“Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios.” (Romans 15:7)

Powered by BibleGateway.com