“Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, forat han skulde kjøpe dem fri som var under loven, forat vi skulde få barnekår.” (Galatians 4:4-5) Public Domain

Powered by BibleGateway.com