“Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp.” (Romans 5:3-4) 2015

Powered by BibleGateway.com