A A A A A
Bible Book List

Uppenbarelseboken 6-11 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Sex av sigillen bryts

Medan jag såg på bröt Lammet det första sigillet, och började öppna boken. Med en röst som liknade åskan sa då en av de fyra levande väsendena: Kom!

Då fick jag se att det stod en vit häst framför mig. Och ryttaren som satt på den bar en båge, och man satte en segerkrans på hans huvud. Han kom som segrare för att segra på nytt!

När han bröt sigillet till den andra boken, hörde jag det andra av de fyra väsendena ropa: Kom!

Nu fick jag se en röd häst. Dess ryttare fick makt att ta bort freden från jorden och få människorna att slakta varandra. Och han fick ett långt svärd.

När han hade brutit det tredje sigillet, hörde jag det tredje av de fyra väsendena säga: Kom! Då såg jag en svart häst, och dess ryttare höll en vågskål i sin hand.

Och en röst bland de fyra väsendena sa: Ett kilo vete för en hel dagslön, eller tre kilo korn, men skada inte olivoljan och vinet.

Och när det fjärde sigillet bröts, hörde jag det fjärde väsendet säga: Kom!

Och nu såg jag en likblek häst, vars ryttare hette Döden och han följdes av en här av döda från avgrunden. De fick kontroll över en fjärdedel av jorden, för att döda människorna genom krig och svält och sjukdom och vilda djur.

Och när Lammet bröt det femte sigillet, såg jag ett altare. Under det fanns alla de människors själar, som hade lidit martyrdöden för att de hade förkunnat Guds ord och trofast vittnat om Jesus.

10 De ropade högt till Herren: Allsmäktige Herre, du som är helig och sann, hur länge ska det dröja innan du dömer människorna på jorden och straffar dem för vad de gjort mot oss?

11 Var och en av dem fick då vita kläder, och blev tillsagda att vara stilla ännu en kort tid, tills dess att deras medtjänare och bröder - som skulle bli dödade liksom de själva - hade blivit fulltaliga.

12 Sedan såg jag honom bryta det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning, och solen blev svart som en sorgdräkt och månen blev blodröd.

13 Sedan såg det ut som om himlens stjärnor föll till jorden som gröna frukter från ett fikonträd som skakas av kraftiga vindar.

14 Himlen försvann framför mina ögon, som om den rullats ihop som en bokrulle, och togs bort. Och alla berg och öar skakade och flyttades från sina platser.

15 Jordens kungar och världens ledare och de rika männen och de höga militärerna och alla människor, stora och små, slavar och fria greps av ångest och skräck och gömde sig i grottor och bland bergsklippor,

16 och de ropade till bergen: Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen, och för Lammets vrede,

17 för deras stora vredes dag har nu kommit och vem kan överleva den?

144.000 märks med Guds sigill

Sedan såg jag fyra änglar, som stod vid jordens fyra hörn och hindrade de fyra vindarna att blåsa. Inte ett enda löv rörde sig längre bland träden, och havet blev blankt som en spegel.

Och jag såg en annan ängel komma från öster, och han hade med sig den levande Gudens sigill. Och han ropade till dessa fyra änglar, som hade fått makt att skada jorden och havet:

Vänta! Gör ingenting än, skada varken jorden, havet eller träden, förrän vi har satt Guds sigill på hans tjänares pannor.

4-8 Hur många blev märkta med detta sigill? Jag fick höra antalet, det var 144.000 och de kom från alla Israels tolv stammar: tolv tusen från Juda stam, tolv tusen från Ruben, tolv tusen från Gad, tolv tusen från Aser, tolv tusen från Naftali, tolv tusen från Manasse, tolv tusen från Simeon, tolv tusen från Levi, tolv tusen från Isaskar, tolv tusen från Sebulon, tolv tusen från Josef, och tolv tusen från Benjamin.

En oräknelig skara

Sedan såg jag en stor skara människor - alltför stor för att kunna räknas - från alla länder, folk och stammar stå inför tronen och Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer.

10 Och de ropade med hög röst: Frälsningen kommer från vår Gud som sitter på tronen, och från Lammet.

11 Och nu samlade sig alla änglarna runt tronen och runt de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten vid tronen i tillbedjan för Gud.

12 Amen! sa de. Välsignelse och härlighet och visdom och tacksägelse och ära och kraft och makt tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen!

13 Sedan frågade en av de tjugofyra äldste mig: Vet du vilka dessa är som är klädda i vita kläder, och varifrån de kommer?

14 Nej, Herre, svarade jag, vill du tala om det för mig? Det är de som kommer ur det stora lidandet, sa han. De har tvättat sina kläder rena i Lammets blod.

15 Det är därför som de står här vid Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Han som sitter på tronen ska beskydda dem.

16 De kommer aldrig att bli hungriga eller törstiga igen, och de ska aldrig brännas av middagssolens hetta.

17 För Lammet, som står framför tronen, ska ge dem mat och vara deras herde och leda dem till källorna med livets vatten. Och Gud ska torka bort tårarna från deras ögon.

Det sjunde sigillet bryts

När Lammet hade brutit det sjunde sigillet, blev det alldeles tyst i hela himlen, och tystnaden varade, tyckte jag, ungefär en halvtimme.

Och jag såg de sju änglar som står inför Gud, och de fick var sin trumpet.

Sedan kom en annan ängel med ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret, och man gav honom mycket rökelse, till att blanda med bönerna från Guds folk för att offra dem på guldaltaret framför tronen.

Och lukten av rökelsen, blandad med bönerna, steg upp till Gud från altaret.

Och ängeln fyllde rökelsekaret med eld från altaret, och kastade sedan ner elden på jorden. Och åskan dundrade och mullrade, och blixtarna flammade och det blev en fruktansvärd jordbävning.

Trumpeterna

Sedan gjorde de sju änglarna sig redo att blåsa i sina sju trumpeter.

Den första ängeln blåste i sin trumpet, och då kom hagel och eld blandat med blod och föll ner över jorden. En tredjedel av jorden tog eld, så att en tredjedel av träden och allt grönt gräs brann upp.

8-9 Sedan blåste den andra ängeln i sin trumpet, och något som såg ut som ett stort brinnande berg kastades i havet och förstörde en tredjedel av alla fartyg. Och en tredjedel av havet blev rött som blod, och en tredjedel av fiskarna dog.

10 Den tredje ängeln blåste därefter i sin trumpet, och en stor flammande stjärna kom från himlen och föll ner på en tredjedel av floderna och vattenkällorna.

11 Stjärnan kallades Bitterhet, för den förgiftade en tredjedel av allt vattnet på jorden och många människor dog sedan de druckit av det.

12 Därefter blåste den fjärde ängeln i sin trumpet, och genast förstördes och förmörkades en tredjedel av solen, och en tredjedel av månen. Och stjärnorna förstördes, så att dagsljuset minskade med en tredjedel och nattens mörker blev djupare.

13 Sedan såg jag en ensam örn, som flög över himlen och ropade med hög röst: Klaga, klaga ni människor på jorden! För snart - när de tre sista änglarna blåser i sina trumpeter - ska det hända fruktansvärda saker på jorden.

Sedan blåste den femte ängeln i sin trumpet, och jag såg en stjärna som från himlen hade fallit till jorden, och stjärnan fick nycklarna till den bottenlösa avgrunden.

När stjärnan öppnade den vällde det fram rök som från en väldig smältugn, och solen och luften förmörkades av röken.

Sedan kom gräshoppor fram ur röken och slog ner på jorden och fick makt att sticka som skorpioner.

De blev tillsagda att inte skada gräset eller växterna eller träden, utan i stället angripa de människor som inte hade Guds märke på sina pannor.

De fick inte döda dem, men skulle tortera dem under fem månader, och smärtan var som skorpionstick.

I dessa dagar vill människor ta sina liv, men kommer inte att kunna det. De ska längta efter att dö, men döden kommer att fly från dem!

Gräshopporna såg ut som hästar, rustade för drabbning. Det såg ut som om de hade guldkronor på sina huvuden, och deras ansikten liknade människors.

Deras hår var långt som kvinnohår, och deras tänder var som lejonens.

De bar bröstsköldar som verkade vara av järn, och deras vingar dånade som en armé av vagnar, som rusar iväg i strid.

10 De hade stjärtar med giftgaddar som skorpioner, och den förmåga de fått att under fem månader plåga människorna fanns i deras stjärtar.

11 Deras kung är avgrundens ängel, som på hebreiska heter Abaddon och på grekiska Apollyon, vilket betyder Förstöraren.

12 Det första klagoropet är nu över, men det ska komma ytterligare två.

13 Den sjätte ängeln blåste i sin trumpet, och jag hörde en röst som talade från de fyra hornen på guldaltaret, som står vid Guds tron.

14 Den sa till den sjätte ängeln: Släpp lös de fyra fallna änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat.

15 De hade väntat på detta år, och denna månad och dag och timme, och nu släpptes de lösa för att döda en tredjedel av människorna.

16 De ledde en armé med tvåhundra miljoner krigare - jag fick höra att de var så många.

17-18 I en syn såg jag deras hästar och ryttare, och så här såg de ut: Ryttarna bar eldröda rustningar, fast några av dem var himmelsblå och andra gula. Hästarnas huvuden liknade lejonhuvuden, och rök och eld och svavel vällde ut ur deras munnar och dödade en tredjedel av alla människor.

19 Deras dödande kraft fanns inte bara i deras munnar, utan också i deras svansar, för deras svansar var som ormhuvuden, som slog och högg och gav dödliga sår.

20 Men de människor som överlevde dessa plågor vägrade fortfarande att omvända sig till Gud! De ville inte avstå från att tillbe demoner, och inte heller från de avgudar som de själva gjort av guld, silver, koppar, sten och trä och som varken kunde se eller höra eller gå.

21 Inte heller omvände de sig från sitt mördande, sin ockultism, sin omoral och sina stölder.

Ängeln med den lilla bokrullen

10 Sedan såg jag en annan väldig ängel komma ner från himlen, omgiven av ett moln och med en regnbåge över sitt huvud. Hans ansikte lyste som solen och hans fötter flammade av eld.

Och i sin hand höll han en liten bokrulle, som var öppnad. Han satte högra foten på havet, och den vänstra på jorden

och ropade med en röst lika genomträngande som ett lejons rytande, och de sju åskdundren mullrade till svar.

Jag skulle just skriva ner vad de sa, när en röst från himlen ropade till mig: Behåll åskdundrens ord för dig själv, de får inte skrivas ner!''

Sedan lyfte ängeln, som stod på havet och på jorden, sin högra hand mot himlen

och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, han som skapade himlen och allt som finns i den, och jorden och allt som finns på den, och havet och allt dess liv: Nu blir det inte fler uppskov.

Guds plan, som har hållits hemlig under årtusenden, ska bli uppfylld när den sjunde ängeln blåser i sin trumpet precis som Gud lovat sina tjänare profeterna.

Sedan talade rösten från himlen till mig igen: Gå till ängeln som står på havet och på jorden och hämta den öppna boken.

Då närmade jag mig honom och bad honom att ge mig boken. Ja, ta den och ät den, sa han. Först kommer den att smaka gott som honung, men när du har svalt den kommer den att svida i din mage!

10 Då tog jag den ur hans hand och åt den, och precis som han hade sagt smakade den sött i munnen, men sved i min mage när jag hade svalt den.

11 Sedan sa han till mig: Gud ska än en gång visa dig vad han tänker att göra med nationer och folk och deras härskare. Också det måste du berätta.

Guds profeter dödas

11 Nu fick jag en måttstock i handen och blev ombedd att gå och mäta Guds tempel och altaret, och att räkna dem som tillber där.

Men den yttre förgården skulle jag inte mäta. Den har överlämnats åt hedningarna fick jag höra.De kommer att trampa ner den heliga staden under fyrtiotvå månader.

Och jag ska låta mina två vittnen profetera i tolvhundrasextio dagar, klädda i säckväv.

Dessa vittnen är de två olivträd och de två ljusstakar som står inför hela jordens Gud.

Den som försöker skada dem kommer att dödas av eldstrålar från deras munnar.

De har makt att stänga himlen, så att inget regn faller under de tre och ett halvt år som de profeterar. Och de har makt att förvandla floder och hav till blod och sända alla slags plågor över jorden, så ofta de önskar.

När de avslutat sin uppgift som vittnen under de tre och ett halvt åren ska vilddjuret, som kommer från den bottenlösa avgrunden, förklara krig mot dem och besegra och döda dem.

8-9 Och under tre och en halv dag ska deras kroppar ligga synliga på Jerusalems gator - den stad som mycket riktigt beskrivs som Sodom eller Egypten - och där deras Herre blev korsfäst. Ingen kommer att få begrava dem, och människor från många folk och länder kommer att samlas runt dem för att se deras lik.

10 I hela världen kommer det att vara fest på grund av denna händelse. Överallt kommer människor att bli glada och ge presenter åt varandra för att fira dessa två profeters död, eftersom de hade plågat dem så mycket.

11 Men efter tre och en halv dag ska Guds levande Ande komma in i dem, och de ska resa sig upp, och alla kommer att bli skräckslagna.

12 Sedan ska en stark röst ropa från himlen: Kom hit upp! Och de ska stiga upp till himlen i ett moln, medan deras fiender ser på.

13 I samma stund ska det bli en fruktansvärd jordbävning, som jämnar en tiondel av staden med marken och dödar sju tusen människor. Resten av människorna kommer att bli slagna av skräck, och hylla himlens Gud.

14 Det andra klagoropet är över, men det tredje följer omedelbart.

Den sjunde trumpeten

15 Och just då blåste den sjunde ängeln i sin trumpet och starka röster ropade ner från himlen: Vår Gud och Kristus har nu tagit makten över hela världen, och ska regera i evigheternas evigheter.

16 Och de tjugofyra äldste, som satt på sina troner hos Gud, kastade sig ner i tillbedjan och sa:

17 Vi tackar dig, Herre Gud Allsmäktig, som är och som var. Nu har du tagit din stora makt i besittning och börjat regera.

18 Folken var upproriska mot dig, men nu har din vrede kommit. Det är dags att döma de döda och belöna dina tjänare - profeterna och alla människor som fruktar ditt namn, både stora och små - och att förgöra dem som förstör jorden.

19 Sedan öppnades Guds tempel i himlen, och i templet kunde man se förbundsarken. Blixtarna flammade och åskan mullrade och dånade, och det blev en våldsam hagelstorm, och världen skakades av en kraftig jordbävning.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes