69 Bible results for “simon” from 
Svenska Folkbibeln 2015.dropdown
 Results 1-69. 
Filter by dropdown
dropdown
results per page
 1. Jesu första lärjungar

  När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare.
 2. Detta är namnen på de tolv apostlarna: först Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, sedan Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes,
 3. Simon seloten och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom.
 4. Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas?
 5. Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son."
 6. Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min Far i himlen.
 7. "Jodå", svarade han. När Petrus kom hem var det Jesus som frågade först: "Vad tror du, Simon? Från vilka tar jordens kungar upp tull och skatt? Från sina söner eller från andra?"
 8. En kvinna smörjer Jesus

  När Jesus var i Betania, i Simon den spetälskes hus,
 9. Jesus blir korsfäst

  På vägen ut fann de en man från Kyrene som hette Simon. Honom tvingade de att bära hans kors.
 10. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare.
 11. Jesus botar Petrus svärmor

  Så snart de kom ut ur synagogan gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes.
 12. Simons svärmor låg sjuk i feber, och de talade genast med Jesus om henne.
 13. Simon och de som var med honom skyndade efter,
 14. Han utsåg dessa tolv: Simon, som han gav namnet Petrus,
 15. dessutom Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob, Alfeus son, Taddeus, Simon seloten
 16. Är det inte snickaren, Marias son, bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss?" Och de tog anstöt av honom.
 17. En kvinna smörjer Jesus

  När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud.
 18. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sade han till Petrus: "Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme?
 19. Jesus blir korsfäst

  De hejdade en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus. Honom tvingade de att bära Jesu kors.
 20. Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber, och de bad Jesus hjälpa henne.
 21. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten.
 22. När han hade slutat tala, sade han till Simon: "Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst."
 23. Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten."
 24. När Simon Petrus såg detta, föll han ner vid Jesu knän och sade: "Gå bort från mig, Herre! Jag är en syndig människa."
 25. även Jakob och Johannes, Sebedeus söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sade till Simon: "Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor."
 26. Simon, som han också gav namnet Petrus, hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus och Bartolomeus,
 27. Matteus och Tomas, Jakob, Alfeus son, och Simon som kallades seloten,
 28. Då sade Jesus till honom: "Simon, jag har något att säga dig." Han svarade: "Mästare, säg det." –
 29. Simon svarade: "Den som fick mest efterskänkt, antar jag." Jesus sade: "Du har rätt."
 30. Sedan vände han sig mot kvinnan och sade till Simon: "Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår.
 31. Jesus förutsäger Petrus förnekelse

  Simon, Simon! Satan har begärt att få sålla er som vete.
 32. Jesus blir korsfäst

  När de förde bort honom grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus.
 33. Dessa sade: "Herren har verkligen uppstått, och han har visat sig för Simon!"
 34. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och följt Jesus.
 35. Han fann först sin bror Simon och sade till honom: "Vi har funnit Messias!" – det betyder Kristus, den Smorde.
 36. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: "Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas" – det betyder Petrus.
 37. En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sade till honom:
 38. Simon Petrus svarade honom: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord,
 39. Han menade Judas, Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråda honom, och han var en av de tolv.
 40. De åt kvällsmåltiden, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom.
 41. När han kom till Simon Petrus, sade denne till honom: "Herre, ska du tvätta mina fötter?"
 42. Simon Petrus sade: "Herre – inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet!"
 43. Simon Petrus gav tecken till honom att fråga vem han talade om.
 44. Jesus svarade: "Det är han som får brödet som jag doppar." Han doppade sin brödbit och gav den till Judas, Simon Iskariots son.
 45. Simon Petrus sade till honom: "Herre, vart går du?" Jesus svarade: "Dit jag går kan du inte följa mig nu. Men längre fram ska du få följa mig."
 46. Simon Petrus hade ett svärd. Han drog det och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Tjänaren hette Malkus.
 47. Petrus förnekar Jesus

  Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen och kom in på översteprästens gård tillsammans med Jesus.
 48. Petrus förnekar Jesus igen

  Simon Petrus stod och värmde sig. Då frågade de honom: "Är inte du också en av hans lärjungar?" Han nekade och sade: "Det är jag inte."
 49. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sade till dem: "De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom!"
 50. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där,
 51. Simon Petrus och Tomas som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans.
 52. Simon Petrus sade till dem: "Jag går ut och fiskar." De andra sade: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting.
 53. Lärjungen som Jesus älskade sade då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön.
 54. Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken, och fast de var så många gick nätet inte sönder.
 55. Jesus och Petrus

  När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes son. Älskar du mig mer än de andra?" Han svarade: "Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär." Jesus sade till honom: "För mina lamm på bete."
 56. För andra gången frågade han: "Simon, Johannes son. Älskar du mig?" Han svarade: "Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär." Jesus sade till honom: "Var en herde för mina får."
 57. För tredje gången frågade han: "Simon, Johannes son. Har du mig kär?" Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?", och han svarade: "Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "För mina får på bete.
 58. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara: Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Tomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon seloten och Judas, Jakobs son.
 59. Men i staden fanns sedan tidigare en man vid namn Simon, som utövade magi och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort,
 60. Till och med Simon kom till tro. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippus, och han blev utom sig av häpnad när han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde.
 61. Men när Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar
 62. Simon svarade: "Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni sagt drabbar mig."
 63. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare.
 64. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus.
 65. Han är gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet."
 66. Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda, stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus,
 67. och nu ropade de och frågade om Simon som kallas Petrus var där som gäst.
 68. Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han är gäst i garvaren Simons hus vid havet.
 69. Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga: Skicka bud till Joppe och hämta hit Simon som kallas Petrus.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

27 topical index results for “simon”

ALEXANDER : Son of Simon who bore the cross of Jesus (Mark 15:21)
PETER : Rebukes Simon, the sorcerer, who desires to purchase this power (Acts 8:18-24)
PETER : Visits Joppa; stays with Simon, the tanner; raises Dorcas from the dead (Acts 9:36-43)
COVETOUSNESS » INSTANCES OF » Simon Magus, in trying to buy the gift of the Holy Spirit (Acts 8:18-23)
HOSPITALITY » INSTANCES OF » Simon the tanner to Peter (Acts 10:6,23)
INTEGRITY » INSTANCES OF » Peter, when offered money by Simon Magus (Acts 8:18-23)
INTERCESSION » SOLICITED » By Simon Magus, of Peter (Acts 8:24)
LEPROSY » Instances of leprosy not mentioned above » Simon (Mark 14:3)
MINISTER, Christian » HOSPITALITY TO » Simon the tanner to Peter (Acts 9:43)
MINISTER, Christian » INSTANCES OF » Simon the sorcerer (Acts 8:9-11)
MIRACLES » MISCELLANY OF MINOR SUB-TOPICS » Simon the Sorcerer (Magus) (Acts 8:9-11)
OBEDIENCE » INSTANCES OF » Simon and Andrew (Mark 1:16-18)
PERSECUTION » INSTANCES OF » Of Simon (Mark 15:21)
REPROOF » FAITHFULNESS IN » Peter, of Simon, the sorcerer (Acts 8:20-23)
SELF-EXALTATION » INSTANCES OF » Simon the Sorcerer (Acts 8:9)
SORCERY » Practiced » By Simon the Sorcerer (Magus) (Acts 8:9;)