A A A A A
Bible Book List

1 хроніки 22-24 Ukrainian Bible (UKR)

22 І Давид сказав: Це той дім Господа Бога, і це жертівник на цілопалення для Ізраїля!

І сказав Давид, щоб зібрати приходьків, що були в Ізраїлевому Краї, і поставив каменярів тесати брили каміння, щоб збудувати Божого дома.

І заготовив Давид силу заліза на цвяхи для брамних дверей та на клямри, і таку силу міді, що їй не було ваги,

і кедрового дерева без числа, бо сидоняни та тиряни спровадили Давидові силу кедрового дерева.

І сказав Давид: Мій син Соломон ще юнак та тендітний, приготую ж йому все на цей храм на збудування для Господа, щоб піднести його високо на славу та на велич для всіх країв. Приготую ж я все для нього! І Давид заготовив безліч усього перед своєю смертю.

І він покликав сина свого Соломона, і наказав йому збудувати храм для Господа, Бога Ізраїля.

І сказав Давид до Соломона: Сину мій, я мав на своєму серці вибудувати храм для Ймення Господа, Бога мого.

Та було про мене Господнє слово, кажучи: Безліч крови пролив ти та війни великі провадив. Не збудуєш ти храма для Мого Ймення, бо багато крови пролив ти на землю перед лицем Моїм!

Ось народиться тобі син, він буде муж мирний, і Я дам йому мир від усіх ворогів його навколо, бо Соломон буде ім'я йому, і Я дам на Ізраїля за його днів мир та тишу.

10 Він збудує храм для Мого Ймення, і він буде Мені за сина, а Я йому за Батька, і Я міцно поставлю трона царства його над Ізраїлем аж навіки!

11 Тепер, сину мій, нехай Господь буде з тобою, і буде щастити тобі, і збудуєш ти дім для Господа, Бога свого, як говорив Він про тебе.

12 Тільки нехай дасть тобі Господь розум та розважність, і нехай поставить тебе над Ізраїлем, і ти будеш стерегти Закон Господа, Бога свого.

13 Тоді буде щастити тобі, якщо будеш додержувати, щоб чинити устави та права, які наказав був Господь Мойсеєві про Ізраїля. Будь сильний та міцний, не бійся й не страхайся!

14 І ось я в скудоті своїй заготовив для Господнього дому сто тисяч талантів золота та тисячу тисяч талантів срібла, а для міді та для заліза нема ваги, бо безліч того; і дерева, і каміння заготовив я, а ти до них додаси.

15 А в тебе безліч робітників для праці, теслярів і каменярів та дереворубів, та всяких здібних на всяку роботу.

16 Золоту, сріблу, і міді та залізу нема числа. Стань і зроби, і нехай Господь буде з тобою!

17 І наказав Давид усім Ізраїлевим князям, щоб допомагали синові його Соломонові:

18 Чи Господь, Бог ваш, не з вами? І Він дав вам мир навколо, бо дав у мою руку мешканців цієї землі, і була здобута ця земля перед лицем Господа та перед народом Його.

19 Тепер прихиліть серце ваше та душу вашу, щоб шукати Господа, Бога вашого. І встаньте, і збудуйте святиню Господа Бога, щоб перенести ковчега Господнього заповіту та святі Божі речі до храму, збудованого для Господнього Ймення.

23 А коли Давид постарів і наситився днями, то він поставив царем над Ізраїлем сина свого Соломона.

І зібрав він усіх Ізраїлевих князів, і священиків та Левитів.

І були перелічені Левити від віку тридцяти років і вище, і було число їх, за їхніми головами, за мужчинами тридцять і вісім тисяч.

Із них для керування над роботою Господнього дому двадцять і чотири тисячі, а урядників та суддів шість тисяч,

і чотири тисячі придверних, і чотири тисячі тих, що славлять Господа на музичних знаряддях, які я зробив на славлення.

І поділив їх Давид на черги за синами Левія, для Ґершона, Кегата та Мерарі.

З Ґершонівців Ладан і Шім'ї.

Ладанові сини: голова Єгіїл, і Зетам, і Йоїл, троє.

Сини Шім'ї: Шеломіт, і Хазаїл, і Гаран, троє, вони голови батьківських домів Ладана.

10 А сини Шім'ї: Яхат, Зіза, і Єуш, і Берія, оце сини Шім'ї, четверо.

11 І був Яхат головою, а Зіза другий, а Єуш та Берія не мали багато синів, і стали за один батьківський дім при переліченні.

12 Кегатові сини: Амрам, Іцгар, Хеврон та Уззіїл, четверо.

13 Амрамові сини: Аарон та Мойсей. І був відділений Аарон, щоб посвятити його до Святого Святих, його та синів його аж навіки, щоб кадити перед лицем Господа, щоб служити Йому та щоб благословляти Ім'ям Його аж навіки.

14 А Мойсей Божий чоловік, сини його полічені до Левієвого племени.

15 Сини Мойсеєві: Ґершом та Еліезер.

16 Сини Ґершомові: Шевуїл, голова.

17 А сини Еліезерові були: Рехавія, голова; і не було в Еліезера інших синів, а сини Рехавії сильно помножились.

18 Сини Їцгарові: Шеломіт, голова.

19 Сини Хевронові: Єрійя голова, Амарія другий, Яхазіїл третій, і Єкам'ам четвертий.

20 Сини Уззіїлові: Міхал голова, а Їшшійя другий.

21 Сини Мерарієві: Махлі й Муші. Сини Махлі: Елеазар і Кіш.

22 І помер Елеазар, і не було в нього синів, бо тільки дочки, і їх побрали собі Кішові сини, їхні брати.

23 Сини Мушієві: Махлі, і Едер, і Єремот, троє.

24 Оце сини Левієві за домом батьків їх, голови дому батьків за перегляненням їхнім, числом імен за особами їх, що чинили роботу для будови Господнього дому, від віку двадцяти років і вище.

25 Бо Давид сказав: Господь, Бог Ізраїля, дав мир Своєму народові, і він осівся в Єрусалимі аж навіки.

26 І також Левитам не треба носити скинії та всіх речей її для служби їй,

27 бо за останніми наказами Давида вони становлять число Левієвих синів від віку двадцяти літ і вище.

28 Бо їхнє становище при руці Ааронових синів для служби Господнього дому над подвір'ями, і над кімнатами, і над чистістю усіх святощів та роботи служби Господнього дому,

29 і при хлібі виставнім, і при пшеничній муці на хлібну жертву та на прісні коржі, і при сковородах, і при праженні, і при всякій мірі ваги та мірі довжини.

30 І щоб ставати щоранку на подяку та на хвалу Господа, і так і на вечір.

31 І при всякому спаленні цілопалень для Господа на суботи, на молодики, і на свята в числі за правом на них, завжди перед лицем Господнім.

32 І чинили вони охорону скинії заповіту, і сторожу святині, і охорону Ааронових синів, своїх братів, при службі Господнього дому.

24 А в Ааронових синів такі їхні черги: Ааронові сини: Надав і Авігу, Елеазар і Ітамар.

Та повмирали Надав та Авігу за життя їхнього батька, і не мали вони синів, тому священнодіяли Елеазар та Ітамар.

І поділив їх Давид і Садок, з Елеазарових синів, та Ахімелех, з Ітамарових синів, за їхнім урядом в їхній службі.

І були знайдені Елеазарові сини численнішими, щодо голів чоловіків, від синів Ітамарових. І вони поділили їх: для Елеазарових синів голів дому батьків було шістнадцять, а для Ітамарових синів для дому батьків їх вісім.

І поділили їх жеребками, тих з тими, бо головними в святині та головними перед Богом були з синів Елеазарових та серед синів Ітамарових.

І записав їх Шемая, син Натанаїлів, писар із Левитів, перед царем, і головними, і священиком Садоком, і Ахімелехом, сином Евіятаровим, і головами дому батьків священиків та Левитів. Один батьківський дім був узятий для Елеазара, а один був узятий для Ітамара.

І вийшов перший жеребок для Єгояріва, другий для Єдаї,

третій для Харіма, четвертий для Сеоріма,

п'ятий для Малкійї, шостий для Мійяміна,

10 сьомий для Гаккоца, восьмий для Авійї,

11 дев'ятий для Єшуї, десятий для Шеханії,

12 одинадцятий для Ел'яшіва, дванадцятий для Якіма,

13 тринадцятий для Хуппи, чотирнадцятий для Єшев'ава,

14 п'ятнадцятий для Білґи, шістнадцятий для Іммера,

15 сімнадцятий для Хезіра, вісімнадцятий для Гаппіццеца,

16 дев'ятнадцятий для Петах'ї, двадцятий для Єхезкела,

17 двадцять і перший для Яхіна, двадцять і другий для Ґамула,

18 двадцять і третій для Делаї, двадцять і четвертий для Маазії.

19 Оце порядок їхньої служби, щоб приходити до Господнього дому за їхньою постановою через Аарона, їхнього батька, як йому наказав був Господь, Бог Ізраїлів.

20 А від позосталих Левієвих синів: від Амрамових синів Шуваїл, від синів Шуваїлових Єхедія.

21 Від Рехавії, від синів Рехавії: голова Їшшійя.

22 Від Їцгарівців: Шеломот, від Шеломотових синів: Яхат.

23 А сини Хевронові: Єрійя, другий Амарія, третій Яхазіїл, четвертий Єкам'ам.

24 Сини Уззіїлові: Міха, сини Міхині: Шамір.

25 Брат Міхи Їшшійя, сини Їшшійїні Захарій.

26 Сини Мерарієві: Махлі та Муші, сини Яазійї Бено.

27 Сини Мерарієві, від Яазійї: Бено, і Шогам, і Заккур, і Іврі.

28 У Махлі: Елеазар, у нього не було синів.

29 Від Кіша, сини Кішові: Єрахмеїл.

30 А сини Мушієві: Махлі, і Едер, і Єрімот. Оце сини Левитів, за домом їхніх батьків.

31 І кидали жеребки і вони відповідно до братів своїх, Ааронових синів, перед царем Давидом, і Садоком, і Ахімелехом, і головами дому батьків священиків та Левитів, голови родин нарівні зо своїм меншим братом.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes