Add parallel Print Page Options

Vườn Nho Không Ra Trái Tốt

Tôi sẽ hát cho người tôi yêu mến một bài ca về vườn nho của người ấy:
Người tôi yêu mến có một vườn nho trên một sườn đồi rất phì nhiêu màu mỡ.
Anh ấy đào xới và dẹp bỏ mọi sỏi đá trong vườn,
Rồi anh trồng vào đó một giống nho rất quý.
Anh cũng xây một tháp canh ngay ở giữa vườn;
Anh lại đào một bồn đạp nho trong vườn;
Anh mong vườn nho của anh sẽ sinh ra nho tốt,
Nhưng nó chỉ sinh toàn nho dại.

“Bây giờ hỡi dân cư ở Giê-ru-sa-lem và hỡi dân chúng ở Giu-đa,
Các ngươi hãy xét đoán giữa Ta và vườn nho của Ta.
Có gì cần phải làm nữa cho vườn nho của Ta mà Ta đã chẳng làm chăng?
Tại sao Ta mong nó sinh ra nho tốt,
Nó lại sinh toàn nho dại?
Bây giờ Ta nói cho các ngươi biết Ta sẽ làm gì với vườn nho của Ta:
Ta sẽ dẹp bỏ hàng rào của nó, để nó bị cắn phá tan hoang;
Ta sẽ phá dỡ bức tường của nó, để nó bị giày đạp tả tơi.
Ta sẽ biến vườn ấy thành một nơi hoang phế;
Chẳng ai sẽ tỉa sửa hay vun xới nó nữa;
Bụi gai và gai dại sẽ mọc lên trong nó.
Ta sẽ truyền cho mây đừng đổ mưa xuống nó nữa.”

Vườn nho của Chúa các đạo quân là nhà I-sơ-ra-ên,
Còn dân Giu-đa là những cây nho quý đã trồng;
Ngài mong thấy công lý, nhưng chỉ thấy toàn đổ máu;
Ngài muốn thấy công chính, nhưng chỉ nghe những tiếng khóc than.

Sứ Ðiệp Chống Lại Những Bất Công Xã Hội

Khốn cho các ngươi là những kẻ mua nhà thêm nhà, mua ruộng thêm ruộng,
Cho đến khi không còn chỗ nào để mua nữa mà chỉ còn lại các ngươi,
Và các ngươi đã độc quyền sống giữa xứ.
Chúa các đạo quân đã phán vào tai tôi rằng, “Chắc chắn nhiều căn nhà sẽ trở nên hoang phế;
Những căn nhà rộng lớn và đẹp đẽ sẽ không có người ở,
10 Vì mười mẫu[a] vườn nho chỉ sản xuất được một thùng[b] rượu nhỏ;
Một tạ[c] lúa giống chỉ cho được một giạ[d] lúa ăn.”

11 Khốn cho các ngươi là những kẻ thức dậy sớm kiếm rượu để uống,
Khề khà mãi đến khuya để rượu thiêu đốt ruột gan.
12 Ðó là những kẻ chỉ biết ăn chơi tiệc tùng với hạc cầm, đàn lia, trống con, ống sáo, và rượu nồng,
Nhưng chẳng màng gì đến công việc Chúa,
Và không quan tâm đến công việc của tay Ngài!
13 Bởi vậy dân Ta phải bị lưu đày vì thiếu hiểu biết;
Những người quý phái sang trọng phải chết vì đói,
Còn dân chúng phải khô khan vì khát.
14 Do đó âm phủ đã mở rộng miệng ra để ăn nuốt cho đã thèm;
Miệng nó mở to đến mức đo không thấu;
Những người sang trọng và dân cư ở Giê-ru-sa-lem lũ lượt kéo nhau xuống đó;
Tất cả những kẻ ham say sưa nhậu nhẹt và những kẻ chỉ biết ăn chơi trụy lạc đều đi vào đó.
15 Loài người sẽ bị hạ xuống;
Nhân loại sẽ trở nên thấp hèn;
Mắt kiêu ngạo sẽ ra hèn hạ.
16 Nhưng Chúa các đạo quân sẽ được tôn cao vì công lý của Ngài;
Ðức Chúa Trời thánh khiết sẽ được tôn thánh vì đức công chính của Ngài.
17 Bấy giờ những chiên con sẽ gặm cỏ trong đồng cỏ của chúng;
Những kiều dân sẽ kiếm sống[e] ở những nơi trước kia thuộc về những người giàu có.

18 Khốn cho các ngươi là những kẻ dùng dây gian dối kéo tội lỗi theo mình,
Dùng thừng kéo xe lôi tội lỗi đi theo.
19 Ðó là những kẻ nói rằng,
“Chúa có giỏi thì hãy làm lẹ đi,
Hãy mau mau thực hiện công việc của Ngài đi,
Ðể chúng tôi thấy nó ra thế nào.
Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên có giỏi thì hãy làm ứng nghiệm chương trình của Ngài mau đi,
Ðể chúng tôi biết nó ra sao.”

20 Khốn cho các ngươi là những kẻ bảo xấu là tốt, bảo tốt là xấu, cho tối là sáng, cho sáng là tối, cho ngọt là đắng, cho đắng là ngọt.
21 Khốn cho các ngươi là những kẻ cho mình là khôn ngoan theo mắt mình,
Cho mình là thông sáng theo quan điểm mình.
22 Khốn cho các ngươi là những anh hùng nhưng say sưa bên rượu,
Dũng mãnh nhưng ghiền rượu pha;
23 Vì của hối lộ mà cho kẻ có tội là ngay lành,
Và cướp lấy lẽ công chính của người vô tội.

Cảnh Cáo về Quân Ngoại Bang Xâm Lăng

24 Vì thế như ngọn lửa thiêu rụi gốc rạ thể nào,
Như cỏ khô bị lửa cháy trụi đi thể nào,
Gốc rễ của họ sẽ bị mục rữa,
Và bông hoa của họ sẽ bị bay đi như bụi đất cũng thể ấy.
Bởi vì họ đã loại bỏ luật pháp của Chúa các đạo quân,
Họ khinh bỉ lời Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên,
25 Nên cơn giận của Chúa đã bùng lên nghịch lại con dân Ngài;
Ngài đưa tay Ngài ra đánh phạt họ.
Núi non rúng động;
Xác họ như phân bừa bãi khắp các ngả đường.
Dù như thế cơn giận của Ngài vẫn chưa nguôi,
Nên Ngài thẳng tay đánh phạt họ.

26 Ngài sẽ phất cờ làm hiệu cho những nước ở xa;
Ngài sẽ huýt gió truyền lịnh cho những dân ở tận cùng trái đất.
Kìa, chúng sẽ đến, nhanh chóng và lẹ làng.
27 Chẳng người nào mệt mỏi;
Không một ai vấp ngã;
Chẳng có ai buồn ngủ;
Không một người ngủ gục;
Nịt lưng chúng không lơi;
Quai giày chúng không đứt;
28 Mũi tên chúng bén nhọn;
Cây cung chúng giương lên;
Vó ngựa chúng cứng như đá lửa;
Bánh xe của chúng lăn tới, ào ạt tựa cuồng phong;
29 Tiếng gào của chúng như sư tử rống,
Tựa như tiếng của những sư tử tơ gầm thét tìm mồi;
Chúng rống lên rồi nhào tới bắt mồi;
Chúng mang con mồi đi và không ai giải cứu được.
30 Trong ngày ấy chúng gầm lên như đại dương gầm thét;
Nếu lúc đó ai nhìn vào xứ sẽ thấy toàn xứ tối tăm mù mịt và hoạn nạn thảm sầu,
Vì ánh sáng đã bị mây mù che khuất.

Footnotes

  1. Ê-sai 5:10 nt: mười công cày (cánh đồng do 10 đôi bò cùng cày một ngày mới xong)
  2. Ê-sai 5:10 nt: một "bath" (khoảng 22 lít)
  3. Ê-sai 5:10 nt: một "homer" (khoảng 220 lít)
  4. Ê-sai 5:10 nt: một "ephah" (khoảng 22 lít)
  5. Ê-sai 5:17 Có bản ghi, "Những chiên con sẽ ăn"