A A A A A
Bible Book List

Ámos 5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Siratóének Izráelről

Halld meg ezt, Izráel népe! Halld meg siratóénekem, amellyel gyászollak téged!

„Jaj, elesett Izráel szűz leánya,
    fel sem kel soha többé!
Olyanná lett, mint akit
    fegyver sújtott porba!
Saját földjén terült el,
    ott hagyták egyedül,
    nincs, aki fölemelje!”

Mert ezt mondja Uram, az Örökkévaló:

„Ha egy városból ezren indultok csatába,
    csak száz tér vissza élve,
ha százan indultok,
    csak tíz tér haza épségben.”

Engem keressetek, hogy éljetek!

Ezt üzeni az Örökkévaló Izráel népének:[a]

„Engem keressetek,
    hogy éljetek!
Ne Bételbe igyekezzetek,
    ne Gilgálba siessetek!
Beérsebába[b] se menjetek át,
    hiszen Gilgál[c] lakóit
száműzetésbe hurcolják,
    Bételt meg porig rombolják!”[d]

6-7 Ti, akik elcsavarjátok[e] a jogosságot,
    és lábbal tiporjátok az igazságosságot,
az Örökkévalót keressétek,
    és élni fogtok!
Különben olthatatlan tűz
    gyullad fel József házában[f],
    amely még Bételt is porrá égeti!

Ő az, aki a Fiastyúkot
    és a Kaszás-csillagot teremtette,
a sűrű sötétséget hajnallá változtatja,
    a nappalt meg éjszakává.
Ő szólítja elő a tengerek vizét,
    és elborítja a föld színét vele.
Örökkévaló — ez az ő neve!
Ő sújt le a hatalmasokra,
    mint a villám,
    és hirtelen elpusztítja váraikat.

Fenyegető prófécia a gazdagok ellen

10 Ti gyűlölitek azt,
    aki nyilvánosan elítéli
    az igazságtalanságot,
és utáljátok,
    mert igazat mond.
11 Tudjátok meg hát:
mivel letapostátok a szegényeket,
    és elvettétek tőlük
    még a kenyérnek való gabonát is,
ezért hiába építitek
    előkelő házaitokat,
    nem fogtok bennük lakni soha!
Hiába gondozzátok szép szőlőiteket,
    meg sem kóstolhatjátok a borát!
12 Jól tudom, milyen sok bűn terhel titeket,
    s milyen sokat vétkeztetek:
nyomorgatjátok az igazakat,
    elfogadjátok a megvesztegetést,
megfosztjátok jogaiktól a szegényeket
    a bíróság előtt.
13 Ezért, aki értelmes,
    bölcsebb, ha hallgat,
    mert gonosz időket élünk.

14 Törekedjetek inkább a jóra,
    ne a rosszra,
akkor nyugodtan élhettek,
    s az Örökkévaló,
    a Seregek Ura és Istene
valóban veletek lesz,
    ahogyan mondogatjátok!
15 Gyűlöljétek a gonoszt,
    és szeressétek a jót,
állítsátok helyre
    az igazságos ítélkezést!
Akkor talán megkönyörül rajtatok
    az Örökkévaló,
    a Seregek Ura és Istene,
és megkegyelmez
    Izráel maradékának.

16 Ezt mondja Uram, az Örökkévaló,
    a Seregek Ura és Istene:
„Minden utcán keservesen
    jajgatni fognak,
    és a tereken rémülten kiáltoznak.
Siratni hívják még a földműveseket is,
    a siratóasszonyokkal[g] együtt,
    hogy jajgassanak.
17 Bizony, minden szőlőskertben[h]
    sírni fognak,
    amikor átmegyek közöttetek!”
    — ezt mondja az Örökkévaló.

Az Örökkévaló napja

18 Jaj nektek, akik kívánjátok
    az Örökkévaló napját!
Mit reméltek az ő napjától?
    Hiszen számotokra sötét az a nap,
    nem világosság!
19 Úgy jártok vele,
    mint aki oroszlán elől fut,
    és medve támadja meg.
Vagy a házába menekülve
    a falhoz támaszkodik,
    s ott marja meg a vipera.
20 Hiszen számotokra sötétséget
    hoz az a nap,
    nem világosságot!
Bizony, sűrű homályt,
    amelyben még halvány fénysugár sincs!

Gyűlölöm vallásos ünnepeiteket!

21 „Gyűlölöm vallásos ünnepeiteket,
    nem szenvedhetem tovább!
    Nem gyönyörködöm ünnepi gyűléseitekben!
22 Hiába hoztok elém égő- és ételáldozatokat,
    nem fogadom el tőletek,
    hizlalt hálaáldozati állataitokra rá sem nézek!
23 Elegem van dicsőítő énekeitek zajából!
    Hallani sem bírom hárfátok dallamát!
24 Inkább áradjon az ítélet,
    zúduljon alá az igazság,
mint a hirtelen támadt árvíz,
    vagy a medréből kilépő folyó!”
25 „Izráel, égőáldozatokat és ételáldozatokat
    hoztál nekem negyven évig,
    a pusztai vándorlás idején.[i]
26 De hordoztátok isteneitek,
    Szikkút, Molok, Kijjún,
meg a csillagok isteneinek bálványait,[j]
    amelyeket magatoknak készítettetek!
27 Ezért hát messzire űzlek titeket,
    száműzetésbe hurcolnak benneteket,
Damaszkuszon is túlra!”
    — ezt mondja az, kinek neve Örökkévaló,
    a Seregek Ura és Istene.

Footnotes:

  1. Ámos 5:4 népének Szó szerint: „házának”. Ez jelentheti a királyi családot is.
  2. Ámos 5:5 Bétel, Gilgál, Beérseba A bálványimádás helyei.
  3. Ámos 5:5 Gilgál Ennek a városnak a neve hasonlóan hangzik a héberben, mint az, hogy „száműzetésbe hurcolják”.
  4. Ámos 5:5 rombolják Ez hasonlóan hangzik a héberben, mint az, hogy „Bét-Áven”, amely ironikusan Bételt jelenti. „Bétel” jelentése: „Isten háza”, „Bét-Áven” jelentése pedig: „Gonoszság háza”.
  5. Ámos 5:6 elcsavarjátok Szó szerint: „ürömmé változtatjátok”. Az üröm keserű és mérgező növény.
  6. Ámos 5:6 József házában Vagyis az egész északi királyság, Izráel országa elpusztul. Bételben építette föl Jeroboám, Izráel első királya az északi királyság vallási központját.
  7. Ámos 5:16 siratóasszony A temetések alkalmával felfogadott „hivatásos” siratók, akik hangosan kiáltozva, jajgatva és énekelve gyászolták az elhunytat. Ez a szokás a magyar népnél egyes helyeken még ma is él.
  8. Ámos 5:17 szőlőskertben Vagyis: még ott is, ahol máskor vidámság és jókedv uralkodott, mint pl. a szüret idején a szőlőben.
  9. Ámos 5:25 Izráel… idején Ez a mondat kérdésnek is fordítható.
  10. Ámos 5:26 isteneitek… bálványait Vagy: „királyotok sátorát és bálványaitok zsámolyát”. Isten ebben a versben Asszíria bálványisteneit sorolja. Az ókori görög fordítás (LXX) a fentieken kívül még a Rafán (Romfa) nevű bálványt is említi.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes