale i toho, kdo žil dosud bez Boha.

17 On sám v něm oznamuje, jak se postaral o to, abychom před ním obstáli. Nežádá od nás nic jiného, než bezpodmínečnou důvěru. Vždyť již prorok Abakuk napsal: "Kdo Bohu důvěřuje, obstojí před ním a bude žít."

18 Boží hněv se však obrací proti těm, kdo pošlapávají jeho zákony a svévolně přehlížejí pravdu.

19 Vždyť vše, co může člověk o Bohu poznat, ukázal on sám i jim. I takovým lidem Bůh poskytl možnost, aby jej poznali.

20 Jeho věčnou moc božství, které jsou neviditelné, mohou spatřit ve stvořené přírodě. Protože nad tím zodpovědně nepřemýšleli, není pro ně omluvy.

21 Lecos o Bohu poznali, a přece ho jako Boha nectili. Spláceli mu nevděčností. To je zavedlo na scestí a jejich mysl pozbyla schopnost rozpoznat pravdu.

22 Svou pošetilost hrdě nazývali moudrostí

23 a místo Boha uctívali člověka a přírodu.

24-25 Bůh jim pak už nebránil, ale nechal je, aby okusili ovoce svého počínání.

26-27 Proto klesli do nízkých vášní. Začali holdovat pohlavním výstřednostem a oddali se homosexualitě.

28 Jejich bezbožnost je dovedla ke všemu špatnému a zlému;

29 jsou naplněni podlostí, chamtivostí a nevraživostí. Snížili se k závisti, vraždám, svárům, podvodům a zlomyslnostem, udavačství,

30-31 pomluvám, urážkám, pýše a domýšlivosti, neúctě k rodičům, otupělosti, bezcitnosti, věrolomnosti a nenávisti k Bohu. Každá bezzákonnost je jim vlastní.

32 Ačkoli vědí, že podle Božích ustanovení, odplatou za takové věci je smrt, nejen to sami dělají, ale schvalují to i jiným.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes