“Gjithçka, pra, që ju dëshironi t’ju bëjnë njerëzit, ua bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët.” (Matthew 7:12) listen to chapter Public Domain

Powered by BibleGateway.com