“Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin: gayon ma'y ang mga utos mo'y aking kaaliwan.” (Psalm 119:143)

Powered by BibleGateway.com