““ ‘อย่าหาทางแก้แค้นหรืออาฆาตจองเวรคนใดในหมู่ประชากรของเจ้า แต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เราคือพระยาห์เวห์” (Leviticus 19:18) listen to chapter © 1999, 2001, 2007

Powered by BibleGateway.com