166 Bible results for “Sion ” from 
Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014.dropdown
 Results 1-25. 
Filter by dropdown
dropdown
results per page

Suggested result

Bible search results

 1. Ţinutul lor se întindea de la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, până la muntele Sionului care este Hermonul
 2. Hafaraim, Şion, Anaharat,
 3. Dar David a pus mâna pe cetăţuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.
 4. Mutarea chivotului şi cortului

  Atunci, împăratul Solomon a adunat la el, la Ierusalim, pe bătrânii lui Israel şi pe toate căpeteniile seminţiilor, pe căpeteniile familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică Sionul, chivotul legământului Domnului.
 5. Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui: ‘Fecioara, fiica Sionului, te dispreţuieşte şi râde de tine; fata Ierusalimului dă din cap după tine.
 6. Căci din Ierusalim va ieşi o rămăşiţă şi din muntele Sionului, cei scăpaţi. Iată ce va face râvna Domnului oştirilor.
 7. Locuitorii Iebusului au zis lui David: „Nu vei intra aici.” Dar David a luat cetăţuia Sionului – aceasta este cetatea lui David.
 8. Sfinţirea Templului

  Atunci, Solomon a strâns la Ierusalim pe bătrânii lui Israel şi pe toate căpeteniile seminţiilor, pe capii familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică din Sion, chivotul legământului Domnului.
 9. „Totuşi Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, Muntele Meu cel sfânt.”
 10. Cântaţi Domnului, care împărăţeşte în Sion, vestiţi printre popoare isprăvile Lui!
 11. ca să vestesc toate laudele Tale în porţile fiicei Sionului şi să mă bucur de mântuirea Ta.
 12. O, de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel!… Când va întoarce Domnul înapoi pe prinşii de război ai poporului Său, Iacov se va veseli şi Israel se va bucura.
 13. să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel Sfânt şi să te sprijine din Sion!
 14. Frumoasă înălţime, bucuria întregului pământ, este Muntele Sionului; în partea de miazănoapte este cetatea Marelui Împărat.
 15. Se bucură Muntele Sionului şi se veselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale.
 16. Străbateţi Sionul şi ocoliţi-l, număraţi-i turnurile,
 17. Din Sion, care este întruparea frumuseţii desăvârşite, de acolo străluceşte Dumnezeu.
 18. În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului şi zideşte zidurile Ierusalimului!
 19. O, cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinşii de război ai poporului Său, Iacov se va veseli şi Israel se va bucura.
 20. Psalmul 65

  Către mai-marele cântăreţilor.

  Un psalm al lui David. O cântare

  Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion şi împlinite vor fi juruinţele care Ţi-au fost făcute.
 21. Căci Dumnezeu va mântui Sionul şi va zidi cetăţile lui Iuda; ele vor fi locuite şi luate în stăpânire;
 22. Adu-Ţi aminte de poporul Tău pe care l-ai câştigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminţie a moştenirii Tale! Adu-Ţi aminte de Muntele Sionului, unde Îţi aveai locuinţa;
 23. Cortul Lui este în Salem şi locuinţa Lui, în Sion;
 24. ci a ales seminţia lui Iuda, Muntele Sionului, pe care-l iubeşte.
 25. Ei merg din putere în putere, şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.
Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Bible Society

4 topical index results for “Sion ”

ZION : Also called SION