A A A A A
Bible Book List

Ê-xê-chi-ên 30 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Khúc Ai Ca cho Ai-cập

30 Lời của Chúa đến với tôi, “Hỡi con người, hãy nói tiên tri, hãy nói, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,

“Hãy khóc than, ‘Hỡi ôi, ngày khốn khổ đến rồi!’
Ngày ấy đang đến gần;
Ngày của Chúa đang đến gần;
Ðó là một ngày u ám;
Ngày tận số của dân ngoại.
Gươm đao sẽ đến trên Ai-cập,
Thống khổ sẽ đến với Ê-thi-ô-pi;
Người chết nằm la liệt ở Ai-cập;
Chúng sẽ lấy đi của cải của nó;
Các nền tảng của nó bị phá tan.
Ê-thi-ô-pi, Pút, Lút, các dân Ả-rập, Li-by-a,[a]
Và các dân đồng minh trong xứ sẽ bị gươm ngã chết với chúng.”
Chúa phán thế nầy,
“Kẻ nào ủng hộ Ai-cập sẽ ngã chết,
Quyền lực kiêu hùng của nó sẽ đổ nhào;
Từ Mích-đôn cho đến Sy-ê-nê, chúng sẽ bị gươm ngã chết,”
Chúa Hằng Hữu phán.
“Chúng sẽ trở nên hoang tàn giữa các quốc gia bị hoang tàn;
Các thành của chúng sẽ nằm trong số các thành bị hoang phế.
Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa,
Khi Ta châm lửa cho Ai-cập bốc cháy,
Và tất cả những kẻ đến giúp nó đều bị tiêu diệt.
Ngày đó, các sứ giả sẽ vâng lệnh Ta xuống tàu ra đi, khiến Ê-thi-ô-pi đang sống an toàn bỗng dưng phải kinh hoàng, và nỗi thống khổ sẽ ập đến trên chúng trong ngày Ai-cập bị tận diệt, vì này, ngày ấy đang đến.”

10 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Ta sẽ diệt sạch đoàn quân đông đảo của Ai-cập bằng tay của Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn.
11 Nó và quân đội của nó,
Quân đội tàn bạo nhất trong các dân sẽ được đem đến để tiêu diệt nước ấy;
Chúng sẽ tuốt gươm ra đánh giết ở Ai-cập,
Và làm khắp nước đó đầy thây người chết.
12 Ta sẽ làm cho các dòng sông của nó trở nên khô cạn,
Và sẽ bán nước đó vào tay phường hung ác.
Ta sẽ dùng tay quân ngoại xâm biến đất ấy và mọi vật trong đất ấy ra hoang tàn.
Ta, Chúa, đã phán vậy.”

13 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Ta sẽ tiêu diệt các thần tượng và dứt bỏ khỏi Mêm-phít[b] các hình tượng;
Tại Ai-cập sẽ không còn ai làm lãnh tụ,
Ta sẽ để Ai-cập sống trong lo âu sợ sệt.
14 Ta sẽ biến Pát-rô thành một nơi hoang phế điêu tàn,
Ta sẽ châm lửa đốt Xô-an cháy rụi,
Và thi hành các án phạt đối với Thê-be.
15 Ta sẽ trút cơn giận của Ta trên Pê-lu-si-um,[c] thành trì kiên cố của Ai-cập,
Và tiêu diệt đoàn quân đông đúc của Thê-be.[d]
16 Ta sẽ châm lửa đốt Ai-cập,
Pê-lu-si-um sẽ quằn quại trong đau đớn,
Thê-be sẽ bị chọc thủng,
Và Mêm-phít sẽ bị tấn công ngay giữa ban ngày.
17 Các chiến sĩ trẻ của Ôn và Pi Bê-sết sẽ bị gươm ngã gục;
Dân trong các thành đó sẽ bị bắt đem đi lưu đày.
18 Tại Tê-háp-nê-he, ban ngày sẽ trở nên tối mịt,
Khi Ta bẻ gãy ách thống trị của Ai-cập,
Khi quyền lực kiêu hùng của nó bị tiêu diệt;
Khói cháy thành sẽ biến thành một đám mây đen bao phủ;
Dân các thành phụ thuộc của nó sẽ bị đem lưu đày.
19 Như thế Ta sẽ thi hành án phạt của Ta đối với Ai-cập;
Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa.”’”

Tuyên Án Pha-ra-ôn

20 Vào ngày mồng bảy, tháng giêng, năm thứ mười một, lời của Chúa đến với tôi, 21 “Hỡi con người, Ta sẽ bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn vua Ai-cập. Này, nó sẽ không được băng lại cho lành hay được bó thuốc chữa trị hầu có thể phục hồi sức lực để cầm gươm.”

22 Vậy Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Này, Ta chống lại Pha-ra-ôn vua Ai-cập và bẻ gãy đôi tay nó, cả cánh tay còn mạnh và cánh tay đã gãy, và Ta sẽ khiến thanh gươm rơi khỏi tay nó. 23 Ta sẽ rải người Ai-cập ra giữa các dân và phân tán chúng ra khắp các nước. 24 Ta sẽ làm cho cánh tay của vua Ba-by-lôn trở nên vững mạnh và trao thanh gươm của Ta vào tay nó; nhưng Ta sẽ bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn, và nó sẽ rên rỉ trước mặt kẻ thù của nó với những tiếng rên đau đớn của kẻ bị tử thương. 25 Ta sẽ làm vững mạnh cánh tay của vua Ba-by-lôn, nhưng cánh tay của Pha-ra-ôn sẽ bị xụi xuống. Chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa khi Ta trao thanh gươm của Ta vào tay vua Ba-by-lôn. Nó sẽ vung gươm ấy ra chống lại đất Ai-cập. 26 Sau đó Ta sẽ rải người Ai-cập ra giữa các dân và phân tán chúng ra khắp các nước. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes