“Bär varandras bördor, för då uppfyller ni Kristus lag.” (Galatians 6:2)

Powered by BibleGateway.com