A A A A A
Bible Book List

Ісус Навин 19-21 Ukrainian Bible (UKR)

19 А другий жеребок вийшов Симеонові, племені Симеонових синів за їхніми родами. І був їхній спадок серед спадку Юдиних синів.

І був їм у спадку: Беер-Шева, і Молада,

і Хацар-Шуал, і Бала, і Ецем,

і Елтолад, і Бетул, і Хорма,

і Ціклаґ, і Бет-Гаммаркавот, і Хацар-Суса,

і Бет-Леваот, і Шарухен, тринадцять міст та їхні оселі.

Аїн, Ріммон, і Етер, і Ашан, чотири місті та їхні оселі.

А всі оселі, що навколо тих міст аж до Баалат-Беер-Рамат-Неґеву, це спадок племени Симеонових синів за їхніми родами.

З наділу Юдиних синів спадок синів Симеонових, бо наділ Юдиних синів був численніший від них. І посіли Симеонові сини в середині їхнього спадку.

10 А третій жеребок вийшов Завулоновим синам за їхніми родами, і була границя їхнього спадку аж до Саріду.

11 І підіймається їхня границя до Яму та Мар'али, і стикається з Даббешетом, і стикається з потоком, що навпроти Йокнеаму,

12 і вертається з Саріду на схід, до сходу сонця, на границю Кіслот-Фавору, і виходить до Доврату, і підіймається до Яфія.

13 А звідти переходить на схід, на схід до Ґат-Хеферу, Ет-Каціну, до Ріммон-Гамметоару, до Неї.

14 І повертається його границя з півночі Ханнатону, і закінчується при Ґе-Їфтах-Елі.

15 І Каттат, і Нагалал, і Шімрон, і Їд'ала, і Віфлеєм, дванадцять міст та їхні оселі.

16 Це спадок Завулонових синів за їхніми родами, оці міста та їхні оселі.

17 Четвертий жеребок вийшов Іссахарові, Іссахаровим синам за їхніми родами.

18 І була їхня границя: їзреел, і Кесуллот, і Шунем,

19 і Хафараїм, і Шіон, і Анахарат,

20 і Раббіт, і Кішйон, Евес,

21 і Ремет, і Ен-Ґаннім, і Ен-Хадда, і Бет-Паццец.

22 І дотикається та границя до Фавору, і Шахаціми, і Бет-Шемету, і їхня границя закінчується при Йордані, шістнадцять міст та їхні оселі.

23 Оце спадок племени Іссахарових синів за їхніми родами, міста та їхні оселі.

24 А п'ятий жеребок вийшов племені Асирових синів за їхніми родами.

25 І була їхня границя: Хелкат, і Халі, і Бетен, і Ахшат,

26 і Алламмелех, і Ам'ад, і Міш'ал, і дотикається Кармелю на захід та Шіхор-Лівнату,

27 і вертається на схід сонця до Бет-Даґону, і дотикається Завулона та Ґе-Їфтах-Елу, на північ Бет-Гаемеку та Ніелу, і виходить до Кавулу зліва.

28 І Еврон, і Рехов, і Хаммон, і Кана аж до Сидону Великого.

29 І вертається та границя до Рами та аж до міста Мівцар-Цору, і вертається границя до Хоси, і закінчується при заході від околиці Ахзіву,

30 і Умма, і Афек, і Рехов, двадцять і двоє міст та їхні оселі.

31 Оце спадок племени Асирових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі.

32 Синам Нефталимовим вийшов шостий жеребок, для синів Нефталимових за їхніми родами.

33 І була їхня границя: від Хелефу, від Елону при Цаананнімі, і Адамі Ганнекев, і Явнеїл аж до Лаккуму, і кінчалася вона при Йордані.

34 І повертається та границя на захід до Ашнот-Фавору, і виходить звідти до Хуккоку та дотикається Завулона з полудня, а Асира дотикається з заходу, а Юди при Йордані на схід сонця.

35 А міста твердинні: Ціддім, Цер, і Хаммат, Раккат і Кіннерет,

36 і Адама, і Рама, І Хацор,

37 і Кедеш, і Едреї, і Ен-Хасор,

38 і Їр'он, і Міґдал-Ел, Хорем, і Бет-Анат, і Бет-Шамеш, дев'ятнадцять міст та їхні оселі.

39 Оце спадок племени синів Нефталимових за їхніми родами, міста та їхні оселі.

40 А племені Данових синів за їхніми родами вийшов сьомий жеребок.

41 І була границя їхнього насліддя: Цор'а, і Ештаол, і Ір-Шемеш,

42 і Шаалаббін, і Айялон, і Їтла,

43 і Елон, і Тімната, і Екрон,

44 і Елтеке, і Ґіббетон, і Баалат,

45 і Єгуд, і Бене-Берак, і Ґат-Ріммон,

46 і Ме-Яркон, і Раккон із границею навпроти Яфи.

47 І вийшла границя Данових синів від них. А Данові сини пішли й воювали з Лешемом, і здобули його, і побили вістрям меча, і посіли його, та й осілися в ньому. І вони назвали Лешему ім'я: Дан, як ім'я їхнього батька Дана.

48 Оце спадок племени Данових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі.

49 І скінчили вони посідати Край згідно з його границями. І дали Ізраїлеві сини спадок Ісусові, синові Навиновому, посеред себе.

50 На Господній наказ дали йому те місто, яке він жадав: Тімнат-Серах на Єфремовій горі. І збудував він місто, та й осівся в ньому.

51 Оце той спадок, що священик Елеазар і Ісус, син Навинів, та голови домів батьків давали племенам Ізраїлевих синів жеребком у Шіло перед Господнім лицем при вході до скинії заповіту. І покінчили вони ділити Край.

20 І Господь промовляв до Ісуса, говорячи:

Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи: Дайте собі міста на сховища, про які Я говорив вам через Мойсея,

щоб утікав туди убійник, що заб'є кого ненароком невмисне, і вони будуть для вас на місце сховища від месника за кров.

І втече він до одного з тих міст, і стане при вході міської брами, та й буде голосно говорити старшим того міста про свою справу. І вони візьмуть його до міста до себе, і дадуть йому місце, і він осяде з ними.

А коли буде гнатися за ним месник, то не видадуть убійника в руку його, бо він невмисне забив свого ближнього, і не був йому ворогом ані вчора, ані позавчора.

І буде він сидіти в тому місті, аж поки не стане перед громадою на суд, аж до смерти найвищого священика, що буде в тих днях. Тоді повернеться убійник, та й увійде до свого міста та до свого дому, до того міста, звідки він утік.

І посвятили вони Кедеш в Ґалілі на Нефталимовій горі, і Сихем на Єфремовій горі та Кір'ят-Арбу, воно Ефрон, на горі Юдиній.

А по той бік єрихонського Йордану на схід вони дали: Бецер на пустині, на рівнині, із Рувимового племени, і Рамот у Ґілеаді з Ґадового племени, і Ґалан у Башані з Манасіїного племени.

Оце були міста призначення для всіх Ізраїлевих синів та для приходька, що мешкає чужинцем серед них, на сховище туди кожному, хто вб'є кого ненароком. І не помре він від руки месника за кров, аж поки не стане перед громадою.

21 І підійшли голови домів батьків Левієвих до священика Елеазара й до Ісуса, сина Навинового, та до голів домів батьків племен Ізраїлевих синів,

та й говорили до них у Шіло в ханаанському Краї, кажучи: Господь наказав був через Мойсея дати нам міста на сидіння, а їхні пасовиська для нашої худоби.

І дали Ізраїлеві сини Левитам зо свого наділу на наказ Господній ті міста та їхні пасовиська.

І вийшов жеребок для родів кегатеянина. І були синам священика Аарона з Левитів від племени Юдиного, і від племени Симеонового, і від племени Веніяминового тринадцять міст.

А Кегатовим синам, що позосталися з родів племени Єфремового й з племени Данового та з половини племени Манасіїного жеребком дісталося десять міст.

А для Ґершонових синів від родів Іссахарового племени, і від Асирового племени, і від Нефталимового племени, і від половини Манасіїного племени в Башані жеребком дісталося тринадцять міст.

Мерарієвим синам за їхніми родами дісталося від племени Рувимового, і від племени Ґадового, і від племени Завулонового дванадцять міст.

І дали Ізраїлеві сини Левитам ті міста та їхні пасовиська, як наказав був Господь через Мойсея, жеребком.

І дали вони з племени синів Юдиних та з племени синів Симеонових ті міста, що будуть нижче названі йменням своїм.

10 І було для Ааронових синів із родів кегатеянина, з Левієвих синів, бо їм був жеребок найперше.

11 І дали їм місто Кір'ят, батька велетнів Арби, воно Хеврон, на Юдиних горах, та його пасовиська навколо нього.

12 А мійське поле та оселі його дали Калеву, синові Єфуннеєвому, на власність його.

13 А синам священика Аарона дали місто сховища вбійника: Хеврон та його пасовиська, і Лівну та її пасовиська,

14 і Яттір та його пасовиська, і Ештемоа та її пасовиська,

15 і Холон та його пасовиська, і Девір та його пасовиська,

16 і Аїн та його пасовиська, і Ютту та її пасовиська, Бет-Шемеш та його пасовиська, дев'ять міст від двох тих племен.

17 А від Веніяминового племени: Ґів'он та його пасовиська, Ґеву та її пасовиська,

18 Анатоль та його пасовиська, і Алмон та його пасовиська, міст четверо.

19 Усіх міст Ааронових синів, священиків, тринадцять міст та їхні пасовиська.

20 А родам Кегатових синів, Левитам, що позостали від Кегатових синів, міста їхнього жеребка були від Єфремового племени.

21 І дали їм місто сховища вбійника: Сихем та його пасовиська, на Єфремовій горі, і Ґезер та його пасовиська.

22 І Ківцаїм та його пасовиська, і Бет-Хорон та його пасовиська, міст четверо.

23 А від Данового племени: Елтеке та його пасовиська, Ґіббетон та його пасовиська,

24 Айялон та його пасовиська, Ґат-Ріммон та його пасовиська, міст четверо.

25 А від половини Манасіїного племени: Таанах та його пасовиська, і Ґат-Ріммон та його пасовиська, міст двоє.

26 Усіх міст десять та їхні пасовиська для родів позосталих Кегатових синів.

27 А для Ґершонових синів з Левієвих родів від половини Манасіїного племени місто сховища вбійника: Ґолан у Башані та його пасовиська, і Беештера та її пасовиська, міст двоє.

28 А від Іссахарового племени: Кіш'йон та його пасовиська, Доврат та його пасовиська,

29 Ярмут та його пасовиська, Ен-Ґаннім та його пасовиська, міст четверо.

30 А від Асирового племени: Міш'ал та його пасовиська, Ардон та його пасовиська,

31 Хелкат та його пасовиська, Рехов та його пасовиська, міст четверо.

32 А від Нефталимового племени місто сховища вбійника: Кедеш у Ґаліл та його пасовиська, і Хаммот-Дор та його пасовиська, і Картан та його пасовиська, міст троє.

33 Усіх міст Ґершонових за їхніми родами тринадцять міст та їхні пасовиська.

34 А для родів Мерарієвих синів, Левитів, позосталих від племени Завулонового: Йокнеам та його пасовиська, Карта та її пасовиська.

35 Дімна та її пасовиська, Нагалал та його пасовиська, міст четверо.

36 А від Рувимового племени: Бецар та його пасовиська, і Ягца та її пасовиська,

37 Кедемот та його пасовиська, і Мефаат та його пасовиська, міст четверо.

38 А від Ґадового племени місто сховища вбійника: Рамот у Ґілеаді та його пасовиська, і Маханаїм та його пасовиська,

39 Хешбон та його пасовиська, Язер та його пасовиська, усіх міст четверо.

40 Усіх міст для Мерарієвих синів за їхніми родами, що позосталися з Левієвих родів, було за їхнім жеребком дванадцять міст.

41 Усіх Левієвих міст серед власности Ізраїлевих синів сорок і вісім міст та їхні пасовиська.

42 Будуть ті міста такі: кожне місто з пасовиськом його навколо нього, так для всіх тих міст.

43 І дав Господь Ізраїлеві ввесь той Край, що присягнув був дати його їхнім батькам, і вони посіли його та й осілися в ньому.

44 І Господь дав їм мир навколо, усе так, як присягнув був їхнім батькам. І ніхто зо всіх їхніх ворогів на встояв перед ними, усіх їхніх ворогів Господь дав у їхню руку.

45 Нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлевого дому, усе збулося.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes