“Jeg setter alltid Herren for mig; for han er ved min høire hånd, jeg skal ikke rokkes.” (Psalm 16:8) Public Domain

Powered by BibleGateway.com