“Por fryti i Frymës është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj.” (Galatians 5:22-23) listen to chapter Public Domain

Powered by BibleGateway.com