“Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat.” (Psalm 51:12)

Powered by BibleGateway.com