A A A A A
Bible Book List

Ézsaiás 19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Prófécia Egyiptom ellen

19 Az Örökkévaló súlyos kijelentése Egyiptomról:

Nézzétek! Az Örökkévaló gyors felhőn szállva Egyiptomba siet.
    Egyiptom istenei reszketnek és remegnek előtte,
    s a nép szíve megdermed.

Ezt mondja az Örökkévaló: „Egyiptom lakóit egymás ellen fordítom:
    testvér testvér ellen,
lakos a szomszédja ellen,
    város város ellen,
tartomány tartomány ellen
    — mind egymás ellen harcolnak.
Összezavarom és tanácstalanná teszem őket.
Kérdezik majd bálványaikat és varázslóikat,
    tanácsért futkosnak halottidézőkhöz és jósokhoz,
de hiába!”

„Kiszolgáltatom Egyiptomot egy kegyetlen uralkodónak,
    erőskezű király igázza le őket”
    — ezt mondja Uram, az Örökkévaló, a Seregek Ura.

A Nílusból minden víz elapad,
    kiszárad a folyó medre egészen!
A csatornák bűzt[a] árasztanak,
    Egyiptom minden vízfolyása kiapad,
    elszárad még a nád és a sás is.
Kisülnek a folyóparti legelők és vetések,
    minden vetemény és ültetvény elpusztul.
A Nílus mentén minden halász kesereg,
    panaszkodnak a horgászok,
    és mind, akik a vízbe hálót vetnek.
Akik a lent fésülik, reménytelenül ülnek,
    tanácstalanok a vászonszövő takácsok.

10 Egyiptom minden oszlopa és fundamentuma összedől,
    még a nincstelen napszámos is gyászol.
11 Cóán[b] fejedelmei esztelen bolondok!
    A fáraó „bölcs tanácsosai” mind ostobák!
Hogy mondhatjátok a fáraónak,
    hogy bölcsek tanítványai vagytok,
    ősi bölcs királyok utódai?
12 Egyiptom, hol vannak hát bölcseid?
Mondják meg, ha tudják,
    mit határozott az Örökkévaló Egyiptom felől!
13 Cóán fejedelmei ostobák lettek,
    Nóf[c] vezérei tanácstalanok.
Pedig ők a törzsek vezetői,
    mégis félrevezették népüket.
14 Zűrzavar szellemét öntötte rájuk az Örökkévaló,
    rossz úton vezetik népüket,
ezért tántorog az egész ország,
    ahogy a részeg támolyog okádása fölött.
15 Nem segíthet Egyiptomon senki,
    bármit is próbál a fej, vagy a farok,
    a pálmaág, vagy a káka.[d]

Egyiptom és Asszíria Istenhez fordul

16 Azon a napon Egyiptom olyan lesz,
mint az asszonyok:
    reszket majd az Örökkévaló kezétől,
    aki karját fenyegetve emeli Egyiptomra.
17 Rettegni fog Egyiptom Júdától is.
    Ha csak említik is Júdát, már reszket miatta,
fél az Örökkévaló, a Seregek Ura határozatától,
    amelyet Egyiptom ellen hozott.
18 Azon a napon lesz öt város Egyiptomban,
    ahol héberül[e] beszélnek,
    és az Örökkévalóra, a Seregek Urára esküsznek.
Az egyiket így hívják majd: „A Nap városa”.[f]
19 Azon a napon Egyiptom földjén is
    lesz oltára az Örökkévalónak,
    s tiszteletére egy emlékoszlop áll az ország határán.
20 Jel lesz mindkettő, és bizonyíték,
    hogy az Örökkévalóra emlékeztesse Egyiptomot.
Mert ha az Örökkévalóhoz kiáltanak segítségért elnyomóik miatt,
    szabadítót küld nekik, és megmenti őket.

21 Azon a napon az Örökkévaló
    kijelenti magát az egyiptomiaknak.
    Igen, az egyiptomiak megismerik az Örökkévalót!
Tisztelik őt áldozatokkal,
    fogadalmakat[g] tesznek az Örökkévalónak,
    és teljesítik, amit fogadtak.
22 Bár az Örökkévaló csapásokkal sújtja Egyiptomot,
    de meg is gyógyítja,
    mert hozzá fordulnak.
Az Örökkévaló pedig meghallgatja könyörgésüket,
    és meggyógyítja őket.

23 Azon a napon út vezet Egyiptomból Asszíriába,
    amelyen az asszírok Egyiptomba,
    az egyiptomiak pedig Asszíriába járnak.
Mindkét ország együtt tiszteli az Örökkévalót.
24 Azon a napon Izráel
    Egyiptom és Asszíria mellé csatlakozik harmadikként,
    és áldás lesz az egész föld számára.
25 Az Örökkévaló, a Seregek Ura pedig így áldja meg őket:
„Áldott legyen népem, Egyiptom,
    és Asszíria, kezem alkotása,
meg Izráel, örökségem!”

Footnotes:

  1. Ézsaiás 19:6 bűzt Ez héberül úgy hangzik, mint a „Nílus”.
  2. Ézsaiás 19:11 Cóán Város, Egyiptomban. A 13. versben is.
  3. Ézsaiás 19:13 Nóf Más néven: Memfisz — város az ókori Egyiptomban.
  4. Ézsaiás 19:15 fej, farok, pálmaág, káka Képes beszéd: vezetők (fej, pálmaág) és közemberek (farok, káka). Lásd Ézs 9:14–15.
  5. Ézsaiás 19:18 héberül Szó szerint: „Kánaán nyelvén”. Jelentheti azt is, hogy a héber mellett ammoni, moábi és edomi nyelven.
  6. Ézsaiás 19:18 A Nap városa Szójáték, mert úgy is fordítható: „A pusztulás városa”. Az ókori egyiptomi Heliopoliszról van szó.
  7. Ézsaiás 19:21 fogadalom Istennek tett különleges ígéret, amelyet feltétlenül be kellett tartani. Lásd 3Móz 22:18–24.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes