Add parallel Print Page Options

En ny tid för Jerusalem och Juda

På nytt kom ett budskap från Herren till mig:

Herren, härskarornas Gud, säger: Jag är bekymrad, ja, jag är irriterad över vad alla Jerusalems fiender har gjort.

Nu ska jag återvända till mitt land, och jag ska själv bo i Jerusalem, och den ska kallas Den trogna staden, Det heliga berget och Herrens, härskarornas Guds, berg.

Herren, härskarornas Gud, förklarar att Jerusalem ska ha fred och ro så länge att män och kvinnor än en gång ska kunna bli så gamla att de måste använda käpp när de tar sig fram,

och överallt på torgen ska man se flickor och pojkar leka.

Herren säger: Även om det låter alltför underbart för er som bara är en liten rest som återstår, så är det enkelt för mig.

Var övertygad om att jag ska rädda mitt folk från öster och väster, vart de än har blivit utspridda.

Jag ska föra dem tillbaka hem, så att de kan få leva i trygghet i Jerusalem. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras rättfärdige Gud, och jag ska förlåta dem deras synder!

Herren, härskarornas Gud, säger: Tappa inte modet! Fortsätt ert arbete och gör det klart. Ni har lyssnat länge nog! Alltsedan ni började arbetet med grunden till templet har profeterna talat till er om de välsignelser som väntar er när arbetet är färdigt.

10 Innan ni började fanns det inget arbete, ingen lön, ingen trygghet. Om ni lämnade staden fanns det ingen garanti för att ni skulle kunna komma tillbaka, för brottsligheten var stor och utbredd.

11 Men allt är annorlunda nu, säger Herren, härskarornas Gud.

12 Jag låter er få leva i fred. Era skördar ska bli goda. Vingårdarna ska digna av druvor, marken ska vara bördig och det ska komma rikligt med regn. Alla dessa välsignelser ska mitt folk som bor kvar i landet få del av.

13 'Du ska bli lika fattig som Juda

14-15 Om ni gör det, ska jag välsigna er. Jag tänker inte ändra mig. Jag straffade era förfäder som jag hade lovat när de gjorde mig upprörd, men jag tänker inte ändra mitt beslut att välsigna er.

16 Så här ska ni göra: Tala sanning och var ärliga. Se till att era domstolar dömer rättvist! Håll fred med varandra!

17 Gör inte varandra illa och svär inte falskt. Jag hatar allt sådant! säger Herren.

18 Här är ett annat budskap som kom till mig från Herren, härskarornas Gud:

19 Den fasta och sorgetid som ni brukar hålla i den femte, sjunde och nionde månaden ska i stället bli högtider och glädjefester. Ni ska älska sanning och frid.

20-21 Folk ska komma från hela världen till Jerusalem från många olika städer för att få vara med vid dessa högtider. Man ska uppmuntra vänner och bekanta i andra städer och säga: 'Ska vi fara till Jerusalem för att be Herren välsigna oss och vara barmhärtig mot oss? Jag ska resa dit! Följ med du också!'

22 Ja, många människor, också från stora och mäktiga länder, ska komma till Jerusalem för att be Herren, härskarornas Gud, om välsignelse och hjälp.

23 Då ska tio män från lika många nationer ta tag i en judes rockärm och säga: 'Kan inte du bli min vän, för jag vet att Gud är med dig.'

Israels fiender ska dömas

Detta är budskapet om Guds förbannelse över Hadraks land och staden Damaskus, för Herren vakar över hela mänskligheten.

Hamat intill Damaskus är dömt till undergång och Tyrus och Sidon också, trots att de är så företagsamma.

Fastän man i Tyrus har beväpnat sig till det yttersta och blivit så rika på silver och guld att det svämmar över,

ska Herren komma och drabba staden, bränna upp den och vräka hennes befästningar i havet.

Askelon ska se detta och skaka. Gasa ska gripas av förtvivlan och Ekron darra av skräck. Nu försvinner hoppet om att Tyrus ska besegra deras fiender. Gasa ska besegras och kungen dödas, och Askelon ska bli fullständigt utplånat.

Främlingar ska ta över i Asdod, filisteernas rika stad.

Jag ska rycka avguderiet ur hennes mun liksom de blodiga offer hon äter. Alla som överlever ska tillbe Gud och förena sig med Israel. Ekrons filisteer ska gifta sig med judar, precis som jebuseerna i Jerusalem gjorde för länge sedan.

Jag ska beskydda mitt tempel på alla sidor och hindra anfallande arméer att komma in i Israel. Jag ska noga iaktta deras rörelser och hålla dem på avstånd. Ingen främmande förtryckare ska än en gång kunna tränga in i mitt folks land.

En kung ska komma

Gläd dig, mitt folk! Ropa av fröjd! Se, din kung kommer! Han är den rättfärdige, Segraren, och han kommer ridande på ett åsneföl, i ödmjukhet men också med makt! Ändå rider han i ödmjukhet på en åsnefåle!

10 Jag ska ta ifrån Israel alla vapen, hästar, vagnar och bågar, och han ska skapa fred mellan folken. Hans rike ska sträcka sig från hav till hav, ja, över hela världen.

11 På grund av det blodsförbund jag ingick med dig ska du slippa dö ensam och bortglömd.

12 Kom till denna trygga plats, ni alla fångar, för det finns fortfarande hopp för er! Jag lovar att ge dubbelt igen av mina välsignelser för alla era olyckor!

13 Juda, du är min båge! Israel, du är min pil! Ja, ni båda ska vara det svärd jag använder mot Greklands söner.

14 Herren ska leda sitt folk i striden. Hans pilar ska fara fram som blixtar. Herren ska blåsa i basun och dra ut mot sina fiender som en stormvind.

15 Han ska försvara sitt folk, och de ska besegra sina fiender och trampa dem under sina fötter. De ska få smak på seger och ropa av glädje. I fruktansvärda blodbad ska de slå sina fiender.

16-17 Herren ska rädda sitt folk den dagen och vårda sig om dem som en herde vårdar sig om sina får. De ska stråla i hans land som juveler i en krona. Allt ska bli bländande vackert! Ett överflöd av säd och vin ska få de unga att blomstra, och de ska stråla av hälsa och lycka.

Israel och Juda som förlorade får

10 Be Herren om regn när våren kommer. Han har makt över stormen och regnet och ska ge er vad ni behöver. Alla fält ska bli saftiga betesmarker.

Det är dåraktigt att be avgudar om något sådant! Spåmännens förutsägelser är bara lögn. Vad är det för glädje med löften som aldrig slår in? Juda och Israel har förts vilse och vandrar omkring utan herde. Alla anfaller dem, därför att de inte har någon som beskyddar dem.

Jag är rasande på era 'herdar och ledare' och jag ska straffa dem! Herren, härskarornas Gud, har kommit för att hjälpa sitt folk Juda. Jag ska göra dem starka och stolta som en stridshäst.

Från dem ska hörnstenen komma, pelaren som allt hopp hänger på, bågen som vinner slaget och härskaren som råder över hela jorden.

De ska bli väldiga krigare inför Herren där de går fram. Herren är med dem i striden, och deras fiender är dömda till undergång.

Jag ska ge styrka åt Juda, och jag ska rädda Israel. Jag ska återupprätta dem därför att jag älskar dem. Det ska bli som om jag aldrig hade förkastat dem, för jag, Herren, ska höra deras rop.

De ska bli mäktiga soldater. De ska glädja sig som av vin. Deras barn ska också se Herrens barmhärtighet och vara glada. Alla ska glädja sig i Herren.

När jag som deras herde lockar på dem ska de komma springande, för jag har köpt tillbaka dem. De ska bli lika många som förr en gång.

Fastän jag har sått ut dem som säd bland många länder, ska de ändå komma ihåg mig och vända tillbaka till sin Gud. Med alla sina barn ska de komma hem igen till Israel.

10 Jag ska föra dem tillbaka från Egypten och Assyrien och låta dem slå sig ner i Israel, i Gilead och Libanon. Det ska knappast finnas utrymme för dem alla!

11 De ska kunna vandra tryggt genom svårigheterna, för vågorna ska hållas tillbaka. Nilen ska torka ut, och det ska vara slut på Assyriens och Egyptens makt över mitt folk.

12 Herren säger: Jag ska göra mitt folk starkt! De ska gå vart de vill, och de ska stå under mitt beskydd.

11 Var beredd att ta emot din dom, Libanon. Eld ska bränna upp dina skogar.

Gråt, ni cypresser, för alla stora och ståtliga cedrar har fallit. Jämra er, ni Basans ekar, när ni ser täta skogar huggas ner.

Hör hur Israels ledare klagar, därför att deras rikedom är borta. Furstarna ryter som lejon över att deras land ligger skövlat.

De två herdarna

Då sa Herren, min Gud, till mig: Gå och ta tjänst som herde för en hjord med slaktfår.

Det ska vara en bild av hur mitt folk har blivit utnyttjat av andra. Den som köper och slaktar dem blir inte straffad. Den som säljer dem tackar Gud för den förtjänst han gör på dem. Inte ens deras herdar gör livet lättare för dem.

Jag ska inte låta någon av mitt folk komma undan, säger Herren. De ska hamna i klorna på sina egna onda ledare, och bli dödade av dem. De ska förvandla landet till en vildmark, och jag ska inte på något sätt hindra dem.

Jag skaffade mig två herdestavar. Den ena kallade jag Nåd och den andra Enhet, och jag tog hand om hjorden som jag hade blivit tillsagd.

Efter en månad hade jag blivit av med de tre onda herdarna. Men jag förlorade tålamodet med fåren och de i sin tur hatade mig.

Nu vill jag inte längre vara er herde, sa jag till dem. Gå under om ni vill, jag bryr mig inte om er. Fortsätt bara och fördärva er själva!

10 Sedan tog jag den stav som jag kallade Nåd och bröt av den, för att därmed visa att jag hade brutit förbundet med alla länder.

11 Detta blev alltså slutet på överenskommelsen. Några få förstod vad detta betydde och att Gud ville säga dem något.

12 Jag sa därför till ledarna: Om ni vill kan ni ge mig i lön vad ni anser att jag har förtjänat. Men gör det bara om ni vill.Då räknade de upp trettio silvermynt som lön åt mig.

13 Ta dem och ge dem till krukmakaren, sa Herren till mig. Detta visar hur lite de uppskattar dig!Jag tog alltså de trettio silvermynten och kastade dem i tempelkassan åt krukmakaren.

14 Sedan bröt jag sönder den andra staven, Enhet, för att visa att banden mellan Juda och Israel var brutna.

15 Herren sa sedan till mig att än en gång gå och skaffa mig arbete som herde. Den här gången skulle jag uppträda som en ansvarslös och dålig herde.

16 Det ska vara en bild av hur jag ska låta den här nationen få en herde som inte alls frågar efter dem som håller på att dö, inte söker efter dem som kommit bort, inte sköter om de skadade, inte ger de friska fåren bete och inte bär de lamm som inte kan gå själva, sa Herren till mig. I stället ska han äta köttet av de feta och till och med riva sönder klövarna på dem för att komma åt allt ätbart.

17 Ve en sådan värdelös herde som inte bryr sig om hjorden! Guds svärd ska hugga av hans arm och genomborra hans högra öga. Han ska bli försvarslös och tappa förståndet.

Herren ska förgöra sitt folks fiender

12 Detta är Herrens ord till Israel, Herren, som gjort himmel och jord och gett människan hennes ande:

Jag ska göra Jerusalem och Juda till en giftbägare för alla grannfolk som sänder sina arméer för att omringa dem.

Jerusalem ska bli en tung sten, en börda för hela världen. Alla folk på jorden ska förena sig för att försöka lyfta den, men den kommer att krossa dem.

På den dagen ska jag skapa förvirring bland alla de arméer som drar upp mot henne. Men de ska uppträda som dårar. Jag ska vaka över Juda folk men låta dess fiender bli förblindade, säger Herren.

Då ska ledarna i Juda stam säga: 'Jerusalems folk har fått sin styrka från sin Gud, Herren, härskarornas Gud.'

Då ska jag göra Juda stam till en liten eld som tänder hela skogen, en brinnande sticka bland sädeskärvar. Den ska förtära grannfolken runt omkring, men Jerusalem ska förbli helt oskadat.

Herren ska låta Juda få uppleva segern först, före Jerusalem, så att inte Jerusalems folk och kung blir högmodiga över framgången.

Herren ska försvara Jerusalems invånare, och de svagaste bland dem ska bli lika starka som kung David! Kungahuset ska vara som en Herrens ängel framför dem!

Min plan är att förgöra alla folk som strider mot Jerusalem.

10 Över folket i Jerusalem ska jag sända en nådens och bönens ande. De ska se upp till honom som de har genomborrat, sörja honom som man sörjer den ende sonen och gråta som när den förstfödde har dött.

11 Jerusalems sorg och förtvivlan ska då vara större än sorgen över kung Josia, som dödades på Megiddos slätt.

12-14 Hela Israel ska gråta i djup sorg. Alla ska sörja: kungahuset, profeter och präster och allt folket.Varje familj ska sörja för sig, kvinnorna för sig och männen för sig.

Den renande källan

13 Vid den tiden ska en källa öppnas för folket i Israel, en källa som ska rena dem från alla deras synder.

Herren, härskarornas Gud, förklarar: Då ska jag utplåna varje spår av avgudadyrkan i hela landet, så att man till och med glömmer avgudarnas namn. Alla falska profeter och spåmän ska utrotas,

och om någon kommer med falska förutsägelser, ska hans egna föräldrar döda honom! 'Du är tvungen att dö

Ingen ska då berömma sig av sin profetiska gåva! Ingen ska längre våga bära profetkläder.

'Nej

Om då någon frågar: 'Vad är det för sår du har på bröstet och på ryggen? Är det inte märken du har fått i profetisk extas?' ska han svara: 'Nej, det hände hemma, i ett gräl med en av mina vänner!'

Du svärd, vänd dig mot min värdelösa herde, mot den man som stod mig nära, säger Herren, härskarornas Gud. Slå honom så att fåren skingras och så att lammen och de svaga också drabbas.

Två tredjedelar av Israels folk ska utplånas, men en tredjedel ska bli kvar i landet.

Den tredjedel som överlever ska jag föra genom eld så att den renas, som silver och guld blir renat i eld. De ska be till mig, och jag ska lyssna till dem. Jag ska säga: 'Det här är mitt folk

Herren ska regera

1-2 Var vakna, för Herrens dag kommer snart! På den dagen ska Herren samla alla folk att strida mot Jerusalem. Staden ska bli intagen, husen ska plundras, byte delas och kvinnor bli våldtagna. Hälften av befolkningen ska föras bort som slavar, och den andra hälften lämnas kvar i det som återstår av staden.

Då ska Herren dra ut i krig och strida mot dessa länder.

Hans fötter ska den dagen stå på Oljeberget, öster om Jerusalem, och Oljeberget ska dela sig så att det uppstår en djup dal från öster till väster. Halva berget ska falla åt norr och halva berget åt söder.

Ni ska fly genom dalen, för den ska sträcka sig ända fram till Asel i öster. Ja, ni ska fly som folket gjorde för länge sedan, vid jordbävningen på kung Ussias tid, och Herren, min Gud, ska komma och alla hans heliga tillsammans med honom.

Solen och månen och stjärnorna ska inte längre skina,

och ändå ska det vara ständig dag. Det är bara Herren som vet hur detta ska ske! Det ska inte längre vara en normal växling mellan dag och natt. När det blir kväll ska det fortfarande vara ljust.

Livgivande vatten ska rinna fram från Jerusalem, både österut mot Döda havet och västerut mot Medelhavet, och det ska flöda fram både vinter och sommar.

Herren ska vara kung över hela jorden. På den dagen ska det bara finnas en Herre, och det är bara hans namn man ska tillbe.

10 Hela landet från Geba i norr till Rimmon i söder ska utgöra en enda stor slätt. Men Jerusalem ska finnas kvar på sin höjd och täcka området hela vägen från Benjaminsporten till den plats där den gamla porten stod, och från Hörnporten och Hananels torn till de kungliga vinpressarna.

11 Jerusalems invånare ska slutligen få bo i lugn och ro, och staden ska aldrig mer drabbas av förbannelse eller förstörelse.

12 Herren ska sända en plåga över alla de folk som stred mot Jerusalem. De ska bli som kringvandrande lik. Deras kött ska ruttna bort, ögonen torka i sina hålor och deras tungor upplösas.

13 Herren ska skapa panik bland dem, så att man vänder sig mot varandra.

14 Juda ska också strida i Jerusalem. Alla grannfolkens rikedomar ska beslagtas, stora mängder av silver och guld och dyrbara kläder.

15 En liknande sjukdom ska drabba hästar, mulåsnor, kameler, åsnor och alla andra djur i fiendens läger.

16 Men alla de som överlever denna plåga ska varje år resa till Jerusalem för att tillbe kungen, Herren, härskarornas Gud, och för att fira Lövhyddohögtiden.

17 Den nation som vägrar att komma till Jerusalem för att tillbe kungen, Herren, härskarornas Gud, ska inte få något regn.

18 Men om man vägrar att komma från Egypten, ska Herren låta dem som bor där drabbas även av andra plågor.

19 På så sätt ska både Egypten och andra länder bli straffade, om de vägrar att komma till högtiden.

20 Då ska det stå skrivet på hästarnas bjällror: Detta är helig egendom, och alla krukor och kokkärl i Herrens tempel ska vara helgade på samma sätt som skålarna vid altaret.

21 Ja, alla kärl som finns i Jerusalem och Juda ska vara helgade åt Herren, härskarornas Gud, och alla som kommer för att tillbe ska få använda dem för att tillreda sina offer. Det ska inte längre finnas några främlingar eller någon som är oren inne i Herrens, härskarornas Guds tempel!