“तर तिनीहरू जसले परमप्रभुमाथि भरोसा गर्दछ ऊ अझ बलियो हुन्छ अनि चीलहरू जस्तै आकासिन्छ। ती मानिसहरू दुर्वल नभई दगुर्छन्। ती मानिसहरू थकित नभई हिँड्छन्।” (Isaiah 40:31)

Powered by BibleGateway.com