Add parallel Print Page Options

Giu-đa Ca Mừng Chiến Thắng

26 Trong ngày ấy ở đất Giu-đa, người ta sẽ ca hát bài này:

“Chúng ta có một thành trì vững chắc;
Ơn cứu rỗi của Ngài là các tường thành và chiến lũy của chúng ta.
Hãy mở các cổng thành
Ðể dân công chính đã giữ trọn lòng trung tín đi vào.
Lạy Chúa, người nào quyết giữ tâm trí mình trung thành theo Ngài,
Ngài sẽ ban cho người ấy được bình an trọn vẹn;
Họ được bình an vì đã giữ lòng tin cậy nơi Ngài.
Hãy tin cậy Chúa mãi mãi,
Vì ở trong Chúa, Chúa là Vầng Ðá vững chắc đời đời.
Vì Ngài đã triệt hạ những dân sống trên núi cao,
Ngài phá đổ các thành trì cao ngạo,
Ngài biến chúng thành bình địa, trở nên như bụi đất.
Bàn chân của người ta sẽ giẫm lên,
Ngay cả những bàn chân của những người nghèo khó,
Những bước chân của những kẻ bần cùng.”

Ðường lối của người công chính là đường ngay thẳng;
Lạy Ðấng Công Chính, xin Ngài làm cho đường của người công chính được bằng phẳng hanh thông.
Ôi, lạy Chúa, chúng con trông đợi đường lối phán xét của Ngài;
Linh hồn chúng con thèm khát danh Ngài và những gì nhắc nhở đến Ngài.
Ðêm đêm linh hồn con mơ tưởng Ngài,
Phải, tâm linh con thao thức tìm kiếm Ngài;
Khi phán quyết của Ngài được công bố trên thế giới,
Người trần gian sẽ biết lẽ công chính là gì.

10 Dù đặc ân có ban cho kẻ ác,
Chúng cũng không chịu học theo cách sống ngay lành;
Trong xứ của người lương thiện, chúng vẫn xử sự theo thói gian tà,
Và không nhìn thấy vẻ huy hoàng của Chúa.

11 Lạy Chúa, tay Ngài đã đưa lên,
Nhưng chúng vẫn không nhìn thấy.
Xin Ngài cho chúng thấy lòng nhiệt thành của Ngài đối với dân Ngài, để chúng phải hổ thẹn.
Nguyện lửa dành cho những kẻ thù nghịch Ngài thiêu đốt chúng.

12 Lạy Chúa, xin Ngài ban cho chúng con được bình an,
Vì thật vậy, những gì chúng con đã làm được đều do Ngài làm cho chúng con.
13 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con,
Ngoài Ngài cũng có những chúa khác trị vì trên chúng con,
Nhưng chúng con chỉ nhìn nhận danh Ngài.
14 Những kẻ chết giờ đâu còn sống nữa;
Những âm hồn nào có trỗi dậy được đâu,
Bởi vì Ngài đã trừng phạt và tiêu diệt chúng rồi,
Khiến chẳng ai còn nhớ đến chúng nữa.
15 Lạy Chúa, nhưng Ngài đã làm cho dân này thêm lớn mạnh;
Ngài thật đã làm cho dân này thêm lớn mạnh;
Chúng con tôn vinh Ngài;
Ngài đã mở rộng bờ cõi của đất nước chúng con.

16 Lạy Chúa, trong lúc gian truân họ đã tìm kiếm Ngài;
Giữa lúc bị Ngài sửa phạt, họ đã thì thào cầu khẩn.
17 Giống như người đàn bà gần đến giờ sinh nở,
Nàng quằn quại khóc la theo từng đợt cơn đau.
Lạy Chúa, chúng con ở trước mặt Ngài cũng như vậy.
18 Chúng con cũng mang thai, chúng con cũng quằn quại, nhưng chúng con chỉ sinh ra toàn gió;
Chúng con chẳng đem sự giải cứu đến trên đất;
Chúng con không sinh ra ai để tiếp tục sống trên địa cầu.

19 Người chết của Ngài rồi sẽ sống lại;
Xác chết của con và họ sẽ cùng trỗi dậy.
Hỡi những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy và ca hát vui mừng;
Vì giống như sương mai của Ngài mỗi sáng xuất hiện trên khắp cỏ cây thế nào,
Ðất sẽ thả các âm hồn ra để sống lại cũng thể ấy.

20 Hỡi dân Ta, hãy vào trong phòng, rồi đóng cửa lại;
Hãy lánh mặt một thời gian ngắn, cho đến khi cơn thịnh nộ qua đi.
21 Vì này, Chúa đã rời khỏi nơi ngự của Ngài
Ðể đi trừng phạt các dân trên đất vì tội của họ;
Bấy giờ đất sẽ phơi bày máu đã đổ mà nó đã nhận;
Nó sẽ không che đậy thây của những người bị sát hại nữa đâu.