A A A A A
Bible Book List

Žalmy 84 Bible 21 (B21)

84 Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj.

Žalm synů Korachových.

Hospodine zástupů,
jak překrásně je ve tvém příbytku!
Má duše dychtí, toužebně vyhlíží
k Hospodinovým nádvořím.
Mé srdce i tělo volají
živému Bohu vstříc!

Vždyť i ten vrabec domov má,
hnízdo si našla vlaštovka,
aby vyvedla svá mláďata –
u tvých oltářů, Hospodine zástupů,
Králi můj a Bože můj!

Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí,
oslavovat tě budou navěky! séla
Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází –
v srdci je připraven na cestu vyrazit!

Vyprahlým údolím když poutníci kráčejí,
proměňují je v studnici
a první déšť je požehnáním zahalí.
Od síly k síle putují –
před Bohem na Sionu se všichni ukáží!

Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu,
popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla
10 Štíte náš, Bože, pohlédni,
svého pomazaného zahrň milostí!

11 Jeden den ve tvých nádvořích
je lepší než jinde na tisíc!
V domě svého Boha chci postávat u prahu,
než abych bydlel v příbytcích ničemů.
12 Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít!
Milost i slávu dává Hospodin,
neupře žádné dobro upřímným.

13 Hospodine zástupů, blaze člověku,
jenž v tobě skládá důvěru!

Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes