A A A A A
Bible Book List

Ézsaiás 66 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Miféle házat akartok nekem építeni?

66 Ezt mondja az Örökkévaló:
„Trónusom a menny,
    a földön pedig lábam nyugtatom.
Miféle házat akartok hát számomra építeni?
    Milyen nyugvóhelyet készítenétek nekem?
Hiszen mindent az én kezem alkotott,
    minden az enyém![a]
    — mondja az Örökkévaló. —
Hanem ez az, akit megbecsülök:
    ha valaki szelíd, megtört szívű, alázatos,
    szavaimat féli, és szívből tiszteli.”

A bálványimádók megbüntetése

„Ők bikát áldoznak,
    de embert is ölnek,
bárányt áldoznak,
    de nyakát szegik a kutyának is,
ételáldozatot hoznak,
    de disznó[b] vérét is áldozzák,
tömjént füstölögtetnek,
    de a bálványokat is imádják,[c]
mert a saját útjaikon járnak,
    és undorító bálványaikban gyönyörködnek.
Hát én is megszégyenítem őket,
    és rájuk hozom, amitől félnek,
mert mikor hívtam őket, nem feleltek,
    mikor szóltam hozzájuk, rám sem figyeltek,
azt tették, amit gonosznak tartok,
    s azt választották, amit nem szeretek.”

Mielőtt vajúdott volna Sion, máris szült

Halljátok meg, mit üzen nektek az Örökkévaló,
    akik félitek és tisztelitek szavait:
„Testvéreitek, akik gyűlölnek,
    és miattam kirekesztenek titeket,
    így gúnyolódtak rajtatok:
»Mutassa meg dicsőségét az Örökkévaló,
    hadd lássuk, hogy örültök neki!«
De nem ti, hanem ők szégyenülnek meg!”
Halljátok ezt a hangot?!
Morajlás a városból,
    valami zúgás a Templom felől!
Az Örökkévaló hangja ez! Ő az,
    aki megfizet ellenségeinek!

„Mielőtt vajúdott volna Sion,
    máris szült!
Még el sem kezdődtek szülési fájdalmai,
    máris fiút hozott a világra!
Ki hallott valaha ilyet?
    Ki látott ehhez hasonlót?
Megszülethet egy ország egyetlen napon?
    Világra jöhet egy nemzet egy pillanat alatt?
De lám, Sion azonnal megszülte fiát,
    alighogy vajúdni kezdett!
Én indítom meg a szülést,
    hogyne vinném hát véghez?
Bizony, véghezviszem,
    és nem zárom be Sion méhét!”
    — mondja Istenetek.

10 „Örülj, Jeruzsálem,
    és vigadjatok vele együtt mind,
    akik szeretitek őt,
    akik gyászoltátok azelőtt!
11 Jeruzsálem dicsősége megvigasztal benneteket,
    úgy, mint az anya szoptatja gyermekét.
Bizony, bőségesen táplál titeket,
    és gyönyörködtök dicsősége ragyogásában!”

12 Mert ezt mondja az Örökkévaló:
„Békességgel és bőséggel árasztom el Jeruzsálemet,
    a nemzetek gazdagsága borítja el,
    mint áradó folyó.
Táplálni fognak titeket a nemzetek,
    sőt, dédelgetnek, és karjukon hordoznak,
térdükön lovagoltatnak,
    mint anya gyermekét!
13 Bizony, megvigasztallak titeket,
    mint anya gyermekét,
megvigasztallak azzal, amit Jeruzsálemmel teszek!
14 Ennek láttán örvend majd szívetek,
    még csontjaitok is megerősödnek,
mert mindenki meglátja az Örökkévaló hatalmát
    szolgái javára,
és haragját ellenségeivel szemben.”

15 Bizony eljön az Örökkévaló tűzben,
    harci szekerei száguldanak, mint a szélvész,
izzó haraggal megfizet ellenségeinek,
    s lángokkal sújt le rájuk büntetése.
16 Mert tűzzel ítél minden embert az Örökkévaló,
    és kardjával.
Bizony, sokan lesznek, akiket haragja megöl!

17 „Elpusztulnak azok is mind, akik megtisztítják magukat, hogy bemehessenek a szent ligetekbe,[d] és bálványaikat imádják. Követik azt, aki a középen van, és disznó, egér, meg hasonló tisztátalan állatok húsát eszik. 18 Jól ismerem tetteiket és gondolataikat!”

A nemzetek meglátják az Örökkévaló dicsőségét

„Eljön az idő, amikor összegyűjtök minden nemzetet és a különböző nyelvű népeket, hogy valamennyien lássák dicsőségemet. 19 Jelt adok nekik, és az életben maradtak közül egyeseket elküldök a nemzetekhez: Társisba, Púlba és Lúdba, az íjászokhoz, meg Tubálhoz és Jávánhoz, a távoli szigetekre és tengerpartokra — mindazokhoz, akik még nem hallották híremet, és nem látták dicsőségemet. Ezek a küldöttek fogják hirdetni dicsőségemet a nemzetek[e] között.

20 Azután elhozzák összes rokonaitokat a nemzetek közül — ajándékul az Örökkévalónak. Bizony, elhozzák őket szent hegyemre, Jeruzsálembe, lovakon, szekereken, gyaloghintókon, öszvéreken és tevéken — mondja az Örökkévaló —, ugyanúgy, mint ahogyan Izráel népe hozza az Örökkévalónak szentelt ajándékokat tiszta edényekben az Örökkévaló Templomába. 21 Ezek közül is választok majd egyeseket szolgálatomra a papok és léviták közé” — mondja az Örökkévaló.

22 „Új eget és új földet teremtek,
    amelyek örökre megmaradnak.
Így örökké megmarad nevetek,
    és megmaradnak utódaitok is.
23 Abban az időben a föld minden lakója eljön,
    hogy imádjon engem.
Bizony, elém jönnek az ünnepeken:
minden Újhold ünnepén,
    és minden szombaton!”
    — mondja az Örökkévaló.

24 „Mikor pedig kimennek a városból, látni fogják azoknak holttesteit, akik ellenem lázadtak, és iszonyodni fognak tőlük. Mert ott a férgek el nem pusztulnak, és a tűz ki nem alszik soha.”

Footnotes:

  1. Ézsaiás 66:2 minden az enyém Vagy: „mindezek így jöttek létre”.
  2. Ézsaiás 66:3 kutya… disznó Ezek az állatok a Törvény szerint tisztátalanok, s nem alkalmasak áldozatra.
  3. Ézsaiás 66:3 Ők bikát… imádják Az eredeti szöveg nehezen érthető. Talán azt jelenti, hogy az áldozatok (bika, galamb, stb.) bemutatását az igazi istenfélő lelkület és magatartás nélkül Isten úgy tekinti, mintha súlyos bűnöket követnének el ellene (pl. gyilkosságot és tisztátalan állatok feláldozását).
  4. Ézsaiás 66:17 szent ligetek Különleges helyek, ahol a bálványisteneknek mutattak be áldozatokat.
  5. Ézsaiás 66:19 nemzetek A 19. versben felsorolt országok és népek jelképezik az Izráelen kívüli népeket és országokat. Líbia É-Afrikában található ma is. Lud a mai Törökország Ny-i, Tubál pedig a K-i részén volt.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes