“Sepse urdhërimet: “Mos shkel kurorë, mos vraj, mos vidh, mos thua dëshmi të rreme, mos lakmo,” dhe në pastë ndonjë urdhërim tjetër, përmblidhen në këtë fjalë: “Duaje të afërmin tënd porsi vetveten!.” Dashuria nuk i bën keq të afërmit; dashuria, pra, është përmbushja e ligjit.” (Romans 13:9-10) listen to chapter Public Domain

Powered by BibleGateway.com