5 Bible results for “David dansade” from 
Svenska Folkbibeln 2015.dropdown
 Results 1-5. 
Filter by dropdown
dropdown
results per page
  1. Kvinnorna sjöng och dansade och sade: ”Saul har slagit sina tusen, David sina tiotusen.”
  2. David och hela Israels hus dansade och gladde sig inför Herrens ansikte med alla slags instrument av cypressträ, med harpor, lyror, tamburiner, skallror och cymbaler.
  3. Själv dansade David med all kraft inför Herrens ansikte, och David var iklädd en linne-efod.
  4. Då sade David till Mikal: ”Det var inför Herren, han som har utvalt mig framför din far och hela hans hus och som har insatt mig till furste över Herrens folk Israel. Inför Herren dansade jag och gladde mig.
  5. David och hela Israel dansade inför Guds ansikte av all kraft till sånger och harpor, lyror, tamburiner, cymbaler och trumpeter.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

692 topical index results for “David dansade”

ABISHAI : Leads a division of David's army against Absalom (1 Samuel 18:2,5)
ABISHAI : Saves David from being slain by a Philistine (1 Samuel 21:17)