A A A A A
Bible Book List

Ámos 1 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Bevezetés

Ezek Ámósznak, egy juhász gazdának a szavai, aki Tékoa[a] városában élt. Ámósz akkor látta Izráelről ezeket a látomásokat, amikor Júdában Uzzijjá király, Izráelben pedig Jeroboám király, Jóás fia uralkodott, körülbelül két évvel a földrengés előtt.

Ezt mondta Ámósz:

„Az Örökkévaló kiált a Sionról,
    ahogy az oroszlán ordít,
és megzendül hangja Jeruzsálemből,
    mint a mennydörgés.
Kiszáradnak akkor
    a pásztorok legelői,
s még a Kármel tetejét is
    aszály perzseli.”

Arám büntetése

Ezt mondja az Örökkévaló:

„Megbüntetem Arám[b] népét,
    mivel bűnt bűnre halmoznak[c].
Így határoztam,
    és nem vonom vissza,
mert Gileád lakóit
    oly kegyetlenül pusztították,
ahogy a gabonát
    vasfogú cséplőszánnal csépelik.
Tüzet küldök hát Hazáél[d] házára,
    amely elégeti Benhadad[e] várait
    és palotáit.
Damaszkusz kapuiról leütöm a zárakat,
    kivágom Aven völgyéből[f] az uralkodót,
kiirtom Bét-Édenből[g] a fejedelmet,
    Arám népét[h] pedig fogságba küldöm Kírbe”[i]
    — az Örökkévaló mondta ezt.

A filiszteusok büntetése

Ezt mondja az Örökkévaló:

„Megbüntetem a filiszteusokat[j],
    mivel bűnt bűnre halmoztak.
Így határoztam,
    és nem vonom vissza,
mert egész falvakat
    ejtettek fogságba,
hogy eladják őket
    rabszolgának Edomba.
Tüzet küldök hát Gáza várfalaira,
    amely elégeti várait és palotáit,
kivágom Asdódból az uralkodót,
    kiirtom Askelónból a fejedelmet,
azután Ekron[k] ellen fordulok,
    és elpusztul a filiszteusoknak
    még a maradéka is”
    — az Örökkévaló mondta ezt.

Tírusz büntetése

Ezt mondja az Örökkévaló:

„Megbüntetem Tírusz[l] lakóit,
    mivel bűnt bűnre halmoztak.
Így határoztam,
    és nem vonom vissza,
mert egész falvakat[m]
    ejtettek fogságba,
hogy eladják őket
    rabszolgának Edomba,
s nem törődtek vele,
    hogy azok szövetséges
    testvéreik voltak.
10 Tüzet küldök hát Tírusz várfalaira,
    amely elégeti várait és palotáit.”

Edom büntetése

11 Ezt mondja az Örökkévaló:

„Megbüntetem Edom népét,
    mivel bűnt bűnre halmoztak.
Így határoztam,
    és nem vonom vissza,
mert kivont karddal üldözték
    a saját rokonaikat,
irgalom nélkül támadták őket,
    szüntelen haraggal,
    és könyörtelenül.
12 Ezért tüzet küldök Témánra,
    amely elégeti Bocra[n] várait és palotáit.”

Ammon büntetése

13 „Megbüntetem Ammon népét,
    mivel bűnt bűnre halmoztak.
Így határoztam,
    és nem vonom vissza,
mert Gileádban felhasogatták
    a terhes asszonyokat,
    hogy országuk területét kiterjesszék.
14 Tüzet gyújtok hát Rabbá[o] várfalain,
    amely elégeti várait és palotáit,
harci kiáltás és csatazaj közepette,
    a vihar és forgószél idején.
15 Királyukat száműzetésbe hurcolják,
    s vele mennek mind a főemberek is.”
    — az Örökkévaló mondta ezt.

Footnotes:

 1. Ámos 1:1 Tékoa Város Júda területén, Betlehemtől délre. Ámósz otthona itt volt, de prófétai szolgálata Izráelhez, az északi királysághoz kapcsolódott a Kr.e. 760 körüli években, néhány évtizeddel az asszír hódítás és pusztítás előtt.
 2. Ámos 1:3 Arám Szó szerint: „Damaszkusz”, vagyis az egész ország helyett annak fővárosát említi. Arám ókori ország volt a mai Szíria területén.
 3. Ámos 1:3 bűnt bűnre halmoznak Szó szerint: „Damaszkusz három bűnéért, sőt négyért”. Jellegzetes héber kifejezés, ma úgy mondanánk: „ezzel betelt a pohár”. Az 1:6, 9, 11, 13; 2:1, 4, és 6. versekben is.
 4. Ámos 1:4 Hazáél Ámósz idejében Hazáél volt Arám királya, aki meggyilkolta elődjét, Benhadad királyt, hogy annak trónját elfoglalhassa. Lásd 2Kir 8:7.
 5. Ámos 1:4 Benhadad Hazáél fia, Arám királya. Lásd 2Kir 13:3.
 6. Ámos 1:5 Aven völgye Ez a név azt jelenti: „Szerencsétlen és üres völgy”.
 7. Ámos 1:5 Bét-Éden Arám országának fővárosa a Libanon-hegységben. Neve azt jelenti: „A Paradicsom háza”.
 8. Ámos 1:5 Arám népe Arám országának lakói az arámok (arameusok) voltak.
 9. Ámos 1:5 Kír Vagy: „Kúr” — az asszírok által elfoglalt terület. Lásd Ám 9:7.
 10. Ámos 1:6 filiszteusokat Szó szerint: „Gázát”, amely jelentős városa volt a filiszteusoknak.
 11. Ámos 1:8 Gáza, Asdód, Askelón, Ekron A filiszteusok fontos városai.
 12. Ámos 1:9 Tírusz Jelentős föníciai város.
 13. Ámos 1:9 falvakat Vagyis egyes izráeli falvak lakóit.
 14. Ámos 1:12 Témán és Bocra Városok Edom északi, illetve déli részén. Edom népe Ézsautól, Jákób ikertestvérétől származott.
 15. Ámos 1:14 Rabbá Ammon fővárosa. Az ammoniak Lótnak, Ábrahám rokonának a leszármazottjai voltak.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes