A A A A A
Bible Book List

Ámos 3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Csak titeket választottalak!

Ezért hát, Izráel fiai, halljátok meg az Örökkévaló szavát, amelyet ellenetek mondott, egész nemzetségetek ellen, amelyet Egyiptomból felhozott!

„Csak titeket választottalak
    a föld összes nemzetei közül,
    hogy közösségben éljetek velem,
ezért büntetlek meg titeket
    minden bűnötökért!
Hogyan is járhatnak ketten együtt,
    ha egymással meg nem egyeztek előbb?”

Ha az Örökkévaló szól, ki ne prófétálna?

Ordít-e az oroszlán a bozótban,
    ha nem talált zsákmányt?
Morog-e az oroszlán a barlangjában,
    ha nem szerzett prédát?
Csapdába esik-e a madár a földön,
    ha nem állítottak előbb csapdát neki?
Felpattan-e a csapda a földről,
    ha semmit sem fogott?
Ha megfújják a sófárt a városfalon,
    nem riad-e meg a nép?
Történhet-e valami baj a városban,
    ha nem az Örökkévaló szerezte azt?
Mert Uram, az Örökkévaló
    nem tesz semmit anélkül,
hogy titkát ki ne jelentené szolgáinak,
    a prófétáknak.
Mikor az oroszlán ordít,
    ki ne félne?
Amikor Uram, az Örökkévaló szól,
    ki ne prófétálna?[a]

Prófécia Izráel királysága ellen

Hirdessétek ezt Filisztea[b] és Egyiptom magas tornyairól:

„Gyűljetek össze Samária[c] hegyein,
    nézzétek ezt a zűrzavart a városban,
    lássátok az elnyomottak nyomorúságát!”

10 Ezt mondja az Örökkévaló Samária lakosairól:

„Már nem is tudnak jót tenni,
    csak erőszakkal szerzett kincseket
    gyűjtenek palotáikban.”

11 Ezért azt mondja Uram, az Örökkévaló:

„Elfoglalja földeteket az ellenség,
    lerombolja váraitokat,
    kirabolja palotáitokat.”

12 Ezt mondja az Örökkévaló: „Mikor az oroszlán elragad a nyájból egy juhot, abból a pásztornak csak egy-két lábszár, vagy a füle marad.

Ugyanígy, Samária lakosai közül is csak néhányan menekült marad életben, a többi mind elpusztul! A menekültek kezében szinte semmi sem marad: talán egy darab ruha, vagy egy takaró, a többi vagyonuk mind elpusztul!”

13 Ezt mondja Uram, az Örökkévaló, a Seregek Ura és Istene: „Halld meg ezt, és figyelmeztesd Jákób népét:

14 Amikor megbüntetem Izráelt
    bűnei miatt,
Bételt is megbüntetem:
    letöröm oltárainak[d] szarvait,
    és a földre dobom.
15 Szétrombolom a városi házakat
    és a vidéki nyaralókat,
összedőlnek az elefántcsonttal díszített paloták,
    elpusztulnak a kis és nagy házak egyaránt”.
    — ezt mondta az Örökkévaló.

Footnotes:

  1. Ámos 3:8 A 4–8 versekben felsorolt példák mind ok-okozati kapcsolatokat mutatnak, és azt világítják meg, hogy a próféta „nem ok nélkül” mondja, amit mond, hanem azért, mert Isten parancsolta neki, hogy tolmácsolja üzenetét.
  2. Ámos 3:9 Filisztea Szó szerint: „Asdód” — vagyis Filisztea egyik városa. Itt egész Filiszteát jelképezi.
  3. Ámos 3:9 Samária A 9–15 versekben az északi királyságról van szó, amelynek fővárosa Samária, vallási központja pedig Bétel volt.
  4. Ámos 3:14 Bétel… oltárai Amikor Izráel királysága elszakadt Júdától, Izráel királya Jeruzsálem helyett új vallási központot jelölt ki: Bételt. Itt a Mózesi Törvények ellenére új papságot és vallási rendszert alakított ki, amelyben lényegében bálványimádás folyt: pl. arany bikaszobrot imádtak. 1Kir 12:26–33.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes