A A A A A
Bible Book List

Ê-xê-chi-ên 36 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Phước Hạnh của I-sơ-ra-ên

36 “Còn ngươi, hỡi con người, hãy nói tiên tri về các núi của I-sơ-ra-ên. Hãy nói, ‘Hỡi các núi của I-sơ-ra-ên, hãy nghe lời Chúa.’ Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, ‘Bởi vì kẻ thù của ngươi đã nói với ngươi, ‘A ha! Những nơi cao vạn cổ nay đã thuộc quyền sở hữu của chúng ta rồi.’ Vì thế ngươi hãy nói tiên tri và bảo, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Vì chúng quả đã làm cho ngươi trở nên hoang vu và đến tấn công ngươi tứ phía, nên ngươi đã thuộc quyền sở hữu của các dân, và ngươi đã trở thành đối tượng để thiên hạ đàm tiếu và phỉ báng.”’”

Vì thế hỡi các núi của I-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Chúa Hằng Hữu. Chúa Hằng Hữu phán thế nầy về các núi và các đồi, các dòng nước và các thung lũng, các nơi đổ nát điêu tàn và các thành bị hoang vắng, tức những nơi đã thành mục tiêu cho các cuộc cướp bóc và đối tượng cho các dân chung quanh cười chê, do đó Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta phán trong lúc Ta bừng bừng nổi lửa ghen nghịch lại các dân và chống lại toàn thể dân Ê-đôm, những kẻ mà lòng vui mừng hớn hở khi chiếm lấy đất của Ta làm sở hữu và cướp phá đồng cỏ của nó nhưng trí lại khinh bỉ Ta. Vậy hãy nói tiên tri về đất của I-sơ-ra-ên, hãy nói với các núi và các đồi, với các dòng nước và các thung lũng, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Này, Ta phán trong lúc Ta nổi cơn ghen tức và thịnh nộ, vì ngươi đã chịu đựng những lời phỉ báng của các dân, nên” Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta thề rằng chính các dân ở chung quanh ngươi sẽ chuốc lấy hậu quả của những lời phỉ báng đó.”’

Còn các ngươi, hỡi các núi của I-sơ-ra-ên, các ngươi hãy đâm cành và kết trái cho dân I-sơ-ra-ên của Ta, vì chúng sắp sửa hồi hương. Vì này, Ta ở với các ngươi, Ta sẽ quay lại với các ngươi, các ngươi sẽ được cày cấy và gieo trồng. 10 Ta sẽ làm gia tăng dân số các ngươi, tức toàn thể nhà I-sơ-ra-ên, cả nước. Các thành thị sẽ có đông người cư ngụ và những nơi đổ nát sẽ được xây dựng lại. 11 Ta sẽ làm gia tăng dân số và súc vật của các ngươi. Chúng sẽ trở nên đông đúc và sinh sôi nảy nở ra nhiều. Ta sẽ làm cho các ngươi có người ở như trước, và Ta sẽ ban phước cho các ngươi nhiều hơn trước. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa. 12 Ta sẽ cho có người bước đi trên các ngươi, đó là dân I-sơ-ra-ên của Ta. Chúng sẽ chiếm lấy các ngươi làm sở hữu, và các ngươi sẽ là sản nghiệp của chúng. Các ngươi sẽ không cướp đi con cái của chúng nữa.”

13 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Vì chúng nói với ngươi, ‘Ngươi là xứ ăn nuốt người ta và cướp đi con cái của dân ngươi,’ 14 nên ngươi sẽ không ăn nuốt người ta nữa và không cướp đi con cái của dân ngươi nữa,” Chúa Hằng Hữu phán. 15 “Ta sẽ không để ngươi phải nghe những lời phỉ báng của các dân nữa. Ngươi sẽ không còn phải gánh lấy những lời sỉ nhục của các nước nữa, và ngươi sẽ không còn làm cho quốc gia của ngươi bị sụp đổ nữa,” Chúa Hằng Hữu phán.

Sự Phục Hưng của I-sơ-ra-ên

16 Lời của Chúa đến với tôi, 17 “Hỡi con người, khi nhà I-sơ-ra-ên sống trong đất của chúng, chúng đã làm cho đất ấy trở nên ô uế vì cách sống và các hành vi của chúng. Trước mắt Ta, lối sống của chúng thật ô uế như sự ô uế của đàn bà trong thời kỳ kinh nguyệt. 18 Vì thế Ta đã đổ cơn thịnh nộ của Ta trên chúng, vì máu chúng đã làm đổ ra trên đất, và vì các thần tượng chúng thờ đã làm cho đất ấy trở nên ô uế. 19 Ta đã rải chúng ra giữa các dân, và chúng đã bị phân tán giữa các nước. Ta đã đoán phạt chúng tùy theo cách sống và các hành vi của chúng. 20 Ðã thế, khi đến giữa các dân, bất cứ nơi nào chúng đến, chúng vẫn tiếp tục làm ô danh thánh của Ta. Người ta ở những nơi đó đều nói về chúng, ‘Những người ấy là dân của Chúa, nhưng họ phải bỏ đất của Ngài mà ra đi.’

21 Ta thương hại cho danh thánh Ta đã bị nhà I-sơ-ra-ên làm nhục giữa các dân nơi chúng bị đày đến. 22 Vì thế ngươi hãy nói với nhà I-sơ-ra-ên, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, không phải vì các ngươi mà Ta sắp sửa hành động, nhưng vì danh thánh Ta, danh đã bị các ngươi làm nhục giữa các dân mà các ngươi bị đày đến, 23 cho nên Ta sẽ làm cho đại danh Ta, danh đã bị làm nhục giữa các dân, danh đã bị các ngươi làm ra uế tục giữa các nước, được tôn thánh. Bấy giờ các dân sẽ biết rằng Ta là Chúa,” Chúa Hằng Hữu phán, “khi qua các ngươi Ta bày tỏ đức thánh khiết của Ta trước mắt chúng. 24 Này, Ta sẽ lấy các ngươi ra khỏi các dân, Ta sẽ nhóm họp các ngươi về từ mọi nước, và Ta sẽ đem các ngươi trở về đất nước của các ngươi. 25 Ta sẽ rảy nước tinh sạch trên các ngươi, và các ngươi sẽ được sạch. Ta sẽ tẩy sạch khỏi các ngươi mọi ô uế và mọi thần tượng. 26 Ta sẽ ban cho các ngươi một lòng mới và đặt trong các ngươi một tâm linh mới. Ta sẽ cất khỏi thân thể các ngươi lòng bằng đá và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. 27 Ta sẽ đặt Thần Ta vào trong các ngươi, khiến các ngươi vâng theo các luật lệ Ta và cẩn thận vâng giữ các mạng lịnh Ta. 28 Bấy giờ các ngươi sẽ được sống trong đất mà Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi, rồi các ngươi sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời các ngươi. 29 Ta sẽ cứu các ngươi ra khỏi mọi ô uế của các ngươi. Ta sẽ truyền cho ngũ cốc để chúng gia tăng sản lượng. Ta sẽ không đem nạn đói đến với các ngươi nữa. 30 Ta sẽ làm các cây ăn quả của các ngươi sai trái và ruộng nương của các ngươi luôn được trúng mùa, để các ngươi không bao giờ bị khổ nhục vì nạn đói trước mắt các dân nữa. 31 Bấy giờ các ngươi sẽ nhớ lại những lối sống gian tà và những hành vi bất hảo của mình, rồi các ngươi sẽ ghét chính mình về những tội lỗi và những việc làm gớm ghiếc của mình,” 32 Chúa Hằng Hữu phán, “đó không phải vì các ngươi mà Ta sẽ hành động như thế; các ngươi khá biết rõ điều đó. Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, khá lấy làm xấu hổ và thẹn thùng về nếp sống của các ngươi.”

33 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Trong ngày đó, ngày Ta tẩy sạch khỏi các ngươi mọi tội lỗi của các ngươi, Ta sẽ làm cho các thành thị của các ngươi có người ở, những nơi đổ nát sẽ được xây dựng lại. 34 Những đất đai bị bỏ hoang sẽ được cày cấy, thay vì cứ bị bỏ hoang trước mắt những kẻ qua lại. 35 Bấy giờ thiên hạ sẽ nói, ‘Ðất nầy lâu nay bị bỏ hoang, mà bây giờ đã trở nên như cảnh Vườn Ê-đen. Những thành vốn điêu tàn, hoang vắng, và đổ nát bây giờ có đông người ở và trở nên hùng cường.’ 36 Khi ấy các dân còn sót lại đang sống chung quanh các ngươi sẽ biết rằng Ta, Chúa, đã xây dựng lại những nơi đổ nát và trồng trọt lại những ruộng nương đã bị bỏ hoang. Ta, Chúa, đã phán như thế, và Ta sẽ làm như thế.”

37 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ cho phép nhà I-sơ-ra-ên xin Ta làm điều nầy nữa cho chúng: Ta sẽ làm chúng gia tăng dân số để trở thành một dân đông đúc. 38 Như những đàn chiên được đem về để thánh hiến thể nào, như những bầy chiên thấy ở Giê-ru-sa-lem trong các dịp tế lễ thế nào, các thành thị bị đổ nát của chúng sẽ có đông đúc người cũng thể ấy. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa.”’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes