A A A A A
Bible Book List

Ámos 3 Bible 21 (B21)

Zúčtuji s vámi

Slyšte, Izraelci, slovo, jež Hospodin mluví proti vám – proti celé té čeládce, kterou jsem vyvedl z Egypta:

Jedině vás jsem vyvolil
ze všech čeledí na zemi,
a proto s vámi zúčtuji
za všechen váš hřích!

Mohou snad jít dva společně,
když nejsou ve shodě?
Řve snad v divočině lev,
když nemá úlovek?
Vrčí snad ve svém doupěti,
když kořist nelapil?
Padne snad do pasti na zem pták,
když chybí návnada?
Sklapne snad někdy past,
aniž by kořist lapila?
Když se ve městě troubí na poplach,
copak lid nemá strach?
Když se ve městě stane neštěstí,
copak to nedopustil Hospodin? [a]

Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic,
aniž sdílí své tajemství
se svými služebníky, proroky.
Lev řve,
kdo by se nebál?
Panovník Hospodin mluví,
kdo by neprorokoval?

Na palácích v Ašdodu zvolejte,
vyhlaste na palácích v Egyptě:
Shromážděte se na hory Samaří –
jen se podívejte na ten zmatek,
na to vykořisťování!
10 Jednat správně jsou neschopní,
praví Hospodin.
To, co hromadí ve svých palácích,
získali násilím a loupeží!

11 Nuže, toto praví Panovník Hospodin:

Tuto zem obklíčí protivník,
strhne tvé pevnosti
a tvé paláce vyplení.

12 Toto praví Hospodin:

Jako když pastýř vyrve z tlamy lva
jen dvě nohy anebo kus ucha,
tak budou vyrváni Izraelci,
kteří si hoví na divanech v Samaří,
na damaškových polštářích.

13 Slyšte to a varujte dům Jákobův, praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů:

14 V den, kdy s Izraelem zúčtuji
za jeho vzbouření,
zúčtuji také s betelskými oltáři: [b]
Rohy oltáře budou odsekány
a popadají k zemi.
15 Udeřím na zimní dům tak jako na letní
a zřítí se domy ze slonoviny;
ty skvělé domy vymizí,
praví Hospodin.

Footnotes:

  1. Ámos 3:6 Iza 45:7; Pláč 3:38
  2. Ámos 3:14 1.Král 12:28–33
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes