A A A A A
Bible Book List
Keyword Search/Search Results

32 Bible results for “unsul.” Showing results 1-25.

Bible search results

Domnul îi va zdrobi pe duşmanii Săi şi din ceruri va tuna împotriva lor; Domnul va judeca marginile pământului, va da tărie împăratului Său şi va înălţa puterea unsului Său.
Eu Îmi voi ridica un preot credincios care va împlini dorinţa şi voia Mea. Eu Însumi îi voi ridica acestuia o Casă trainică şi el va umbla înaintea unsului Meu pentru totdeauna.
Sunt aici! Mărturisiţi acum împotriva mea înaintea Domnului şi înaintea unsului Său! Cui i-am luat boul sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am înşelat sau pe cine am asuprit? Din mâna cui am primit mită ca să închid ochii în privinţa lui? Spuneţi-mi şi vă voi da înapoi.
Atunci el le-a mai zis: – Domnul este martor împotriva voastră şi unsul Său este martor în ziua aceasta că nu m-aţi găsit vinovat cu nimic. – El este martor, au răspuns ei.
El le-a spus oamenilor săi: – Să mă ferească Domnul să fac un asemenea lucru stăpânului meu, care este unsul Domnului, şi anume să îmi ridic mâna asupra lui. Doar este unsul Domnului!
În ziua aceasta ochii tăi au văzut că Domnul te-a dat în mâna mea, chiar astăzi, în peşteră. Cineva a spus să te ucid, dar eu am avut milă de tine şi am hotărât să nu ridic mâna asupra stăpânului meu pentru că el este unsul Domnului.
Să mă ferească Domnul să mă ating de unsul Său. Acum însă ia suliţa care se află la capul lui şi urciorul cu apă şi să plecăm.
Nu este bine ceea ce ai făcut. Viu este Domnul că meritaţi moartea, voi, cei care nu aţi vegheat asupra stăpânului vostru, asupra unsului Domnului. Vezi acum unde este suliţa regelui şi urciorul cu apă, care se afla lângă capul lui?
Domnul răsplăteşte fiecăruia după dreptatea şi credincioşia lui. El te-a dat astăzi în mâna mea, însă eu n-am vrut să mă ating de unsul Domnului.
David i-a zis: – Sângele tău să cadă asupra capului tău, căci gura ta a mărturisit împotriva ta când ai zis: „L-am ucis pe unsul Domnului.“
[ Ultimele cuvinte ale lui David ] Acestea sunt cele din urmă cuvinte ale lui David: Rostirea lui David, fiul lui Işai, rostirea omului înălţat de Dumnezeu, unsul Dumnezeului lui Iacov şi cântăreţul plăcut al lui Israel:
Regii pământului iau poziţie şi conducătorii se strâng laolaltă împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând:
Acum eu ştiu că Domnul îl izbăveşte pe unsul Său; El îi va răspunde din cerul Său cel sfânt, prin isprăvile de mântuire ale dreptei Sale.
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

0 topical index results for “unsul”

Sorry. No results found for "unsul" in Topical Index.