A A A A A
Bible Book List

Đa-ni-ên 11 New Vietnamese Bible (NVB)

11 Về phần ta, kể từ năm thứ nhất triều vua Đa-ri-út, người Mê-đi, ta đã đứng cạnh bên để giúp đỡ và trợ sức cho Mi-ca-ên.

Các Vương Quốc Ai-cập Và Sy-ri

Bây giờ ta sẽ cho người biết sự thật. Có ba vua nữa sẽ lên ngôi trị vì nước Ba-tư. Kế đến vua thứ tư, giàu có hơn tất cả các vua trước. Khi vua nhờ của cải củng cố sức mạnh đủ rồi, vua xúi giục mọi người chống lại vương quốc Hy-lạp.[a]

Rồi một vua hùng mạnh sẽ nổi dậy, chiếm quyền thống trị một vương quốc rộng lớn, và muốn làm gì tùy ý. Nhưng khi vua vững mạnh, vương quốc của vua lại tan rã, và phân chia theo hướng gió bốn phương trời, nhưng không chia cho dòng dõi vua, và cũng không rộng lớn như khi vua cai trị. Vì vương quốc của vua sẽ bị nhổ tận gốc và chia cho những người khác, không thuộc dòng dõi vua.

Bấy giờ vua phương nam sẽ nên hùng mạnh. Nhưng một trong các tướng lãnh của vua sẽ hùng mạnh hơn vua và chiếm được quyền thống trị một vương quốc rộng lớn hơn vương quốc của vua. Nhiều năm sau, họ kết ước với nhau. Vua phương nam gả con gái cho vua phương bắc để bảo đảm hiệp ước hòa bình hữu nghị. Nhưng nàng sẽ không giữ vững được quyền lực, cả vua và con vua cũng không đứng vững nổi. Vì nàng cùng người hỗ trợ, thân sinh[b] và những người theo hầu nàng đều sẽ bị thủ tiêu. Chẳng bao lâu một mầm non cùng gốc với nàng sẽ lên ngôi thay thế vua cha. Vua này sẽ tấn công đội quân của vua phương bắc, tiến vào các thành trì kiên cố, và chiến thắng họ. Ngay cả các thần của họ, tức là các tượng đúc, cùng với các đồ dùng quý giá bằng vàng và bạc, vua cũng đem về Ai-cập làm chiến lợi phẩm. Rồi vua để yên cho vua phương bắc một thời gian. Bấy giờ vua này sẽ xâm nhập lãnh thổ vua phương nam, nhưng rồi phải rút về xứ mình. 10 Các con trai vua phương bắc sẽ chuẩn bị gây chiến. Họ chiêu mộ một đoàn quân đông đảo. Một trong những người con ấy sẽ kéo quân tràn xuống như nước lũ và tấn công đến tận thành trì vua phương nam. 11 Vua này phẫn nộ xông ra giao chiến. Dù vua phương bắc chiêu mộ đội quân đông đảo, đội quân này vẫn rơi vào tay vua phương nam. 12 Khi dẹp tan đội quân đông đảo này, vua phương nam sinh lòng kiêu ngạo. Vua hạ được hàng ngàn hàng vạn địch quân, nhưng vua không chiến thắng. 13 Vì vua phương bắc lại chiêu mộ một đoàn quân đông đảo hơn trước. Sau một thời gian, vua tiến công với một đội quân hùng hậu, trang bị đầy đủ.

14 Vào thời ấy, nhiều người sẽ nổi dậy chống lại vua phương nam. Những người bạo động ngay trong chính dân ngươi cũng sẽ nổi dậy để làm ứng nghiệm khải tượng, nhưng họ sẽ thất bại. 15 Khi vua phương bắc đến, vua sẽ cho đắp lũy bao vây và chiếm được một thành trì kiên cố. Các lực lượng phương nam sẽ không đương đầu nổi, ngay cả đoàn quân tinh nhuệ cũng không đủ sức chống cự. 16 Vì thế, vua tấn công sẽ làm theo ý mình; không ai đương đầu nổi với vua. Vua sẽ chiếm cứ đất nước xinh đẹp, và nắm trọn quyền sinh sát. 17 Vua sẽ quyết định dùng toàn bộ sức mạnh của vương quốc mình để tiến vào. Vua sẽ ký hòa ước và gả công chúa cho vua phương nam nhằm thôn tính vương quốc ấy, nhưng ý định vua sẽ không thành, vua sẽ thất bại. 18 Sau đó, vua quay về tấn công miền duyên hải và chiếm được nhiều vùng. Nhưng một tướng sẽ chấm dứt thái độ ngạo mạn của vua. Vua sẽ phải trả giá vì lòng ngạo mạn của mình. 19 Bấy giờ vua trở về các thành trì kiên cố của xứ mình, nhưng rồi vua sẽ vấp ngã và mất tăm.

20 Vua nối ngôi sẽ phái người thu thuế đến tận nơi huy hoàng của vương quốc.[c] Nhưng chẳng bao lâu, vua sẽ bị sát hại, không phải cách công khai hoặc nơi chiến trận.”

Vị Vua Gian Ác

21 Vua kế vị là một người đáng khinh miệt, không được quyền thừa kế, nhưng đột ngột lẻn vào, dùng thủ đoạn xảo quyệt chiếm ngôi vua. 22 Vua tiến đến đâu thì các lực lượng chống đối đều bị dẹp tan và cuốn đi như nước lũ, kể cả vị lãnh đạo giao ước. 23 Sau khi ký hiệp ước, vua dùng mưu mô xảo trá củng cố quyền hành ngày càng thêm mạnh dù chỉ có ít thuộc hạ. 24 Vua sẽ đột nhập những vùng trù phú nhất trong tỉnh, và vua sẽ làm điều mà cha ông hoặc tổ tiên vua chưa hề làm: chiến lợi phẩm và của cải chiếm đoạt được, vua sẽ phân phát rời rộng cho thuộc hạ. Vua lập mưu xâm chiếm các thành trì kiên cố, nhưng chỉ được một thời gian thôi.

25 Vua dốc lòng dốc sức đem một đạo quân lớn ra đánh vua phương nam. Vua này cũng chống cự lại với một đạo quân lớn và cực kỳ hùng hậu. Nhưng vua không đương đầu nổi vì âm mưu bội phản 26 của chính những kẻ hưởng lộc vua muốn hủy diệt vua. Đạo quân của vua sẽ tan rã, nhiều người sẽ tử trận. 27 Bấy giờ cả hai vua đều có ác tâm, ngồi ăn đồng bàn, nhưng nói với nhau những lời dối trá. Tuy nhiên, mưu tính của họ sẽ không thành, vì giai đoạn cuối sẽ đến vào thời hạn ấn định. 28 Rồi vua phương bắc sẽ quay về xứ mình, mang theo nhiều chiến lợi phẩm. Vua quyết tâm chống lại giao ước thánh khi vua đi ngang qua trên đường về xứ.[d]

29 Đúng thời hạn, vua trở lại xâm lăng phương nam, nhưng lần này sẽ không như lần trước. 30 Khi tầu bè La-mã[e] đến tấn công, vua hoảng sợ rút về. Khi đi ngang qua, vua nổi giận chống lại giao ước thánh. Vua sẽ lưu ý những người bỏ giao ước thánh.

31 Vua sẽ đem lực lượng vũ trang đến, chúng sẽ làm ô uế đền thánh là thành trì kiên cố, bãi bỏ việc dâng tế lễ hằng ngày, và dựng lên vật gớm ghiếc tàn khốc. 32 Vua dùng lời xảo trá dụ dỗ những kẻ bội giao ước, còn những người trung thành[f] với Đức Chúa Trời mình sẽ chống cự mạnh mẽ.

33 Những người khôn sáng trong dân[g] sẽ dạy dỗ nhiều người, dù họ phải ngã bởi gươm hoặc lửa, dù bị tù đày hoặc cướp bóc trong một thời gian. 34 Trong khi con dân Chúa ngã xuống, họ sẽ nhận được chút ít hỗ trợ. Nhiều người sẽ liên kết với họ, nhưng không thực tâm. 35 Một số người khôn sáng sẽ ngã xuống, nhờ đó, họ được thử lửa, thanh luyện, và tẩy trắng cho đến giai đoạn cuối, vì còn phải chờ thời hạn ấn định.

36 Vua phương bắc sẽ tha hồ làm theo ý mình. Vua sẽ tự cao tự đại, tôn mình lên trên hết các thần. Vua sẽ nói lời xấc xược xúc phạm đến Đức Chúa Trời Tối Cao. Nhưng vua sẽ thành công cho đến khi thời thịnh nộ được hoàn tất, vì điều gì Chúa đã quyết định sẽ được thi hành. 37 Vua không quan tâm đến các thần của tổ tiên, cũng chẳng đếm xỉa đến điều mà giới phụ nữ ao ước, hoặc bất cứ một thần nào khác, vì vua tự tôn mình lên trên hết mọi thần. 38 Thay vào đó, vua tôn sùng thần của các thành trì kiên cố; vua cúng vàng, bạc, đá quý, và báu vật cho thần mà tổ tiên vua chưa hề biết. 39 Vua nhờ một thần lạ chiếm đóng các thành trì kiên cố nhất. Vua sẽ rất tôn trọng những người nhận biết vua, sẽ khiến họ cai trị trên nhiều người, và sẽ phân phát đất với một giá phải trả.

40 Trong giai đoạn cuối, vua phương nam sẽ tấn công vua phương bắc. Nhưng vua phương bắc đem chiến xa, kỵ binh, và tầu bè hùng hậu phản công lại như vũ bão. Vua kéo quân tràn qua nhiều nước khác như thác lũ. 41 Vua cũng xâm nhập đất nước xinh đẹp. Nhiều nước[h] sẽ ngã xuống, nhưng dân Ê-đôm, Mô-áp, và phần chính của dân Am-môn sẽ thoát khỏi tay vua. 42 Khi vua xâm chiếm các nước, ngay cả Ai-cập cũng không thoát khỏi. 43 Vua sẽ nắm quyền làm chủ các kho vàng, bạc, và mọi báu vật khác của Ai-cập. Các nước Ly-bi và Ê-thi-ô-bi cũng sẽ đầu phục vua. 44 Nhưng tin từ phương đông và phương bắc làm vua hoảng sợ. Vua giận dữ rút quân đi sát hại nhiều người. 45 Tuy nhiên, khi vua đã dựng lều ngự khang trang giữa biển và tại núi thánh xinh đẹp, giờ cuối cùng của vua sẽ đến, nhưng không ai cứu giúp.

Footnotes:

  1. 11:2 Hy-bá không rõ nghĩa. Có thể hiểu theo một nghĩa khác: vua sẽ thách thức toàn vương quốc Hy-lạp
  2. 11:6 Hy-bá: ngươi có quyền sở hữu và nâng đỡ nàng
  3. 11:20 Hy-bá khó hiểu. Ctd: thu thuế để duy trì sự giàu sang trong vương quốc
  4. 11:28 Có thể bản gốc Aramaic là “Vua đi ngang qua”
  5. 11:30 Nt: “tầu bè Kít-tim.” Kít-tim chỉ cư dân đảo Cyprus (Sáng 10:4, Isa 23:1)
  6. 11:32 Nt: nhận biết Đức Chúa Trời
  7. 11:33 Nt: những người lãnh đạo khôn sáng
  8. 11:41 Nt: nhiều người
New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes