“[Löftet om Profeten] HERREN, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till.” (Deuteronomy 18:15) listen to chapter 1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Powered by BibleGateway.com