“Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!” (Psalm 138:8)

Powered by BibleGateway.com