A A A A A
Bible Book List
Keyword Search/Search Results

47 Bible results for “satan.” Showing results 1-25.

Suggested result

1 Petru 5:8 [Full Chapter]
Fiţi treji! Vegheaţi! Duşmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care rage, căutând pe cineva să înghită.

Bible search results

[ Prima încercare a lui Iov ] Într-o zi, fiii lui Dumnezeu au venit pentru a se înfăţişa înaintea Domnului. Satan a venit şi el în mijlocul lor.
Domnul l-a întrebat pe Satan: – De unde vii? Satan i-a răspuns Domnului: – De la cutreieratul pământului şi de la plimbarea ce am făcut-o pe el.
Domnul l-a întrebat pe Satan: – L-ai văzut pe robul Meu Iov? Nu mai e nimeni ca el pe pământ, un om curat la suflet, drept, care se teme de Dumnezeu şi se fereşte de rău.
Domnul i-a răspuns lui Satan: – Iată, îţi dau pe mână tot ceea ce are, numai asupra lui să nu-ţi întinzi mâna! Atunci Satan a plecat dinaintea Domnului.
[ A doua încercare a lui Iov ] Într-o altă zi, fiii lui Dumnezeu s-au înfăţişat înaintea Domnului. Satan a venit şi el în mijlocul lor pentru a se înfăţişa înaintea Domnului.
Domnul l-a întrebat pe Satan: – De unde vii? Satan I-a răspuns: – De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea ce am făcut-o pe el.
Domnul i-a zis lui Satan: – L-ai văzut pe robul Meu Iov? Nu mai este nimeni ca el pe pământ, un om integru şi drept, care se teme de Dumnezeu şi se fereşte de rău. Chiar şi acum, el rămâne neclintit în curăţia lui, deşi M-ai stârnit împotriva lui ca să-l distrug fără motiv.
Satan a ieşit din prezenţa Domnului şi l-a umplut pe Iov de bube dureroase din talpa piciorului până-n creştetul capului.
[ A patra viziune: Iosua şi Satan înaintea Domnului ] Apoi mi i-a arătat pe marele preot Iosua, stând în faţa îngerului Domnului, şi pe Satan stând la dreapta lui, ca să-l acuze.
Domnul i-a zis lui Satan: «Domnul să te mustre, Satan! Domnul, Cel Care a ales Ierusalimul, să te mustre! Nu este acesta un tăciune smuls din foc?»
Atunci Isus i-a răspuns: – Pleacă, Satan, căci este scris: „Domnului, Dumnezeul tău, să te închini şi numai Lui să-I slujeşti!“
Dacă Satan îl scoate afară pe Satan, înseamnă că el este dezbinat împotriva lui însuşi, deci cum va dăinui împărăţia lui?!
Dar Isus S-a întors şi i-a zis lui Petru: – Înapoia Mea, Satan! Tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine, căci tu nu te gândeşti la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor!
El a stat în pustie timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de Satan. Acolo stătea împreună cu animalele sălbatice, iar îngerii Îi slujeau.
Aşadar, dacă Satan se ridică împotriva lui însuşi şi este dezbinat, atunci nu poate dăinui, ci i-a venit sfârşitul.
Sămânţa de lângă drum, unde este semănat Cuvântul, sunt cei care aud Cuvântul, dar vine imediat Satan şi ia Cuvântul care a fost semănat în ei.
Dar Isus S-a întors, s-a uitat la ucenicii Săi şi l-a mustrat pe Petru, zicând: „Înapoia Mea, Satan, căci tu nu te gândeşti la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor!“
Dacă Satan este dezbinat împotriva lui însuşi, cum va dăinui împărăţia lui?! Căci voi ziceţi că Eu scot demonii cu ajutorul lui Beelzebul!
Această femeie, care este o fiică a lui Avraam şi pe care, iată, Satan a ţinut-o legată timp de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de această neputinţă în ziua de Sabat?“
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

31 topical index results for “satan”

ACCUSATION, FALSE » INCIDENTS ILLUSTRATIVE OF » Satan falsely accuses Job (Job 1:9,10;2:4,5)
BLASPHEMY » INSTANCES OF » Two disciples, Hymenaeus and Alexander, who were delivered to Satan, so that they could learn not to blaspheme (1 Timothy 1:20)
CRAFTINESS » INSTANCES OF » Satan, in the temptation of Eve (Genesis 3:1-5)
FEAR OF GOD » CONSPICUOUS INSTANCES OF THOSE WHO FEARED » Job, according to the testimony of Satan (Job 1:8)
POWER » OF CHRIST » Destroying the works of Satan (1 John 3:8)
PRESUMPTION » INSTANCES OF » Satan, when he said to Eve, "You will surely not die," (Genesis 3:1-5)