A A A A A
Bible Book List

Ézsaiás 24 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Látomás a föld pusztulásáról

24 Nézzétek! Az Örökkévaló elpusztítja a földet,[a]
    felforgatja, lakatlan pusztává teszi,
s lakóit szétszórja mindenfelé.
Olyanná lesz a közember, mint a pap.
    Szolga és ura nem különbözik többé,
    sem a szolgaleány és asszonya.
Egyforma lesz akkor vevő és eladó,
    adós és hitelező,
    aki kölcsönkér, s aki kölcsönad.
Bizony, elpusztul a föld,
    egészen elpusztul!
Kifosztják, teljesen kifosztják,
    és csupasz pusztaság marad!
Az Örökkévaló parancsolta így!

Gyászol a föld,
    elhervad minden virága,
gyászol az egész világ,
    lakossága megfogyatkozik,
elsorvad a nagy vezetők ereje-hatalma is.
Megrontották, beszennyezték lakói a földet,
    mivel az Örökkévaló tanításával nem törődtek,
parancsainak nem engedtek,
    megtörték az örök szövetséget.
Ezért átok emészti meg a földet,
    lakosai bűnhődnek bűneikért.
Ezért megégnek a föld lakói,
    és csak kevesen maradnak meg.
Gyászol a bor is,
    mert elszárad a szőlő,
akik egykor vigadoztak,
    most csak sóhajtoznak.
Elhallgat a csörgődob,
    megszűnik az örömteli zsivaj,
    nem szól a hárfa vidám hangja.
Nincs többé baráti borozás,
    sem nótaszó,
    keserű lett még az édes aszúbor is.
10 A városban teljes a zűrzavar,
    semmi sem működik,
minden kaput bezártak,
    senki sem mer ki-, vagy bemenni.
11 Az utcákon borért kiáltoznak,
    de minden öröm elszállt,
    minden vidámság elköltözött.
12 Csak romok maradtak a városban,
    még a kapukat is szétzúzták.
13 Így lesz az egész földön,
    szerte a világon a nemzetek között:
mint az olajfa szedése után,
    vagy a szüret végén,
mikor a maradék szőlőt szemezgetik.

Az Örökkévalót dicsérik nyugattól keletig

14 Nyugaton mégis ujjonganak,
    s az Örökkévaló nagyságát dicsérik hangosan.
15 Dicsérjétek hát az Örökkévaló nevét keleten is,
    dicsérjétek Izráel Istenét, ti nemzetek,
    a tenger távoli partjain és szigetein!
16 Még a föld széléről is imádat énekét hallani:
    „Dicsőség az Igazságos Istennek!”

De én azt mondom: Jaj nekem!
    Végem van! Végem van!
Mert a hitetlen áruló
    mindenkit becsap és elárul,
    hűtlenség hűtlenséget követ!
17 A föld lakóit rettegés ejti csapdába,
    verembe esnek mindannyian.
18 Mert aki menekül a veszedelem hírére,
    verembe esik.
Aki a veremből kimászik,
    azt csapda fogja meg.
Megnyílnak az ég zsilipjei,
    s a föld a gyökeréig megremeg.
19 Bizony, egészen megromlik a föld,
    recsegve-ropogva inog,
hevesen rázkódik, meghasad,
    s minden széthullik, ami rajta van.
20 Tántorog a föld, mint a részeg,
    dülöngél, mint kunyhó a viharban.
Lakóinak bűne nehezedik rá,
    ezért összedől,
    s nem kel fel többé soha.

21 Azon a napon az Örökkévaló elszámol
    az ég seregével[b] fenn a magasban,
    és számon kéri a földi királyokat lenn a földön.
22 Összegyűjti, mint rabokat a börtönbe[c],
    s bezárja őket jó erősen.
Hosszú idő után majd ismét előveszi,
    és megbünteti őket.
23 Akkor elsápad a Hold,
    szégyenkezik a Nap,
mert az Örökkévaló, a Seregek Ura
    trónra lép Sion hegyén,
dicső királyként uralkodik
    vezetőivel együtt Jeruzsálemben.

Footnotes:

  1. Ézsaiás 24:1 földet Jelentheti Izráel földjét, országát, népét, vagy az egész Földet is.
  2. Ézsaiás 24:21 ég serege Valószínűleg a levegőégben lévő gonosz szellemi fejedelmekről van szó. Lásd Ef 6:12.
  3. Ézsaiás 24:22 Összegyűjti… börtönbe Valószínűleg a Seolra utal, ahová a meghaltakat zárják be.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes