“Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El” (Philippians 1:29) © 1924, 2010

Powered by BibleGateway.com