“נ (Nun) Your word is a lamp for my foot and light on my path.” (Psalm 119:105) © 1998

Powered by BibleGateway.com