“Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.” (1 John 1:9) listen to chapter Public Domain

Powered by BibleGateway.com