“Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse.” (2 Corinthians 7:1) 1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Powered by BibleGateway.com