“Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.” (Galatians 6:2) 1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Powered by BibleGateway.com