Add parallel Print Page Options

Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o(A) carte, scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, pecetluită(B) cu şapte peceţi. Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă peceţile?”

Read full chapter